Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Sanatan Goswami

İlgili kaynakçalar Kutsal Lütufları
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın kitaplarından

Sayfa Bir | Sayfa İkiSrila Sanatan Goswami'nin Samadhi'si

Sermons of the Guardian of Devotion (Adanmışlık Bekçisinin Vaazları) adlı kitaptan, Cilt I, Bölüm Altı, kısım: Krishna'nın gözetiminde olanları eleştirmeye kalkışmayın.

Vrindavan'dan Puri'ye dönerken balta girmemiş ormanda pis suyla temas ettiği için Srila Sanatan Goswami'nin bütün bedenini yaralar sarmıştı. Mahaprabhu onu kucaklayarak karşılayacaktı, ama Sanatan geri çekilmeye çalıştı. Karşı koydu, "Bana dokunma! Bu günahkar bir adamın bedeni." Yaralardan iltihap akıyor ve kötü bir koku yayılıyordu, ama Mahaprabhu Sanatan'ı zorla kucakladı. Sanatan karar vermişti, "Ya bu yeri terk edeceğim ya da Lord Jagannath'ın arabasının tekerleği altına yatarak ölümü davet edeceğim." Ancak Mahaprabhu, herkesin kalbindeki Lord olarak, Sanatan'ın zihnini biliyordu. Onu azarladı ve zorla kucakladı. Bütün yaralar kayboldu ve Sanatan'ın bedeni bir anda altın gibi oldu.     

Mahaprabhu şöyle dedi, "Sanatan, sen bir Vaisnav'sın. Senin bedenin kusurlu değil. Aprakrta-deha tomara 'prakrta' kabhu naya. Krishna Beni test ediyor. Ben bir sannyasiyim ve O, sırf dış görünüşte bedeninde bir sürü yara var diye bir Vaisnav ile olan alışverişimde herhangi bir önyargı olup olmadığını sınıyor. Benim böyle bir Vaisnav'ın birlikteliğinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağımı ve onu bir kenara atıp atmayacağımı sınıyor. Halbuki senin bedenin zaten saftır ve Krishna sadece toplumu sınamak adına bunu yaratmış bulunuyor; ve eğer Ben bunu göremezsem, sınavda başarısız duruma düşerim ve Krishna tarafından kandırılmış olurum. Bu sadece bir gösteriden ibaret, bu hiçbir şey değil; senin bedenin saftır çünkü sen bir Vaisnav'sın, Krishna'nın kulusun. Bu saf olmayış Krishna'nın ilahi amacına hizmet etmek için sadece bir görünüş. Nerede Vaisnavata, azizlere özgü gerçek adanmışlık varsa, orada asla hiçbir kirlilik olamaz. Sırf Benim adanmışlığımı sınamak için Krishna seni Bana bu durumda gönderdi." Böylece Mahaprabhu onu kucakladı ve onun tamamen saf olduğunu gösterdi.        

Dış görünüşte saf olsun ya da olmasın, bütün prensip, Krishna'ya olan müstesna adanmışlığımızın yegane ihtiyaç oluşudur. Sıradan  değerlendirmeye göre, gopiler de günahkardır. Onlar toplum kurallarını ve sastraları çiğnediler, o halde 'günahkarlar'. Ama başkasına değil sadece Krishna'ya olan müstesna bağlılıkları sayesinde saflığın en  üstün konumunu ellerinde tutuyorlar. Onlar ahlaki kodlamanın tamamını tehlikeye atmak söz konusu olsa bile, ellerinde olmadan Krishna'ya yüzde yüz hizmet ederler. Onlar en üstün adanmışlık ideali olarak kabul görürler.  

Ama o türlü adanmışlık, herkesin bu tür ideallerden avantaj sağlayarak bu dünyadaki faaliyetlerini sürdüreceği kadar ucuz değildir. Bu işe yaramaz. Ortada gerçek adanmışlık ölçütü bulunmalıdır, bu prakrta-sahajiyalar gibi, saf adanmışlık adına herkes her şeyi yapabilir demek değildir. Buna izin verilemez. 


Sermons of the Guardian of Devotion (Adanmışlık Bekçisinin Vaazları) adlı kitaptan, Cilt II, Bölüm Yedi, kısım: Sri Raghunath Das Goswami'nin Görünmesi.

Sanatan Goswami, bakıcı

    gramya-katha na sunibe, gramya-varta na kahibe
     bhala na khaibe ara bhala na paribe
     amani manada hanya krsna-nama sada la'be
     vraje radha-krsna seva manase karibe


"Dünyasal konuşmaya dalma, dünyasal konuşmayı duyma. Maddesel konulardan sakınmak için elinden geleni yap. Lezzetli yemekler yeme, onun yerine kendiliğinden gelen sıradan yiyeceği ye; ve lüks giysiler giyme. Her zaman başkalarına saygı gösterme yaklaşımı içinde olarak, hiç kimseden saygı beklemeden Krishna'nın Adını söyle. Alçakgönüllü ol, ama asla başkalarının saygısını uyandıracak ilişkiler içinde olmayı umma. Bu şekilde, sürekli olarak Krishna'nın Adını söyle. Ve içsel olarak, Vrindavan'da Sri Sri Radha-Krishna'ya hizmet etmeye çalış. Zihninde, Sri Sri Radha-Krishna-lilaya Hizmet sunarak Vrindavan'da ol.''

Mahaprabhu Raghunath'a bunun ona verdiği tavsiyenin özü olduğunu söyledi. Sonra, tekrar  Raghunath'ın elini aldı ve Svarup Damodar'ın eline  sundu. Şöyle dedi, "Ben seni Svarup Damodar'ın gözetimine veriyorum. O en iyi manevi Öğretmendir. Seni gözetecektir.

Raghunath Puri'ye ulaştıktan sonra, Mahaprabhu orada devamlı olarak on altı yıl kaldı. Ondan sonra, Mahaprabhu dünyadan ayrıldı. Raghunath Puri'yı terk etti ve Vrindavan'a gitti, şöyle düşünüyordu, "Elde edilecek ne varsa sahibim; şimdi sadece Vrindavan Dham'ı bir kez olsun görmek istiyorum, ardından Govardhan'ın en yüksek zirvesinden atlayarak bedenimi terk edeceğim." Bu düşünceyle Vrindavan'a gitti, ama orada Sanatan Goswami ve Rupa Goswami ile temas kurdu - yeni bir yaşamın başlangıcını buldu. Şöyle düşündü, "Bu da nesi? Mahaprabhu ayrılmamış - onların içinde yaşıyor."

Mahaprabhu Rupa ve Sanatan'a Kendisinden aldıkları adanmışlık akımını muhafaza etmeleri ve yeni bir ışık altında sunmaları için yetki verdi. Onlardan, farklı yazıtlara dayanarak Mahaprabhu'nun öğretilerinin bütün kutsal yazıtların gerçek özü ve amacı olduğunu ispatlamaları istendi. Bhagavad-gita'da olduğu gibi, vedais cha sarvair aham eva vedyah: "İfşa olunmuş her kutsal yazıtın çabası Beni en üstün merkez olarak göstermektir - Ben Mutlak'ım." Dolayısıyla Mahaprabhu şöyle dedi, "Krishna Mutlak'tır. Farklı kutsal yazıtların yardımıyla ve tarihsel göndermelerle - mümkün olan her yolla - Krishna'nın Svayam Bhagavan, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti olduğunu ve Vraja-lilanın, Vrindavan-lilanın en üstün kazanım olduğunu ispatlamaya çalışın."       

Ragunath onların yanına geldiğinde iki kardeş o göreve çoktan başlamışlardı ve Ragunath şunu fark etti, "Ah! Mahaprabhu burada." Bu dünyayı terk etme düşüncesinden vazgeçti ve öğrencileri olarak Rupa ve Sanatan'a katıldı.

Mahaprabhu Sanatan Goswami'ye zaten emretmişti, "Benim izdeşçilerim çok fakir ve çaresizdir. Vrindavan'a ne zaman gelseler onlara bakmak zorundasınız. Vrindavan'a gelen bütün öğrencilerimin bakıcısı olmak zorundasınız." Bu nedenle Raghunath Sanatan Goswami'ye geldi ve Sanatan onu himaye etti.
 

Sayfa başı | Sonraki sayfa (2 Sayfadan 2.si)>>


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres