Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun

"Bizler Lalitadevi'nin hizmet ruhunu izlemeliyiz...." 


Yazan,
Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

İlahi Rehberlik, Bölüm Dört (Divine Guidance, Chapter Four)

Sayfa Bir | Sayfa İki | Sayfa Üç

"Vrndavan-Dham'a Radharani'nin merhametiyle girebiliriz. Ancak O, Sri Krishna'nın hizmetiyle meşguldür ve bizi görecek zamanı yoktur, ama Onun en ince, en yakın ve en üst refakatçisi Lalitadevi'nin merhameti sayesinde, oraya girmek için bir şans elde edebiliriz. Lalitadevi, Radharani'nin dostlarının, Sakhiler  grubunun lideridir; çok merhametlidir ve bizim Vraja-Dham'a, Vrndavan-Dham'a kabul edilmemizi sağlayabilir."

Sri Sri Radha Krishna ve Asta-Sakhiler.

"Lalitadevi'de Radharani'ye ne ölçüde cezboluş ve hizmet görüyoruz? Radha veya Govinda'nın ayaklarında bir damla ter olsa, o teri hemen yok edecek yüz bin beden almak için dua eder. Bu tür yoğun adanmışlık, kişinin sevgilisine karşı beslediği aşkı ölçmenin birimidir. Bu içsel duygudur.  Doğru Vrndavan ile bağlantıya giren kişide bu türlü dalgalar içten gelir."

~Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Yüzüncü Yıl Antolojisi, Bl. 14 (Centenary Anthology, Ch. 14)

Aslında, Radharani içeriye girme izni vermez. Oraya kabul edilme Sakhiler tarafından, Radharani'nin kız arkadaşları tarafından bahşedilir. Özellikle de bizler Lalitadevi'nin grubunda bulunuyoruz ve o grupta Rupa Manjari Manjari kısmının başıdır, Lalitadevi ise Sahibemizdir. Bizim duamız bizi kabul etmesi ve bizi hizmetle görevlendirmesidir.  Çok umutluyuz, çünkü Lalitadevi'nin ruh hali çok açıktır, Nityananda Prabhu'nun ruh haline benzer bir durumdadır. O herkese karşı çok şefkatlidir ve bütün Sakhilerin başıdır.

Asta-Sakhiler, yani başlıca sekiz Gopi şunlardır: Lalita, Vishakha, Citra, Campakalata, Tungavidya, Indurekha, Sudevi and Rangadevi. Lalitadevi grubun lideridir. O özel bir gruba sahiptir ve onlar aracılığıyla Radharani'ye olan hizmetin sürdürülmesini düzenler. O bizim ruhani formumuzun baş Sahibesidir. Bizler şu anda maddesel bedenler içindeyiz bu nedenle bunu düşünmeyeceğiz, yine de yaşamımızın hedefi budur. Dolayısıyla bütün saygımızla ona ibadet etmeliyiz ve Dham sınırları içinde hiçbir saygısızlıkta bulunmamalıyız.


Vrndavan-Dham'da kalmak çok zordur. Radha-Krishna'ya müstesna bir hizmet ruhu içinde olmalıyız ve bu bizlere burada bir yer sağlayabilir. Ve Lalitadevi'nin merhametiyle, Srila Guru Maharaj ve Rupa Goswami vasıtasıyla, onu elde etmek mümkündür. Eğer herşeyi bu türlü görmeye çalışırsak, o zaman bizlere hiçbir problem gelmeyecektir.

Çok şanslıyız ki Srila Guru Maharaj'ın lütfuyla, Vrndavan-Dham'a ulaşmış bulunuyoruz. Aslında Vrndavan aşkın dünyadadır ve biz maddesel bedenimizle o aşkın boyuta ulaşamayız. Ama burada Mahaprabhu'nun ve de Srimati Radharani'nin merhametleriyle bir ölçüde özel bir kolaylığa sahibiz. Bizler sımsıkı mühürlenmiş bir bal kavanozundan bal almaya çalışan arılara benziyoruz, oysa onlar bizlere o aşkın dünya ile bir miktar bağlantı kurma şansı verebilirler. Kavanoz katı maddedir ve arılar mührü açıp bal alamazlar. Bu sadece bir örnek, ama yine de bununla durumumuzun neye benzediğini anlayabiliriz. Arılar kavanozun dışındadırlar ve bizim durumumuz da buna benzer - ama bir yandan da bala yakınız!

Vrndavan-Dham'a Radharani'nin merhametiyle girebiliriz. Ancak O, Sri Krishna'nın hizmetiyle meşguldür ve bizleri görecek zamanı yoktur, ama Onun en ince, en yakın ve en üst refakatçisinin, Lalitadevi'nin merhameti sayesinde, oraya girmek için bir şans elde edebiliriz. Lalitadevi Radharani'nin dostları olan Sakhiler  grubunun lideridir; çok merhametlidir ve bizlerin Vraja-Dham'a, Vrndavan-Dham'a kabul edilmemizi sağlayabilir.

Ancak burada bir soru var. Bunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Biz Vrndavan-Dham'la ilgili duyuyoruz, ama maddesel duyularımız ve maddesel hislerimiz aracılığıyla duyuyoruz. Yine de, bunun vasıtasıyla belli bir öz geliyor ve şöyle ifade ediyoruz, "Biz Vrndavan-Dham'ı seviyoruz." Oysa, Sri Harinama Mahamantra gibi Vrndavan-Dham da aşkındır. Eğer oraya girmek istiyorsak, refakatçileri vasıtasıyla Srimati Radharani'nin özel merhametine ihtiyacımız vardır ve bunu da sadece beslediğimiz en üstün-özlem ruhu ile elde edebiliriz.

Srila Rupa Goswami şöyle dedi;

krsna-bhakti-rasa-bhavita matih
kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mulyam ekalam
janma-koti-sukutair na labhyate
   (Sri Chaitanya-charitamrta, Madhya-lila 8.70)

Bizler Lord için hayırlı hizmetlerde bulunabiliriz, ancak bu Vrndavan-Dham'a hizmet etmek için gerekli olan gerçek özlemin nedeni değildir. Bizlerin Vraja-Dham'ın dostlarının dostluğuna, Krishna'nın lilasını duymaya ve sravanam, kirttanam, visnoh-smaranam, pada-sevanam, vb. ile meşgul olmaya ihtiyacımız var. Adanmışlık yolumuzdaki bu türlü bir faaliyetle bize ilham gelebilir ve Srimati Radharani'nin nedensiz merhametiyle o türlü bir adanmışlık özlemi kalbimize girebilir; Krsna-bhakti-rasa-bhavita matih. Bu maddesel dünyada bu çok ender birşeydir, ama bu bizim yaşamımızın en üstün hedefidir. Ona ihtiyacımız var. O vecd dolu lilaya maddesel bedenimiz vasıtasıyla dokunamayız, ancak önder Ustalarımızın, Guru-parampara'mızın çizgisi vasıtasıyla bir parça anlayabiliriz.

isvarah paramah krsnah
sach-chid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarvva-karana-karanam
   (Sri Brahma-samhita 5.1)

"Yüce Lord, gerçeğin, bilincin ve hazzın bedenlenmiş hali  Govinda, Krishna'dır. O başlangıçsızdır, bütün varoluşun kaynağıdır ve bütün nedenlerin nedenidir."

Onun pozisyonu budur.

nama chintamanih krsnas chaitanya-rasa-vigraha
purna suddho nitya-mukto 'bhinnatvan nama naminoh

Kutsal Ad ve Krishna birbirlerinden farksızdırlar. Her ikisi de aşkındır, bu nedenle maddesel bilgimiz vasıtasıyla ve maddesel faaliyetimiz vasıtasıyla o vecde ulaşamayız. Upanisadlarda şöyle denir: 

nayam atma pravachanena labhyo
na medhaya na bahuna srutena
yam evaisa vrnute tena labhyas
tasyaisa atma vivrnute tanum svam

"Yüce Lord, vaazla, akılla ya da Vedaları mükemmelen bilerek elde edilemez. Ona ancak Kendisinin seçtiği kişi ulaşabilir. Böyle bir kişiye O Kendi Formunu gösterir."

 

Websayfalarını derleyen Damayanti Dasi


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres | What's New?