Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj

Math'ın websitelerinden bugünle ilgili kaynakça.


 

Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj. Srila Saraswati Thakur tarafından Batı'da vaaz vermeye gönderilen,
Srila Sridhar Maharaj'ın ilk ruhani kardeşinin anısına. Yayınlarımızdan iki alıntı: biri Srila Sridhar Maharaj'a, diğeri Srila Govinda Maharaj'a ait.

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Vaisnava Calendar