Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur

   
 

sri siddhanta-sarasvatiti viditau gaudiya-gurv-anvaye
  bhato bhanur iva prabhata-gagane yo gaura-sankirtanaih
mayavada-timingilodara-gatan uddhrtya jivaniman
  krsna-prema-sudhabdhi gahana sukham pradat prabhum tam bhaje

"O büyük Gaudiya Vaishnava öğretmenler çizgisinde Srila Bhakti Siddhanta Saraswati olarak ünlenmiştir. Her şeyi yokeden gayrişahsiyetçi felsefe tarafından yutulan ruhları kurtarmak üzere gökyüzündeki parlak sabah güneşi gibi ortaya çıktı. Lord Krishna'nın kutsal adını zikretmek olan Lord Gauranga'nın öğretisini yayarak, herkese Sri Krishna'nın, Yüce Şahsiyetin aşk okyanusuna dalma şansı verdi. Srila Bhakti Siddhanta, efendim, manevi öğretmenim, ona ebediyen hizmet etmek için ayaklarında dua ediyorum." [Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj]


Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad
 

Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj'ın öğrencisi olan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad, hem Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj'ın, hem de Srila A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupad'ın Guru'suydu. 

Srila Bhakti Siddhanta Prabhupad, Gaudiya Math'ın Mutlak Gerçeğe tam teslimiyeti öğreterek bütün insanlık için saygınlık abidesi olduğunu anlatmıştır. Özellikle transandantal edebiyat alanındaki yayın faaliyetinde aktif rol oynamıştır, konulara ve detaya hakimiyeti bilgisinin üstünlüğünü kanıtlar. Krishna bilinci konuşmalarında saf adanmışlık niteliklerini her şeyin üzerinde tutarak devrim yaratmıştır ve vahyolunmuş kutsal metinlere bağlı kalarak Vaishnava Tridanda-Sannyas [adanmışlık yaşamının vazgeçmişlik mertebesi] ilkelerini belirleyen kişi de odur. 

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya'yı, ilahi öğreti zincirinin inişini anlatan bir şiirde şöyle yazdı: sri krsna caitanya -- radha-krsna nahe anya, rupanuga janera jivana. "Srila Rupa Goswami'nin gerçek izdeşçilerinin canı olan Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Sri Radha ve Krishna'dan başkası değildir." 

Srila Bhakti Siddhanta, bu yüce ideali temsil etmek için 1930'lu yıllarda Hindistan'da altmış dört Gaudiya Math kurdu ve Lord Chaitanya'ya ibadetin Sri Sri Radha-Krishna'ya ibadetten farksız olduğunu savundu. 

Acılar içindeki yanılgı dünyasının yararı için, Lord Chaitanya'nın öğretilerini bir an önce yayma duygusu, şu ifadesinde tartışmasız olarak kanıtlanır: "Bütün dünya alev alev yansa da söndürmeya çalışarak zaman harcamayın. Bütün gereksinimler yalnızca Krishna'ya hizmet ederek karşılanabilir."


Srila Sridhar Maharaj'dan övgü:
  Dıştan arslan gibi olduğu halde içsel olarak çok, çok tatlıydı -- ama bu onun sadece iç tatlılığı olarak gözlenebilirdi. O, dıştan bakıldığında, aşk yoluna ihtişam, huşu ve saygınlık içinde ibadet ederdi, oysa hedefi Vrindavan'ın sade ve güzel İlahi Aşkıydı ve bu aşkın temelini dünyada atarken içinde bulunduğu ruh hali aynı bir arslanınki gibiydi. O ayrıldıktan sonra yaşamını bir slokada anlattım:

nikhila-bhuvana-maya-chinnavicchinna-karttri
   vibudha-bahula-mrgya-mukti-mohanta-dhattri
sithilita-vidhi-ragaradhya-radhesa-dhani
   vilasatu hrdi nityam bhaktisiddhanta-vani

"O ilk adımıyla, sömürü boyutunu bir anda ikiye böldü ve ikinci adımıyla farklı bilginlerin kurtuluşa, özgürlüğe yönelik birbirinden değişik kavramlarının muhasebesine bir son verdi. Üçüncü adımıyla, adanmış hizmetin katı ve zor yasalarını ve kurallarını, İlahi Aşkın bir dokunuşuyla, en aza indirdi: Vaikuntha'yı geçip, bize Sri Sri Radha ve Govinda'ya ibadet etmeyi verdi."   

İçinde mevcut olan Vrndavan'a has yumuşaklık sayesinde kurallar, hesap kitaplar, korku, saygı en aza indirildi, düzeltildi, gevşetildi; ve dış görünüşteki savaşçı yanının acımasızlığı ile maddesel dünyada büyük bir çöküntü yarattı. Bütün dünya ile tek başına savaşma ve herşeyi parçalayıp atma -- bu onun dış görünüşteki tavrıydı. İkinci tavrı ise bütün bilimsel araştırmacılara ve farklı öğretilerin uzmanlıklarına son vermek ve böbürlenen araştırmalarını durdurmak oldu; üçüncü tavrı ise Narayan'a ibadette ihtişamı en aza indirmek ve dizginlemek oldu. 

O kalpten gelen İlahi Aşk akışının her şeyin özü olduğu görüşünü tesis ederek Radha-Govinda'ya hizmet etme yoluyla, aşk ülkesinin bu boyuta inmesini sağladı. Bizler bu inançla ibadetimizin hedefine hizmet etmekteyiz ve o Radha Govinda'ya hizmetin en üstün kazanç oluşunu temsil eder. Onun hikâyesi budur. 

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupad'ın gerçek varlığı kendisini bhaktisiddhanta-vani'de, onun ilahi öğretilerinde gösterir. Umarız o bhaktisiddhanta-vani ebediyen kalbinizin en derin yerinde dans etsin.

 

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.