Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya


Srila Lokanath Goswami

Bugünle ilgili olarak Math'ın websitelerinde yer alan kayıtlardan seçmeler.Audio. "Lokanath Goswami Prabhu katı bir vairagi idi, o kadar ki kendisini toplumdan soyutladı... Kimseyle görüşmezdi. Katı bir bhajan programı izlemek istedi."
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj tarafından Nabadwip'de yapılan konuşmadan alıntı, 6 Kasım 1982.
    
6+ dakika, 1.5 MB mp3 audio

Srila Lokanath Goswami ile ilgili alıntılar
Srila Sridhar Maharaj'ın Golden Staircase (Altın Merdiven) ve Srila Govinda Maharaj'ın Affectionate Guidance (Sevgi Dolu Rehberlik) adlı eserlerinden.

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Vaisnava Calendar