Yeni


Kutsal Karttik Ayı
  Yazan: Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj
   
 

Asvini, Varuni, Kirttika. Kirttika Daksa'nın üçüncü kızının adıdır. Kız çocuğa Daksa Prajapati'nin kızlarından birinin adının  verilmesi Vraja-mandalda bir gelenekti. Bu nedenle Radharani'nin annesinin adı Kirttika'ydı ve Radharani'nin adı ise Karttiki idi, yani Kirttika'dan doğan anlamına geliyordu. Bu nedenle Kutsal Karttika ayı ile ilgili ipucunu Sanatana Goswami şöyle vermiştir: masanam margasirso 'ham:, Krsna der ki, "Bütün aylar içerisinde, Marga-sirsa (Kasım-Aralık) ayı Beni temsil eder." Karttika, Marga-sirsa'dan yani Agrahayan'dan önce gelir. Dolayısıyla Karttika ayının Radharani'yi temsil ettiğini düşünmek için belli bir neden vardır. Krsna nasıl Marga-sirsa'yı temsil ediyorsa, bir önceki Karttika ayını sembolize eden Tanrıça da Radharani'yi temsil ediyor denebilir. Karttika ayı Urjja-vrata olarak bilinen tövbe ayıdır. 'Urjjesvari' adı da Radharani'nin adıdır. Urjjah 'kaynaklar' demektir. Bütün kaynaklar Radharani'de toplanır. O bütün kaynaklara hükmeder. Sakti, enerji ya da kaynaklar, Onun emri altındadır. Bu nedenle Karttika ayında Urjja-vrata adıyla yerine getirilen tövbe, Urjjesvari ile yani Sri Radhika ile bağlantılıdır ve bu bakımdan Vaisnavalar, Onun Hizmetini ve Krsna'nın Hizmetini elde etmek için Radharani'yi hoşnut etme özlemiyle, Karttika'nın vecibelerinin yerine getirilmesine önem verirler.

Bize Gopilerin, o ay boyunca, Devi'yi (Tanrıça'yı) hoşnut etmek olan içsel amaçla, Katyayani'ye ibadet ettikleri de söylendi. Nandagopa-sutam devi patim me kurute namah. Bu onların Devi Yogamaya'ya ettikleri içsel duaydı: "Lütfen öyle bir düzen kur ki Nanda'nın oğluna kendi kalplerimize göre Hizmet edebilelim." Karttika-vrata onlar tarafından bu duayla yerine getirilirdi.

Bu bakımdan bizler Karttika-vrata olarak bilinen Chaturmmasya'nın son bölümündeki vecibelerin yerine getirilmesine de özel bir önem veririz. Ve bu da özellikle Gopilerin, Radharani'nin ve Krsna'nın Hizmetiyle ilgilidir; ve Srimad-Bhagavatam da Gopiler'in Katyayani ibadeti doğrultusunda bize cesaret vermek üzere gelir. Kalpteki bu ruh haliyle, Chaturmmasya'nın son ayını daha özenle uygularız.

( "Sri Chaitanya Saraswati Cilt I adlı kitapta yer alan Kutsal Konuşmalar'dan bir alıntı")

_______________________________________________________________

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.