Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Ramananda Ray'ın ayrılışı

Math'ın websitelerinden bugünle ilgili seçme kaynakçalar.  Metin ve Audio. Sri Ramananda Ray ile ilgili olarak Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın: 'Sri Krishna'yı Güzel Gerçeği Arayış' adlı kitabından alıntı.
Bu bölüm 'Reality the Beautiful' metin olarak 'pdf' dosya şeklinde (
Türkçesi 'Güzel Gerçek') ve sesli okuma olarak hazırlandı, seslendiren Sripad B.S. Tridandi Maharaj:
Bölüm bir (21 dk 2.4 MB mp3 audio). 
Bölüm iki (21 dk 2.4 MB mp3 audio). 

Sri Ramananda Raya'nın öğretileri ve nitelikleri Srila Govinda Maharaj'ın Revealed Truth (Vahiy ile Bildirilen Gerçek) adlı kitabındaki The Next Edition of Radha-Krishna's Pastimes (Radha-Krishna'nın Oyunlarının Bir Sonraki Baskısı) adlı bölümde tatlı ve yetkin bir dille irdeleniyor. 1.8 MB pdf dosya.


thumbAudio. Srila Ramananda Ray'ın yücelikleri bu sabahın darshan sohbetinde Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj tarafından anlatıldı:
"Mahaprabhu'dan sonra, Swarup Damodar bu boyuttan ayrıldı. Oysa Ramananda Ray son derece güçlü, ciddi ve şefkatli bir yapıya sahipti. Puri Dham'da her şeyi yönetti, her şey çok sakindi. Bu Mahaprabhu'nun ona verdiği talimat mıydı değil miydi bilmiyoruz, ama aslında görüyoruz ki eğer Ramananda Ray orada olmasaydı, durum çok daha acı ve tahammül edilmez olurdu."
Sabah darshanı konuşması, 25 Mayıs 2008:
 
41 dakika, 4.9 MB mp3 audio ayrıca daha üstün kalite: 9.8 MB.

Audio: "Bugün Ramananda Ray'ın Ayrılış Günü. Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun iki müstesna hizmetkarı ve hitabette usta olan iki komutanı: biri Swarup Damodar diğeri ise Ramananda Ray."
Srila Govinda Maharaj'ın sabah darshanı konuşması, 7 Mayıs 2007. 
(36+ dakika, 4.2 MB mp3 audio daha üstün kalite: 8.4 MB.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Vaisnava Calendar