Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'nın olsun

Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math'ın 

Kurucu-Başkan-Acharyyası

Kutsal Lütufları
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın

Arşiv Fotoğrafları

Resimler ve Sözler Üzerinde Meditasyonlar

- Siyah beyaz arşiv: sayfa üç -

Sayfa: bir | iki | üç | dört | beşSrila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj:

Srila Bhaktivinoda Thakura şöyle yazmıştır:

sakala chadiya bhai sraddhadevira guna gai
yanra krpa bhakti dite pare

"Her şeyi bir yana bırakıp, Sraddha-devi'ye -- inanca -- övgüler söyleyelim, bizi Krishna'ya onun lütfu götürebilir." 

Sraddha, inanç, en latif şeydir, aynı zamanda da en elle tutulur şeydir. Hayal ürünü değildir. Onun, bireysel bilincin soyut bir duygusundan ibaret olmadığını, gerçeklik olduğunu, somut olduğunu fark etmeliyiz. İnanç bizleri en ince hedefe bağlayabilecek en temel unsur olması bakımından evrenseldir. 
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj:

İbadeti yerine getirmek için belli nesnelere gereksinim duyarız, örneğin tütsü, çiçekler, yağ kandili v.b. Benzer şekilde, eğer bizler süper öznel mekanı idrak etmek istiyorsak üç belli gereksinim söz konusudur: pranipata, pariprasna ve seva. Bu üç malzeme olmadan arayışımız taklitçi, temelsiz ve gülünç olur. 

Pranipata 'ibadet edilecek olanın ayaklarına boylu boyunca kapanmaktır':  "Önceki yaşam boyutumun bütün girişimlerinin sonuna geldim; orada yaşamımın hedeflerini gerçekleştirecek hiçbir şey bulamadım. Sonunda, 'ayak işlerimi bitirip' buraya geldim." Pranipatanın gözle görünür belirtisi budur.

Pariprasna 'içtenlikle soru sorma' demektir. Dürüst ve samimi soru sormaya izin vardır. Bu türlü soru sormanın ruhu şöyledir, "Herhangi bir şekilde nasıl kullanılabilirim bilmek istiyorum. Başka yerde yaşamanın cazibesi sona erdi. Benim yegâne sorum, 'Burada nasıl kullanılabilirimdir?'" 

Ve seva, hizmet, en önemli faktördür. "Ben, hakkında soru sorduğum özne uğruna kullanılmaya ve hizmet etmeye geldim. Buradan birşey almaya gelmedim. Ben başka bir niyet olmadan, sadece hizmet etmeye geldim."


 

Bu sayfanın başı
Arşiv siyah beyaz fotoğraflar:
Sayfa: bir | iki | üç | dört | beş


Audio Index | Books | Vaishnava Calendar
What's New? | Math Index | Useful Downloads


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip. http://scsmath.com