Srila A.C. Bhaktivedanta
Swami Maharaj Prabhupad


Kurucu-Acharya: Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğu

 
 

          

          namah om visnupadaya krsna-presthaya bhutale
          sri bhaktivedanta prabupadaya te namah
          gurvajnam sirasi-dhrtva saktyavesa sva-rupine
          hare-krsneti mantrena pascatya-pracya-tarine

        visvacarya prabaryaya divya karunya murtaye
          sri bhagavata-madhurya-gita-jnana pradayine
          gaura-sri-rupa-siddhanta-saraswati nisevine
          radha-krsna-padambhoja-bhrngaya gurave namah

"Krishna'nın sevgili refakatçisi olan ve bu mekâna Goloka'dan gelmiş bulunan Kutsal Lütufları A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad'a en naçiz saygılarımı sunarım. O, Guru'sunun emrini başının üzerinde taşıyan, Nityananda Prabhu'nun sembolü  saktyavesa (yetkili ) avatardır. O düşmüş ruhları kurtararak ve canlandırarak Hare Krishna mantrayı Doğu ve Batı dünyasına dağıttı.

O milyonlarca jagat-guru arasında en iyisidir, çünkü ilahi merhametin sembolüdür. O, Srimad -Bhagavatam'ın tatlı nektarını ve Bhagavad-gita'nın aşkın bilgisini bütün dünyaya yaymıştır. O hiç durmadan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad'ın, Srila Rupa Goswami'nin ve Sri Gauranga Mahaprabhu'nun çok ayrıcalıklı adanmışlık hizmetiyle uğraşmaktadır. Bir bal arısı gibi, daima Sri Sri Radha ve Govinda'nın nilüfer ayaklarının nektarını tadan Srila Prabhupad'a en naçiz saygılarımı sunarım."

 [Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj]

 

Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğunun Kurucusu, Om Vishnupad Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad, Batı Dünyasında Krishna bilincinin büyük önderidir. On yıl gibi kısa bir sürede Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun öğretilerini her yerde yayarak dünyayı Krishna bilinci seliyle yıkadı.

Sağ taraftaki resimde yer alan Kutsal üçlünün -- Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad ve Srila Govinda Maharaj -- sıcak ilişkileri tüm gerçek adanmışlar için son derece değerli ve ilginçtir. Onlar yaklaşık sekiz yıl boyunca Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj'ın Sita Kanta Banerjee Lane'deki evinde beraber kalmışlardı. Bu dönem Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj'ın sannyasa döneminden öncedir. Srila Govinda Maharaj'ın, Srila Sridhar Maharaj'dan aldığı emir doğrultusunda, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj'ın rehberliğinde Sri Bhagavad Gita üzerinde çalışması o döneme rastlar. Daha sonra, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Sridhar Maharaj'ın sannyasa öğrencisi olan Srila Bhakti Prajnan Kesav Maharaj'dan sannyasa almıştır.  

Öğrencileri ve dünyanın her yerinden kendisini takdir eden kişilerce "Prabhupad" olarak bilinen Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, 1965 yılında Batıya gittikten ve dünya tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan, mucizevi bir şekilde Krishna bilincini yaydıktan sonra Hindistan'a her gidişinde Srila Sridhar Maharaj'la beraber Nabadwip'te, Sri Chaitanya Saraswat Math'da kalırdı.

Bu ziyaretleri sırasında kendisi, öğrencilerine Srila Sridhar Maharaj'dan şöyle söz ederdi: "Yaş ve deneyim olarak o benden büyüktür. 1930 yılından beri onunla birlikte olduğum için şanslıyım.... Krishna ve Prabhupad [burada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad'ı, yani hem Srila Sridhar Maharaj'ın, hem Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj'ın diksa-gurusunu kastediyor] onun beni hazırlamasından hoşlanırdı.... Srila Sridhar Maharaj evimde uzun yıllar yaşadı, bu nedenle çok özel konuşmalarımız oldu ve o benim en güvenilir danışmanımdı. Onun tavsiyelerini ve talimatını çok ciddiye aldım, çünkü daha baştan onun saf bir Vaisnav, saf bir adanmış kul olduğunu biliyordum.... ilişkimiz son derece özeldir."

Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, 1977 yılında bu dünyadan ayrılmadan önce,  öğrencilerine manevi konularda Srila Sridhar Maharaj'ın danışmanlığına ve rehberliğine başvurmaları talimatında bulundu. Srila Bhaktivedata Swami Maharaj'ın ayrılışından sonra, Srila Sridhar Maharaj şu açıklamayı yaptı: "Ben onu Saktyavesa Avatar olarak görüyorum.... Krishna ona yardım etmek için aşağıya indi .... İlahi Kudret ona yardım etmek için aşağıya indi, aksi halde bu mümkün değildir. Bu herkesin yapabileceği sıradan birşey değildir, aksine en üstün olan, onun tarafından en geniş şekilde en aşağı pozisyona indirilmiştir [dağıtılmıştır]. Bu, İlahi Kudret'in, büyük bir yoğunluk ve büyüklükte beden almış halinden başka birşey olamaz; bu nedenle benim onu Saktyavesa Avatar olarak kabul etmemem söz konusu değildir."

 

 

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.