Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Lokanath Goswami

Acharyalar'ımızın kitaplarından konuyla ilgili alıntılarSrila Lokanath Goswami'nin Samadhi'si,
VrindavanSrila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın
Affectionate Guidance (Sevgi Dolu Rehberlik) adlı kitabından. Bölüm On Yedi: Srila Narottam Das Thakur'a Övgü.

Narottam rüyalarında Mahaprabhu'nun ona Vrindavan'a gitmesi ve kendisine diksha verecek olan güvendiği kulu Srila Lokanath Das Goswami'nin nilüfer ayaklarına sığınması için talimat verdiğini görüp duruyordu. Dahası Mahaprabhu Narottam'a Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami ve Srila Jiva Goswami'yi bulmasını ve onların kutsal beraberliğinde olmasını söylemişti. Narottam Vrindavan'a geldikten sonra, Rupa ve Sanatan'ın dünyadan ayrılmış olduklarını gördü ama orada Srila Jiva Goswami, Srila Lokanath Das Goswami, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ve kendisine dostluklarını bahşeden daha pek çok yüce Vaishnava'yı buldu. Narottam Jiva Goswami'nin öğrencisi oldu ve Lokanath Goswami'ye diksha vermesi için ricada bulundu. Lokanath onu reddetti.

Lokanath Goswami asla hiçbir öğrenci almamaya karar vermişti ve Vrindavan'da her gece ayrı bir ağaç altında yaşayarak aşırı sade bir yaşam sürüyordu.

Narottam Srila Lokanath tarafından reddedildiği için büyük üzüntü duydu ve ona dedi ki, "Ben inisiasyonumu sadece senden alabilirim. Sriman Mahaprabhu bana senin diksha vereceğini söyledi, bu nedenle o zamana kadar bekleyeceğim." Narottam Guru'suna hizmet etmeye çalıştı ama Goswami kimsenin ona hizmet etmesine izin vermiyordu. Narottam şöyle düşündü, "Eğer aynı ağacın altında bile bir geceden fazla kalmıyorsa o zaman ona ne tür hizmette bulunabilirim?" Bir süre sonra Narottam Srila Lokanath Prabhu'nun dışkısını yapmak için hep aynı yere gittiğini farketti ve Lokanath iki yıldan fazla bir süredir kendisine hizmet vermeyi reddettiği halde, eğer her gün o yeri temizleyebilirse o zaman sonunda belli bir hizmete sahip olacağını düşünmeye başladı. Narottam niyetinde kararlıydı, yani Srila Lokanath Goswami'den diksha almalıydı, çünkü bu Mahaprabhu'nun emriydi.

Çok geçmeden Lokanath Goswami farkına varmaya başladı, "Ben her gün buraya dışkı yapmaya geliyorum ve görünüşe bakılırsa birisi bu yeri benim arkamdan temizliyor. Bunu kim yapıyor olabilir?" Böylece Lokanath bir gece gizli bir yerden onun gece yarısı geldiğini ve büyük mutlulukla o yeri temizlediğini gördü. Lokanath Narottam'ın ünlü Kral Krishnananda Datta'nın oğlu olduğunu biliyordu. Büyük şaşkınlığa uğradı ve Narottam'la yüzleşti, "Neden, soylu üstün doğum almış bir prens olan sen, her gece geliyorsun ve bu pis yeri temizliyorsun?" Ve Narottam cevap verdi, "Prabhu, senin merhametine ihtiyacım var. Senin merhametin olmadan yaşayamam. Senin yeminin hiçbir öğrenci kabul etmemektir, ama Sriman Mahaprabhu'nun emriyle, benim yeminim şudur, ben senin bağlantını elde etmeliyim. Bana ne zaman merhametini vereceksin bilmiyorum ama beni öğrencin kabul etmelisin." Böylece Narottam'ı on sekiz kez geri çevirdikten sonra, sonunda Srila Lokanath Das Goswami Narottam Das'ı aldı ve ona diksha verdi.

Narottam Vrindavan'da olan Srila Jiva Goswami, Srila Kaviraj Goswami ve başka pek çok goswamiden talimat aldı. O çok büyük bir panditti ve Sri Jiva'nın öncülüğündeki bütün adanmışlar, onun niteliğini anlayarak ona 'Thakur' ünvanını bahşettiler.Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın
Golden Staircase (Altın Merdiven) adlı kitabından. Bölüm İki: Sri Guru'yu Görecek Göz, kısım:

Tam Doyum, Mutlak İdrak

Dolayısıyla mutlakla ilgili düşünce her durumda mümkündür. Bütün hizmetkarlar bulundukları yerde, kendi konumlarında tam doyum içinde olsalar da, Vrindavan'ın üstünlüğünü idrak ederler. Tatastha-vichara (tarafsız olarak göz önünde bulundurma) her zaman söz konusudur ve göreli ile mutlak arasında, mutlak her zaman üstünlüğünü korur. Sarva-dharman parityajya: Mutlak ya da 'devrimci' faktör, göreli ya da 'yapısal' olanın üzerinde sağlam biçimde yerini alır, Sri Krishna'nın Bhagavad-gita'da (18.66) dediği gibi, "Sadece bütün dharmaları, sosyal ve dinsel görevlerle ilgili bütün değerlendirmeleri bırak - hatta Benim çeşitli yazıtlarda belirlediklerimi ve Benim burada sana verdiğim talimatta anlattıklarımı bile - ve yalnızca bütün kalbinle Bana teslim ol."

Her yerde mutlakla ilgili düşünce hakimdir. Guru ile olan bağlantı bakımından Narottam das Thakur kendi Gurudev'i, Lokanath'a sahiptir, ama yine de şu özlemi besler: "Lokanath'ın elimden tutup beni Srila Rupa Goswami'ye götüreceği ve bana orada o kampta bir uğraş vereceği gün ne zaman gelecek?" Bu üstün ifade türünde, mutlakla ilgili düşünce de gizliden gizliye mevcuttur.Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın
Sri Guru And His Grace (Sri Guru ve Lütfu) adlı kitabından: Azizlerin Yaşamı, kısım:

Babajiler ve Vaizler

Srila Gaura Kisor Das Babaji Maharaj vaaz vermedi, ama Saraswati Thakur Prabhupad, geniş çaplı vaazlar verdi. Srila Lokanath Goswami hiç vaaz vermedi, ama tek öğrencisi, Srila Narottam Das Thakur'un vaazlarının çok yaygın olduğunu görürüz. O halde bir Vaisnav sadece dış görünüşte sergilediği işin yoğunluğuna göre yargılanmamalıdır. Onun başarısı ilahi iradenin tasarrufundadır. Krishna belli bir kişiye Kendi seçimine göre hizmet bahşeder ve o insanın hizmeti gerçekleştirmesine imkan sağlar. Bunun pek çok örneği bulunmaktadır.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres