Öğreti Zinciri


 

Sri Chaitanya Saraswat Math'ın

Öğreti Zinciri

Sri Rupanuga Sampradaya

Öğreti Zinciri [aynı zamanda Sampradaya veya Guru Parampara olarak da adlandırılır] manevi bilginin belli bir kavramının Guru'dan öğrenciye aktarıldığı Manevi Öğretmenler zinciridir. Vahyolunmuş Gerçek, eğitim veren Manevi Öğretmenler aracılığı ile aşağıya, bizlere iner. Krishna bilincindeki öğreti zinciri bizleri, Yüce Tanrı Krishna'ya, Kendisini, Kendi aracısı olan Manevi Öğretmen vasıtasıyla yaymaktan hoşlanan Yüce Tanrı'ya bağlar. [bkz. Sri Guru ve Lütfu]

Sri Sri Radha Krishna'dan farksız olan Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu yaklaşık beş yüz yıl önce Hindistan'da zuhur etti; Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya olarak bilinen öğreti zincirinde yer almayı seçti. Brahma, Vahyolunmuş Gerçeği Lord Krishna'nın kendisinden alan ilk kişiydi ve bu bakımdan o, Sampradaya'nın başıdır. Madhva, Sri Madhvacarya'dan gelir. O bu zincirin en başta gelen öğretmenlerindendi. Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun zamanından bu yana, öğreti zinciri onun katkıları ve oynadığı rolden dolayı, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya olarak bilinir. Mahaprabhu'nun izdeşçileri Gaudiya Vaishnav olarak tanınırlar ve Mahaprabhu'nun öğretilerini ve tezlerini sunma yetkisiyle donanmış olan Srila Rupa Goswami'nin -- Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun en başta gelen refakatçisinin -- onuruna, Rupanuga'lar olarak da adlandırılırlar. 

Yakın dönemde, on dokuzuncu yüzyılda görünmüş olan Srila Bhaktivinoda Thakur Srila Rupa Goswami'nin yerleştirdiği öğretileri en saf haliyle temsil etti. Srila Bhaktivinoda Thakur öğretilerini devam ettirecek yetkinlikte bir şahsiyet için dua etti ve duaları kendi oğlu olan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada'da yanıt buldu. Krishna bilincini bu çağın başında bütün Hindistan'a sunan kişi odur. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur dikşa inisiasyonunu Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj'dan, yani Srila Bhagavat Das Babaji Maharaj'ın babaji öğrencisinden aldı. Srila Bhagavat Das Babaji Maharaj ise Srila Jagannath Das Babaji Maharaj'ın babaji öğrencisiydi.

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad'ın üstün öğrencileri içinden ikisi dünya çapında üne sahiptirler: Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj ve Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad, dünyanın dört bir yanında Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun öğretilerini yaymıştır ve Krishna bilincinin Batı dünyasındaki büyük önderidir. Sri Chaitanya Saraswat Math'ın kurucusu olan Srila Sridhar Maharaj, üst mertebedeki farkındalıklarıyla ve Krishna bilincinin en yüce çıkarımlarını sunmadaki yeteneğiyle, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad tarafından takdir edilmiştir.

Srila Sridhar Maharaj'ın 1988 yılında bu dünyadan ayrılmasından sonra, öğrencisi olan Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, Gaudiya Vaishnava öğreti zincirini temsil etmektedir ve Srila Sridhar Maharaj'ın Misyonunun, Sri Chaitanya Saraswat Math'ın seçilmiş halefi ve Başkan Acharya'sı [İlahi Bekçisi] olmuştur. Srila Govinda Maharaj, Mahaprabhu'nun mesajını geniş çapta anlatmak üzere, pek çok Dünya Turu ile yerküreyi dolaşmıştır. Öğreti zincirini en saf haliyle temsil yeteneği Srila Govinda Maharaj'ı bir jagat guru yani dünya öğretmeni mertebesine ulaştırmıştır.

 


This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.