Yeni

Bütün Övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya Olsun 

Zikir ve Hizmet 

Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja

Kalküta, Hindistan

                             19 Temmuz 1999

Jai Srila Gurudev. Hare Krishna! Krishna'nın sevgili adanmış kulları, Krishna bilincinden söz etmek için elime böyle bir fırsatın geçmesi ne kadar güzel. Bundan dolayı çok şanslı olduğumu hissediyorum, çünkü bu maddesel dünyada gerçek nedir? Gerçek Tanrı'dır. Ve bizler de buna inanıyoruz. Çocukluktan itibaren mektup başlığı olarak, "Tanrı iyidir, Tanrı daima iyidir" diye yazarız. Ve Yüce Tanrı'nın Lütfuyla bu maddesel dünyada pek çok şeyi kullanma olanağına kavuştuk, eğer bu şeyleri doğru, uygun şekilde kullanmaya çalışırsak, bundan büyük ölçüde yarar sağlarız. Söylemek istediğim şeyi doğru dürüst ifade edemiyorum, ama konuşmalarımı dinledikten sonra arayış içinde olanlardan çok fazla soru geliyor. Ben de yanıtlamaktan çok mutlu oluyorum. Bu kez de şöyle bir soru vardı, "Zikir mi daha önemli, hizmet mi?" Bu bir gerçek, eğer hizmetin ne olduğunu ve zikrin ne olduğunu anlayamazsak hayal kırıklığına uğrarız. Ruhani yaşamın esas temeli öncelikle bilmeyi gerektirir, ardından herşey açıklık kazanır. 

Yüce Tanrı'ya inanç ve Yüce Tanrı'ya teslimiyet, esas temel budur. Yüce Tanrı'ya teslim olun. Yüce Tanrı'ya hizmet için sadakatle kendimizi sunarız, ruhani yaşamın esas temeli budur. Ancak Sri Caitanya Mahaprabhu dedi ki, "En derin düşünce bu değildir, Kutsal yazıtlarda bundan daha derin şeyler görebiliriz." O, Ramananda Raya'ya soruyu yönelttiği zaman Ramananda Raya şöyle yanıtladı, "Her türlü dini tamamen bırakıp, yalnızca Bana teslim ol. Ben seni bütün günahlardan kurtarırım, bu yüzden umutsuzluğa düşme." (Sri Krishna Bhagavad-gita'da böyle der. 18.66)

Sri Caitanya Mahaprabhu şunları söyledi, "Bu da en derin düşünce değil. Kutsal metinlerde bundan daha ileri olan birşeyden söz edilir." Ve bu sorudan yola çıkarak ben de Srila Guru Maharaj'a sordum. "Her türlü dini tamamen bırakıp yalnızca Bana teslim ol." Neden en üstün düşünce bu olmasın? Neden en üstün kavram bu değil?" Guru Maharaj bana cevap verdi, "Çünkü Tanrı'na teslim ol, burada (Bhagavad-gita'da) Yüce Tanrı Krishna tavsiyede bulunuyor, oysa teslim olduktan sonra ne yapacağından söz edilmiyor. Ve bu nedenle Bhagavad-gita 18.66 yeterli değildir." Bu durumda yeterli olan nedir, bunu anlayacağız. Bütün kalbimizle teslim olduktan sonra ne yapacağız? Her şeyi Yüce Tanrı'ya hizmet olarak yapmalıyız. Duraksamadan, maddesel yaşantımıza ilgi duymadan, eğer bütün kalbimizle hizmet etmeye çalışırsak, 24 saat Yüce Tanrı'nın hizmetinde olursak bu yeterlidir. Teslim olduktan sonra, kendimizi hizmete verirsek o zaman ruhani yaşantımızda süper yarar elde ederiz. 

Gurularımızdan mantra alırız. Guru talimat verir, "16 round zikret veya 4 round zikret," der. Bu da Hari Nam'a (Kutsal Ad'a) hizmettir. Hari Nam'a hizmetle Guru-Vaishnava'ya (ruhani öğretmen ve adanmış kullara) hizmet neredeyse eşdeğerdir, ama yine de belli bir ölçüye göre esas olan Kutsal Ad'a hizmet olmalıdır. Hari Nam Yüce Tanrı'nın Kendisinden farklı olmayan formudur, Ona doğrudan hizmet ederken bazı engeller görebiliriz ve bunlara 10 ihanet denir. Bizler bu ihanetleri kolay kolay terk edemiyoruz. Ama Guru ve Vaishnava çok iyidirler. Bizleri Yüce Tanrı'nın hizmetkârı olarak kabul ettikleri zaman, bizleri Yüce Tanrı'nın hizmeti ile görevlendirirler. 24 saat bu fırsatı bize verirler. Bunu onlar kendileri yaparlar ve bizleri hizmetle görevlendirirler. Kutsal Ada hizmet için Yüce Tanrı'ya doğrudan değil, Ona Guru-Vaishnava aracılığı ile hizmet etmek isteriz. Bu da bize güvenli bir pozisyon sağlar. 

Sonra Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami günde en az 16 round zikir yapılmalıdır ve Yüce Tanrı'ya hizmet edilmelidir buyurmuştur. Bizim Guru Maharaj'ımız mala yani tesbih üzerinde günde en az dört round zikir yapılması talimatını verdi, ancak bu önemsiz bir farktır, çünkü Guru Maharaj'ımız çeşitli hizmetlerle yoğun bir şekilde uğraşmamızı istemişti. Malanın oruç tutmaması gerekir, buna dikkat etmeliyiz. Günde en az dört round zikir yapma yoluyla Ona hizmet vermeliyiz. Talimatı buydu, ama bir yandan da, kişi eğer fırsat buluyorsa gitgide daha fazla zikir yapmalıdır buyurmuştu. Burada Hari das Thakur örneğini vermişti. İki tür adanmış kul görürüz, biri bhajananandi, diğeri ise gosthyanandi. Durmadan zikir yapmaya çalışan kişi. Eğer doğru zikir yapıyorsa, yani saygısızlık etmeden zikir yapıyorsa kişi bunu da yapabilir. Ama Guru-Vaishnava'nın talimatıyla hizmet yapan kişinin hizmeti de Kutsal Adı zikretmekle aynı konum ve kategoriye ulaşır. Çünkü Yüce Tanrı'yı hoşnut etmek için bu hizmet gereklidir. Bu da Guru-Vaishnava'ya sunulan hizmet yoluyla elde edilir. Guru-Vaishnava bizim hizmetimizi alıkoymazlar. Bizler onlara hizmet sununca hizmetimizi hemen Yüce Tanrı'ya gönderirler. O zaman süper yarar sağlarız. Yüce Tanrı'ya çok fazla bağlı olan ve maddesel dünyaya bağlı olmayan kişi bir bhajananandi olarak, durmadan, Hari das Thakur gibi Kutsal Adı zikreder, çaba gösterir. Hari das Thakur hergün Adın zikrini yapıyor, üç lakh söylüyordu. Ama esas olan şudur: Guru-Gauranga'ya tam inanç besleyerek Yüce Tanrı'ya hizmet etmek, gerekli olan budur. Ve yaşamımız 24 saat hizmetle dolunca bundan süper yarar sağlarız, herşey saflaşır ve Guru-Vaishnava'nın lütfuyla hizmetimiz doğrudan Yüce Tanrı'ya ulaşır. 

Mahaprabhu tarafından belirlenmiş olan genel standarda gelince, O 16 round önermekle kalmamış 4 kere 16 round buyurmuştu ki bu da bir lakha (64 round'a) eşittir. Bu ölçü organize bir topluluk içerisinde bulunmayan kişi için ve özellikle de eğer tek başına yaşıyorsa uygundur. Organize bir  oluşum içerisindeyse üstlerinden devamlı bunu yap, şunu yap türü emirler alması gerekir, bu nedenle de hizmetle uğraşır. Bu durumda minimum zikir sayısı 64 round'dan biraz daha gevşek tutulur. Ancak bir grihastha, yani adanmışlar topluluğundan ayrı yaşayan evli bir kişi özellikle günde bir lakh zikir yapmalıdır. Mahaprabhu ve bizim Guru Maharaj'ımız tarafından tavsiye edilen genel standart budur. Ancak kişi organize bir grup içerisindeyse ve oraya buraya koşarak hizmet yapması isteniyorsa, bazen öylesine yoğundur ki gece yatıp uyuyacak fırsatı bile bulamaz. Bu durumda en az dört round zikir yapmaya çalışmalıdır. 24 saati öylesine yoğun bir şekilde doludur ki dinlenmez bile, yine de en az 4 round zikir yapması beklenir. Buna karşılık genel tavsiye şudur, grihastha gibi tek başına yaşayan biri, en az bir lakh Ad zikri  yapmalıdır. 

Mahaprabhu bizlere kendimizi İlahi Ses aracılığı ile arındırmamız ricasında ve öğüdünde bulundu, ancak ses doğru, aşkın Krishna bilinci olmalıdır. Bu Kali yugada, çatışmalar, anlaşmazlıklar çağında arınmamız için bizden minimum talepte bulunulmaktadır. Kali sözcüğü Kalaha'dan gelir ve anlamı tartışma ve anlaşmazlık demektir. Herşeye karşı temkinliyiz. Herkes şöyle düşünüyor, "Hayır, kanıt olmadan hiçbir şeyi kabul etmem." Zihin son derece kuşkucudur, o halde İlahi Ses'ten yararlanmalıyız. Bizden sadece minimum talepte bulunuluyor. Bu noktada içimizde ortaya çıkacak olan değişim büyük olacaktır. Minimum talep nedir? Bir miktar shraddha, yani inanca sahip olmaktır. Bu bizlerden talep edilen minimum giriş ücretidir. Eğer bunu yaparsam, eğer sankirtana, Tanrı'nın Kutsal Adlarının toplu olarak zikrine  katılırsam o zaman herşey gerçekleşir, herşey olur. Temelde ise inanç olmalıdır ve bu da bize yardım eder. Krishna bilinci için kalpten gelen samimi işbirliği gerekir ve bu da çok kısa zamanda arındırır. En az talep 'Krishna bilinci yönteminin bizi arındıracağına dair inançtır. Kişi şöyle düşünmelidir, eğer buna katılırsam herşey gerçekleşir. Eğer içimizde böylesine cömert, kapsamlı bir inanç ve beraberinde de samimi bir iş birliği ruhu bulunuyorsa, o zaman bu bize çok kısa zamanda yardımcı olur. İş birliği demek, İlahi Ses'le iş birliği, Yüce Tanrı'nın ses yönüyle iş birliği demektir. Yeni başlayanlar tarafından benimsenmesi son derece kolaydır ve sonsuzun pek çok başka yönü arasından bize yardımcı olmaya gelir. Ulaşılması kolay olan evrensel ses yönüyle başlanır, ardından, zaman içerisinde, ona eşlik eden diğer yönler gelir, ancak inancımız kalpten ve samimi olmalıdır. Ben sıkıntıdayım, bu ise tüm dertlerime son verecek. Şu anda deneyimlemekte olduğum ve gelecekte de deneyimleyeceğim tüm dertlerime son verecek. Ben kendi gerçek, içsel yararımın arayışı içinde olan güvenilir bir öğrenciyim. Kendi özüme, kendi ben'ime karşı sadık olmalıyım. Burada, bu dünyada tedirgin olduğumu hissediyorum ve yuvanın rahatlığını arama gereği duyuyorum. Eğer samimi olursam, biliyorum ki önümdeki yol bana geçit verecektir ve bu da zor değildir. Yüce Tanrı'nın ses yönünde bu mevcuttur. En büyük gerçek, Yüce Tanrı'nın, İlahi Ses içerisinde var olduğu gerçeğidir. Bu İlahi Ses hayal ürünü birşey değildir, şu andaki algılamam içerisinde her ne kadar gidip geliyor olsa da, görünüp kayboluyor olsa da, bu Ses geçici birşey değildir, gerçeğin kendisidir. Yeni başlayan için kulak deneyimi büyük birşeydir. Ses, nesneleri uzaklardan yakına taşır ve kulak da onları yakalayabilir. Ancak göz o kadar uzağı görmeye muktedir değildir. Daha başka ne söyleyebilirim? Jai Sri Guru Maharaj. Jai Sri Caitanya Mahaprabhu. 

Sri Caitanya Saraswat Krishnanushilana Sangha

Kalküta, Hindistan

19 Temmuz, 1999