Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun
 

Srimati Lalita Devi'nin
Zuhur Gününde

31 Ağustos 2006

Srimati Lalita Devi'ye övgü olarak Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt I'den (Sermons of the Guardian of Devotion, Volume I) alıntı.

yazan Kutsal Lütufları Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj


Srimati Lalita Devi'nin hizmetinin özel standardı ile ilgili ipucu Srila Rupa Goswami tarafından şöyle verilmiştir:

radha-mukunda-pada-sambhava-gharmmabindu
nirmmanchanopakarane krta-deha-laksyam

Adanmış kullar Ucha Gaon'da, Lalita Devi'nin yerinde saygılarını sunuyorlar. 

Lalita Devi Sri Sri Radha-Govinda'nın ayaklarında bir damla ter bulunca onu yok etmek için öfkeyle seferber olur. "Buraya nasıl geldi? Onları huzursuz edecek zerre kadar sıkıntı bu mekana girmesin diye sürekli etraflarında dönüp duruyoruz. Buna rağmen bu ter damlası biz fark etmeden orada nasıl belirdi? Ter, ter!" Böylece kendisini öfkeyle azarlıyor ve hemen bir lakh (100.000) doğum daha almak istiyor - o bir damla teri İlahi Çiftin her birinin lotus ayaklarından temizlemek için o bu enerjiyle gelir. Hizmet alanında en ufak bir zorluk görülse Lord'un yakın dostları buna hiçbir şekilde katlanamazlar, onlarda bu türlü bir heves, kendini suçlama ve mertlik mevcuttur. Sri Chaitanya Mahaprabhu şöyle dedi,

sanatana, deha-tyage krsna yadi paiye
koti-deha ksaneke tabe chadite pariye
(C.c. Antya 4.56)

"Ah Sanatan, Krishna'nın hizmetini elde etmek için, hemen, on milyon kere ölmek istiyorum. Eğer Ona hizmet etmeme yardımı olacaksa on milyon ölümü kucaklamaya hazırım."

Hladini-sakti, hissetme kudreti Srimati Radharani'dir. O Kendi içinde bile tatminsizlik hisseder. "Ben yapamam...." Bu en aşırı durumdur: "Ben hizmetimi, görevimi yapamıyorum, yapamıyorum."

Kuruksetra'da Syamanta-panchaka'daki toplantıda, Krishna'nın Kendisi birdenbire Srimati Radharani'nin ayaklarına kapanmış ve af dilemişti: Ben senin pozisyonuna kıyasla bir hainim, bir caniyim. Sen çok özverilisin, Sana olan gerçek görevimi yerine getiremiyorum. Senin Bana olan hizmetin sevgi dolu, Ben sana karşı görevimi yapamıyorum." Oysa Srimati Radharani şöyle dedi, "İhanetler işleyen Benim, çünkü Senden ayrı olmama rağmen hala yaşıyorum. Senin ayrılığında ben hala yaşıyorum - bu Benim hain olduğumu kanıtlıyor. Ben hainim Sen değil, çünkü yaşıyorum. Bu Sana uygun olmadığımın yeterli kanıtıdır. Neden ayrılıktan ölmedim? İşte kanıtı bu."

Krishna Onun ayaklarına kapandı: "Senin konumun çok üstün, çok üstün. Sayılarını artırdığım çeşitli görevlerim nedeniyle uzun zamandır Sensizdim. Seni tatmin etmeye çalışmadan, Kendimi çeşitli görevlerle meşgul ettim." Ama Srimati Radharani şöyle dedi, "Hayır, hayır, hain olan Benim, Senin beraberliğinden yoksun olduğum halde ölmedim. Kutsal metinlerde görürüz ki erkek böyle bir özgürlüğe sahiptir, oysa kadın değildir. Dolayısıyla Ben ayrı kaldığım için ölmeliydim, Sen ise orada burada pek çok görev yapmak üzere Beni terk ettiğin için hain değilsin. Senin yapacak bir sürü görevin var, oysa Ben sadece Senin hizmetin içinim. Böyle olduğu halde standardı koruyamadım." Kuruksetra'daki buluşma böyleydi.

Bu bakımdan, Krishna'nın oyunlarında, Sandhini, Samvit, ve Hladini enerjiler vardır. Topyekun öz-teslimiyetle ilgili olduğu için Hladini en üst konumdadır. İkincisi ise Samvit'tir, sonra üçüncüsü Sandhini pozisyonudur. Düşünmek, duyumsamak ve istemek: istemek Sandhini'dir, düşünmek Samvit'tir, hissetmek ise Hladini. Normalde hissetmenin hepsinden sonra geldiğini düşünebiliriz, ama hayır, o başta gelir. Hissetme önce gelir. Duyguya, gerçek duyguya böylesine yüksek bir pozisyon verilmiştir. Bizler hepimiz duygunun etkisi altındayız. Hepimiz arayış içindeyiz ve duygu hükmediyor. Bizler duyumsamanın sonuç olduğunu sanırız. Hayır. His, duygu herşeye hükmediyor. Önce hissetmek, sonra düşünmek, sonra istemek. Genelde karmilere göre istemek - irade - herşeye hükmeder, jnaniler için ise herşey düşünmektir. - "Biz iradeye, isteğe hükmediyoruz, dolayısıyla üstün pozisyon bize ait." Oysa herşeyin temelinde hissetmek vardır. O ister Eril ister Cinssiz ister Dişil olsun herşeye hükmetmektedir. Böyle söylenmiştir, bizler duygunun hissetmenin konumunu anlamak durumundayız. Hare Krishna.

~ ~ ~ ~ ~

Link: "Lalita Devi'nin hizmet ruhunu izlemeliyiz," Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. 

Websayfasını derleyen Damayanti Dasi

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | What's New?