Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun

Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj

İki alıntı: biri Srila Sridhar Maharaj'a, diğeri Srila Govinda Maharaj'a ait

Centenary Anthology (Yüzüncü Yıl Antolojisi), Bölüm Üç: Srila Guru Maharaj Anımsıyor.
Yazan Kutsal Lütufları Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Her yıl Ağustos ayında bir ay süren Kalküta Math kutlaması için Math'a dönmek zorundaydık. Bu nedenle buraya döndüğüm zaman Sripad Bhakti Hriday Bon Maharaj ve Sri Hayagriva Prabhu [daha sonra Sripad Bhakti Dayita Madhav Maharaj] tarafından bir grupla birlikte Mahaprabhu'nun ayak izlerini tesis etmek için Madras tarafına götürüldüm. Sonra dönünce yine, Bagh Bazar Math açıldı, ve Deity'ler at arabasıyla Ulta Danga'daki ilk kiralık evden bir konvoyla Bagh Bazar Math'a taşındı, ve orada bir ay süren bir festival düzenlendi. Ondan sonra Prabhupad (Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad) o yıl Pada-pith'leri [Mahaprabhu'nun ayak izlerini] kurup yerleştirmek üzere Kobhur, Bejoyda yakınındaki Mangalgiri'ye kadar olan yerlere gitti.

Ardından Madras'a gitti ve Madras Gaudiya Math'ın açılışını ilan etti ve bizi oraya bıraktı. Bir ev kiraladık. Sripad Bon Maharaj liderdi ve kıdemli sannyasi idi. O sırada bana sannyas verildi, Sripad Bon Maharaj tarafından tavsiye edilmiştim. Benim hakkımda şöyle demişti, "O iyi vaaz verebilir; katkı toplayan, araştırma yapan birinden çok, iyi bir vaizdir."


Benim B.A. derecem vardı, Sri Ramendrasundar Bhattacharyya, B.A. olarak tanınıyordum. Görevim insanlara yaklaşmak ve sannyasileri tanıtmaktı, ve aşağı yukarı bir tanıtımcının işini yapıyordum. Ama Sripad Bon Maharaj dedi ki, "O iyi bir tanıtımcı değil iyi bir vaiz. Çok iyi Hari-katha konuşabiliyor." Sonra Ekim, 1930'da bana sannyas verildi, ve çeşitli yerlerde Mahaprabhu'nun ayak izlerini birbiri ardından tesis ettikten sonra, Prabhupad [yukarıda sözü edilen] Madras'taki math'ı açtı, ve biz orada bırakıldık ve aşağı yukarı üç yıl sürecek vaaza başladık.

Sonra Vrindavan Parikrama, tüm Vrindavan'ın çevresini dolaşma vardı. O programa katıldık, ardından Sripad Bon Maharaj vaaz vermek için İngiltere'ye gitti, ben de Madras Math'ın sorumluluğunu üstlendim. Tapınak neredeyse benim zamanımda inşa edildi. Daha sonra, Bombay Math açıldı, ve ben tekrar oraya götürüldüm. Orada bir süre yaşadım, ve daha sonra Prabhupad'ın esas grubuna alındım. Zamanın çoğunu Prabhupad'ın yanında geçirerek, Bengal'in farklı yerlerinde vaaz verdik. Prabhupad 1 Ocak 1937'de, sabah 5.30'da dünyayı terk etti.


(Sayfa 38'den devam:)

Ben [Tridandi-bhiksu Sri B.A. Sagar]: Duyduğuma göre Srila Prabhupad sizi 'Sastra-nipuna' olarak övermiş.
Srila Sridhar Maharaj: Ah. Madras'ta, Gaudiya Math'ın önde gelen haftalık gazetesi olan 'Gaudiya'da, bir siddhanta yayınlanmıştı. Srimati Vishnupriya Devi'nin ve Guru Maharaj'ımızın doğum günleri yanlışlıkla yer değiştirmişti. Her ikisi de panchamidir [beşinci ay günü]. Srimati Vishnupriya Devi'ninki parlak ayın ondört günü içindeki panchamidedir, Prabhupad'ınki ise karanlık ayın on dört günü içindeki panchamidedir. Ama yerleri değişmişti - Prabhupad'ınki parlak beşinci günde Srimati Vishnupriya Devi'ninki ise karanlık beşinci günde idi. Ben dikkatle okudum, ve yürütülen mantığın temelinin yanlış olduğunu düşündüm. Krishna-Shakti neden parlak ayda gelsin de Gaura-Shakti karanlık ayda gelsin? Bunun tam tersi olması gerektiğini keşfettim.

Bunu ciddi bir hata olarak görüp Sripad Bon Maharaj'a gösterdim. Aniden bir kalem aldı ve şu doğrultuda bir mektup yazdı, "Bu nedir? Biz editörlerin gerçeklikle belli bir bağı olduğunu ve yazdıklarının duyarlılıkla gerçek bir bağlantısı olduğunu sanırdık, ama onlardan böyle bir hata gelmesi nasıl mümkün olabilir? Hiç srauta-bağlantıları yok mu? Hepsi uydurma!" Bunun üzerine hata fark edildi, ve daha sonraki bir baskıda bir düzeltme yayınlandı.Prabhupad oradayken, 'Ray Ramananda', 'Relative Worlds' (Göreli Dünyalar) ve 'Brahma-samhita' yayınlandı. Mahaprabhu'nun Vrindavan'a giderken yolda Sri Rupa ve Sri Sanatan Goswami'lerle karşılaştığından söz ediliyordu. Oysa ben çok net bir şekilde biliyordum ki onlarla Vrindavan'dan dönerken karşılaşmıştı, bu yüzden itiraz ettim. Her neyse, bunu Prabhupad'ın dikkatine sunmadım, ancak bütün bunları bulup çıkaranın Sridhar Maharaj olduğu dikkatinden kaçmamış olmalı. Prabhupad kendi Vyasa-Puja'sı vesilesiyle, yazılı bir hitapta bulundu, ve orada adımdan önce, benden " Sastra-nipuna Sridhar Maharaj - Kutsal Yazıtlarla ilgili çok derin bilgiye sahip" diye söz etti; onun değerlendirmesi böyle idi.Affectionate Guidance'dan (Sevgi Dolu Rehberlik) alıntı, Bölüm Onsekiz: Adanmışların Kalplerine Masaj Yapmak İçin Mesaj.
Yazan Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Sripad Bon Maharaj Sripad Goswami Maharaj'ın arkadaşıydı, ve Goswami Maharaj'a şu öneride bulundu, "Ah Goswami, tüm yaşamını vaaz vererek harcadın. Şimdi yaşlısın, dolayısıyla gel ve bir miktar bhajan yap."

Sripad Goswami Maharaj çok öfkelendi ve şöyle düşündü: "Benim yaptığım bhajan değil mi? Sen neler düşünüyorsun? Benim bhajan'ım bu. Ben Krishna'ya hizmet ediyorum, Mahaprabhu'ya hizmet ediyorum, ve Guru'ma hizmet ediyorum. Bu vaaz benim bhajanım oysa sen ormanda  boncuklar üzerinde zikir yapmanın bhajan olduğunu sanıyorsun." Böyle düşündüğü halde, Sripad Goswami Sripad Bon Maharaj'a özetle sade bir şekilde şöyle dedi, "Ben koşumlarım takılı iken ölmek istiyorum." 

Srila Guru Maharaj bu ifadeyi bana pek çok kez tekrarladı, ve asla unutmamam için talimat verdi: "Ben koşumlarım takılı iken ölmek istiyorum." Yaşam süremizin son anını bile başka bir amaç için harcamayacağız. Biz onu bile Gurudev'imize sunmak isteriz.

Bunu hatırlamak beni çok mutlu eder, ve ne zaman büyük zorluk içinde olsam Krishna benim kanımı almak istiyor diye düşünürüm, O son damla kanımdan bile vazgeçmeyecektir. Ve eğer bu Onun arzusu ise, mutlaka alacaktır.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres