Yeni

                                Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga’ya olsun
   


 Srimad Bhagavad-Gita Güzel Tanrı'nın Gizli Hazinesi (İkinci Baskı) 

  Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın nilüfer ellerinde.