Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun

Lord Nrsimhadeva'nın Kutsal Zuhur Günü

Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın 2 Mayıs 1999, Sri Nrsimha Chaturdasi günü, Sri Govinda Dham, Murwillumbah, Avustralya'da yaptığı konuşmadan bir bölüm.

Sayfa Bir | Sayfa İki


Prahlad dört yaşlarında öğrenme çağına gelince, Hiranyakasipu onu Guru'sunun asramına verdi. Kral oğlu olduğu için kral olarak eğitilecekti. Guru'nun adı Sukracharyya idi. Evinde de iki oğlu vardı, birinin adı Sanda, diğerininki ise Amarka'ydı. Prahlad Guru'nun evinde yaşarken Sanda ve Amarka ona göz kulak oluyorlardı.

 

Nrsimhapalli, Sri Nabadwip Dham'da ibadet edilen Lord Nrsimhadeva.

namas te narasimhaya
prahladalada dayine
hiranyakasipor vaksah-
sila-tanka-nakhalaye

Prahlada Maharaja'ya neşe veren ve tırnakları şeytan Hiranyakasipu'nun taş gibi göğsünde keskiler gibi olan Lord Narasimha'ya tevazulu saygılarımı sunarım.

ito nrsimhah parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimhah
bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim saranam prapadye

Lord Nrsimha hem burada hem orada. Nereye gitsem Lord Nrsimha orada. O hem kalpte, hem dışarıda. Herşeyin kaynağı ve yüce sığınak olan Lord Nrsimha'ya teslim oluyorum.

Lord Nrsimha'ya Dua

tava-kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dahlita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare

Ey Kesava! Ey evrenin Lordu! Ey, yarı arslan yarı insan formuna bürünmüş olan Lord Hari! Bütün övgüler Sana olsun! İnsan, yaban arısını tırnakları arasında nasıl kolayca ezerse, yaban arısına benzeyen şeytan Hiranyakasipu'nun bedeni de Senin güzel lotus ellerinin harikulade sivri tırnaklarıyla öyle paramparça edildi. 

 

Prahlad Krsna kavramında öylesine yetkindi ki orada bulunduğu sürece Krsna'yı düşünüyor, arkadaşlarına, diğer çocuklara Krishna kavramı hakkında vaaz veriyordu. Bir yıl sonra, Hiranyakasipu oğlunun artık ABCD'yi ve benzeri şeyleri öğrenmiş olduğunu düşündü. Daha sonra  Sanda ve Amarka'yı çağırıp oğlunu meclise getirmelerini istedi, "Oğlumu görmek istiyorum." Prahlad'ı getirdiler, Hiranyakasipu Prahlad'ı kucağına aldı ve ona sevgi gösterdi. Sonra Prahlad'dan şunu istedi, "Lütfen bana Gurudeva'nın okulunda ABCD mi öğrendin, ne öğrendiysen anlat." Oysa Prahlad Guru'sunun Narada Goswami olduğunu düşünüyordu ve Hiranyakasipu'ya Narada'dan öğrendiği dersi anlattı:  

tat sadhu manye 'sura-varya dehinam
sada samudvigna-dhiyam asad-grahat
hitvatma-patam grham andha-kupam
vanam gato yad dharim asrayeta

(Srimad-Bhagavatam 7.5.5)

Prahlad şöyle dedi, "Guru'mdan öğrendim ki maddesel bağlılığı terk etmek, ormana gitmek ve Lord Krsna'ya ibadet etmek herkes için çok iyidir. Bunun çok iyi birşey olduğunu düşünüyorum."

Hiranyakasipu bunu duydunca şöyle dedi, "Neler diyorsun? Bizlere Visnu'ya tapınmamız gerektiğini söylüyorsun." Prahlad, "Evet, baba. En iyisi budur. Bu maddesel dünyaya kayıtsız kal, ormana git ve Lord Visnu'ya ibadet et." Hiranyakasipu  Prahlad'ın öğretmenlerine çok kızdı ve onları azarladı.

"Oğluma bunu mu öğrettiniz! Onu geri götürün ve ona mükemmel öğretilerle mükemmel dersler verin.  Bir yıl sonra tekrar çağıracağım ve eğer hata yakalarsam sizi cezalandıracağım!" Prahlad döndü ve Sanda ile Amarka ona şu soruyu sordular, "Ah Prahlad, babana neler dedin? Biz sana böyle öğretmedik. Biz sana genel bilgi öğrettik, politika, pek çok şey, ama bunu öğretmedik. Bunu nereden  öğrendin?" Prahlad şöyle cevapladı, "Eğer öğrenmeye çalışacaksam, Lord Visnu'nun merhameti olmadan öğrenemem. O bilinci almak için tek neden, Onun merhameti ve Onun adanmış kullarının merhametidir; 

naisam matis tavad urukramanghrim
sprsaty anarthapagamo yad-arthah
mahiyasam pada-rajo-'bhisekam
niskincananam na vrnita yavat

(Srimad-Bhagavatam 7.5.32)

 
atha daitya-sutah sarve
srutva tad-anuvarnitam
jagrhur niravarnitam
jagrhur niravadyatvan
naiva gurv-anusiksitam

Şeytan çocukları, Prahlad Maharaj'ın aşkın derslerini takdirle karşıladılar ve söylenenleri çok ciddiye aldılar. Öğretmenleri Sanda ve Amarka'nın maddesel derslerine ise karşı koydular. 

~Srimad Bhagavatam, 7.8.1

"Bütün maddesel bağlılıkları terk ettikten sonra, enerjisini her zaman Lord Krsna'nın hizmetinde kullanan kişi, gerçek sadhu'dur. Onlar, O sadhu'nun ayak tozunu başlarının üzerine koymadan bu kavramı, Krsna ile ilgili bu bilinci anlamayacaklar. Ben ise nasıl olduysa, bir adanmış kulun merhametini

elde ettim ve onun vasıtasıyla bu kavrama ulaştım." Sanda ve Amarka kimseyi görmemişlerdi ve onun, anne rahmindeyken bu öğretiyi duyduğundan habersizlerdi, bu yüzden nasıl anlayabilirlerdi?

Her neyse, sonra Prahlad'a ders vermek için ellerinden geleni yaptılar, ama derslerde diğer çocuklar Sanda ve Amarka'nın öğrettikleri şeyleri duymak istemiyorlardı. Sanda ve Amarka sınıftan çıkınca,  çocuklara Prahlad Maharaj ders veriyordu. 

kaumara acaret prajno
dharman bhagavatan iha
durlabham manusam janma
tad apy adhruvam arthadam

(Srimad-Bhagavatam 7.6.1)

"Ah çocuklar, sizler bilmiyorsunuz ama bu doğuma sahipsiniz ve bu yaşam maddesel mutluluk adına zaman harcamak için değil. Lord Visnu'yu hoşnut etmek için Ona ibadet gerekir. Visnu'nun yüceliklerini duymak gerekir, Visnu'nun yüceliklerinden söz etmek gerekir, archan yapmak, vandana v.b. yapmak gerekir." 

Prahlad Maharaj çocuklara şöyle dedi,

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

"Kendinizi Visnu'nun lotus ayaklarına teslim edin ve  Lord Visnu'ya ibadet edin. O zaman yaşamınızın en üstün yararını sağlarsınız." Onlar Prahlad'dan bunu duydular ve çok mutlu oldular. Okulda Lord Visnu'nun kutsal Adını söylerlerdi ve Sanda ile Amarka bazen uzaktan onları duyarlardı. Çok kızarlardı ama Prahlad kral oğluydu, bu nedenle onu dövemezlerdi. Gelip çeşitli şekillerde ona bildirdiler,  "Böyle yapma, çok tehlikeli, sen bilmiyorsun. Bu okulun tamamı Hiranyakasipu tarafından yerle bir edilir." Prahlad onları duymazdı, diğer oğlanlar da öyle. Sanda ve Amarka korku içindeydiler. İki meclis oturumundan sonra ve Prahlad'ı eğitmekte başarısız olunca, Hiranyakasipu'ya şöyle dediler, "Ona birşeyler öğretmemiz mümkün değil. Aklını hepten kaçırmış, sadece herkese öğütler veriyor. Öğretmen koltuğuna oturdu ve diğer şeytan çocuklarına nasihat ediyor. Onu kontrol edemiyoruz, efendim. Lütfen saygısızlıklarımızı bağışlayın."

Hiranyakasipu bunu duyunca çok öfkelendi. Bu arada da Prahlad'a bazı şeyler öğretmeye çalıştı ama bunlar ona uygun şeyler değildi. Sonunda Prahlad'ı öldürmek istedi. Hizmetkarlarına şöyle dedi, "Alın onu ve dağdan aşağı atın." Prahlad'ı dağdan attılar ama Visnu onu kurtardı. "Okyanusa atın." Okyanusa attılar, Visnu onu yine kurtardı. Pek çok şekilde öldürmeye çalıştılar. Kuyuya attılar, kurtuldu. Deli bir filin onu ezeceğini düşünüp deli filin önüne koydular ama fil Prahlad'ı başının üstüne koydu ve  dans etmeye başladı. 

Prahlada Maharaja şu öğüdü verir, hangi olumsuz koşulla  karşılaşırsak karşılaşalım bunu olumsuz ve istenmeyen şeyler olarak düşünmemeliyiz, aksine bize çok uygun olduğunu düşünmemiz gerekir:  "Bu benim iyi kalpli ve iyiliğimi isteyen Lord'umdan geliyor olmalı. O çok büyük bir sevgiyle bana, dıştan bakınca olumsuzmuş gibi görünen şeyleri gönderiyor ama bu Onun lütfudur. "Bizler acıda pozitif sevgiyi görmeye çalışmalıyız, yalnızca negatif tepkiyi değil. Dikkat edilmesi gereken şey şu ki, hiçbir şey Onun izni olmadan gelmez, dolayısıyla bu bana Onun izniyle geliyor. Onda kısasa kısas yaklaşımı olamaz, bu yüzden acı belli bir amaç için: beni arındırmak için geldi. Böyle pozitif bir amaç mevcuttur. O benim geçmiş eylemlerimin kötü sonuçlarını bitirmeye çalışıyor. "Aksi halde uzun süre eylemlerimin kötü sonuçlarını çekmek zorunda kalırdım, ama O çok kısa bir sürede tamamlansın diye yoğunlaştırıyor. Dolayısıyla bu Onun lütfu." Eğer bizi çevreleyen tehlikeyi bu tavırla göğüslersek bu tür olumsuz güçlerden kolayca kurtuluruz.  

~Kutsal Lütufları Srila Bhakti Rakshak Sridhar Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt Dört (Sermons of the Guardian of Devotion, Volume Four)

 

Web sayfaları: Damayanti Dasi, UK


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com/