Sri Chaitanya Saraswat Math'ın

İhtişamı 

Yazan Srila B.R. Sridhar Dev-Goswami Maharaj

    

  Mütevazı başlangıç döneminde, Sri Chaitanya Saraswat Math Ganj nehri kıyısında sazdan bir kulübeden öteye gitmiyordu, ancak Kurucu Acharya'mız Kutsal Lütufları Om Vishnupad Sri Srila Sridhar Maharaj 1941 yılında, Math'ın gelecekteki yüceliğini gizemli bir şekilde önceden bildiren aşağıdaki güzel dörtlüğü yazdı:
 

srimac-caitanya-sarasvata-mathavara-udgita-kirtir jaya-srim
   bibhrat sambhati ganga-tata-nikata-navadvipa-koladri-raje
yatra sri-gaura-sarasvata-mata-nirata-gaura-gatha grnanti
   nityam rupanuga sri-krtamati-guru-gauranga-radha-jitasa

Aşkınlığın mihenk taşı Kutsal Mekân'da,
Sri Vrindavan ile eş olan Sri Nabadwip Dham'da,
İçsel kimliği Dağların Kralı 
Sri Govardhan olan Koladwip ülkesinde,
Bütün günahkâr ruhları kurtaran 
Kutsal Nehir Bhagirathi'nin cazip kıyılarında,
Bütün Tapınakların Kralı, o heybetli ve yüce Tapınak -- 
Sri Chaitanya Saraswat Math yükselir.

O güzel sığınakta, yaşamları Sri Gaura'nın mesajı olan 
Teslim olmuş kullar,
Manevi Öğretmen'in, Altın Renkli Yüce Tanrı Gauranga'nın  
Ve eşi Srimati Gandharva eşliğinde
Sevgi dolu Yüce Tanrı Sri Govindasundar'ın
Ve yanlarındaki tüm sevgili dostlarının 

Sevgi dolu hizmeti ile uğraşırlar.

 

Kalpleri her zaman Yüce Tanrı'nın lütfuna ermenin umuduyla dolu,  

Sri Sri Rupa ve Raghunath'ın çizgisini sadakatle izleyen,
Saf, tatlı İlahi Aşkın sınırsız hazinesinin bekçileri --
O teslim olmuş ruhlar hiç durmadan Özgün Yüce Tanrı,  

En üstün bağışlayıcı Sri Sri Gaurangasundar'ın aşkın adının ve 

Niteliklerinin sonu gelmez yüceliklerini överler.  

Gerçekten de hareketli ve hareketsiz bütün canlılar,

Sri Chaitanya Saraswat Math'ın yükseklerde dalgalanan ve onun durmadan yayılan Ününün övgülerini içtenlikle dünyaya duyuran 

Şifalı, şefkatli zafer bayrağına sığınırlarken, kalplerinde 

Sri Chaitanya Saraswat Math'ın ihtişamına hayranlık duyarlar;
Bütün aşkın iyiliklerin barınağı o bayrağı taşıyan
Sri Chaitanya Saraswat Math, tüm ilahi ihtişamıyla

Ebediyen ışık saçar. 

[Srila Govinda Maharaj'ın Bengali çevirisini İngilizceye aktaran -- Sripad B.A. Sagar Maharaj.]

   
 

O kehanet gerçekleşmiş bulunuyor, çünkü Sri Chaitanya Saraswat Math dünyanın her yerinde kutsal bir ibadet yeri olarak saygı görmektedir ve Adanmışlık ve Teslimiyet Ülkesine girme arayışı içinde olan samimi Vaishnava adanmışlar için kutsal bir hac yeri haline gelmiştir.  

Bu dünyadan ayrıldığı 1988 yılından bu yana, Srila Sridhar Maharaj ve Sri Chaitanya Saraswat Math, Srila Sridhar Maharaj tarafından seçilen halefi, çok sevgili öğrencisi, Acharya'mız Kutsal Lütufları Om Vishnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj tarafından temsil edilmektedir.

 

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.