Yeni


 

 


Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Pranati Dasakam

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın

ihtişamını öven On Dua

Yazan 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Web-sayfası Jagamohini Devi Dasi  

naumi sri-gurupadabjam, yatirajesvaresvaram
sri-bhaktiraksakam srila-sridhara-svaminam sada

Ben ebediyen naçiz saygılarımı En Saygıdeğer Manevi Öğretmenim,   Sannyasi Krallarının En Yüce İmparatoru: Srila Bhakti Raksak Sridhar Swami'nin lotus ayaklarına sunarım. (1)

sudirghonnata-diptangam, supibya-vapusam param
tridanda-tulasimala-, gopichandana-bhusitam

O azametli, ağırbaşlı, ruhani ışık yayan, eşi bulunmaz, bakılamayacak kadar cazibeli kutsal bir forma sahiptir. O, Gopichandan ve Tulasi boncuklarından yapılmış bir kolye ile süslenmiş halde, Vaisnava keşişlerinin üçlü sopasını taşır. (2)

achintya-pratibha-snigdham, divyajnana-prabhakaram
vedadi-sarvvasastranam, samanjasya-vidhayakam

O akıl almaz kudret niteliğine sahip olduğu halde, en yüksek aşkla doludur. On yönün tamamı onun madde ötesi saf idrakinden yayılan ışıkla aydınlanır. O, Vedalar'la eşit öneme sahip olan Srimad-Bhagavata-Purana (Srimad Bhagavatam) başta olmak üzere, bütün Kutsal Metinlerin -- Vedalar'ın, Vedanta'nin, Upanishadların, Purana'ların, vb. özgün, doğru, ahenkli uyarlamasını dağıtandır. (3)

gaudiyacharyya-ratnanam, ujjvalam ratna-kaustubham
sri-chaitanya-mahapremon-, mattalinam siromanim

O, Sri Gaudiya Sampradaya'daki Acharyyalar kolyesinin mücevherleri içinde parlak ve değerli Kaustubha taşı gibi göz kamaştırarak parlar ve arılara benzeyen ve Yüce Tanrı Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun üstün aşkıyla deli olmuş adanmış kulların baş Tacı olarak bütün ihtişamıyla ışık saçar. Ben ebediyen naçiz saygılarımı ona, En Saygıdeğer Manevi Öğretmenime sunarım.(4)

gayatry-artha-vinirjyasam, gita-gudhartha-gauravam
stotraratnadi-samrddham, prapanna-jivanamrtam
apurvagrantha-sambharam, bhaktanam hrd-rasayanam
krpaya yena dattam tam, naumi karunya-sundaram

O lütfuyla, Vedalar'ın Annesi Gayatri'nin ardındaki en derin yorumun çiçek açmasını sağladı; o lütfuyla Srimad Bhagavad-gita'nın muhteşem içsel yorumunun gizli hazine evini açtı -- ve bu armağanları herkese, en aşağıdan da aşağı olana bile dağıttı. O Tanrı ile kulları tarafından övgüleri zikredilen ve birbirinden farklı değerli taşlardan oluşan kutsal dizeler hazinesi, (Sri Yamunacharya'nın Stotra-ratna'sından ve daha pek çok değerli kaynaktan derlenen kutsal dizeler serveti, Sri Prapanna-jivanamrtam'ı) kutsal kitabı, gözler önüne serdi. O adanmışların kalplerinin ve manevi duyularının yaşam nektarı olan, eşi bulunmaz bir kutsal kitaplar koleksiyonunu, (Krishna'yı, Güzel Gerçeği Arayış, Sri Guru ve Lütfu, İlahi Aşkın Altın Volkanı, vb.) gözler önüne serdi -- bu armağanları dünyaya verdi. Ben ona, benim En Saygıdeğer Manevi Öğretmenime, merhametin bedenlenmiş güzel Deity'sine ebediyen saygılarımı sunarım.  (5-6)

sankirttana-maharasarasabdhes chandramanibham
sambhati vitaran visve gaura-krsnam ganaih saha

O en görkemli ihtişamı içinde, en yakın hizmetkarları ile birlikte ve onlar aracılığıyla coşarken, bütün evrende Sri Krishna'nın Kutsal Adının hep birlikte söylenmesiyle oluşan Muhteşem Dansın nektar okyanusundan yükselen ayı, Tanrı Katının Yüce Şahsiyeti Sri Gaura-Krishna'yı dağıtır. (7) 

dhamani sri-navadvipe, guptagovardhane subhe
visvavisruta-chaitaya-, sarasvata-mathottamam

Kutsal Lütufları, kutsal mekan Sri Vrndavan'dan farklı olmayan Sri Nabadwip Dham'da, bütün günahların bağışlandığı kutsal yer (Aparadha-bhanjana-pat) olan ve 'Gizli Govardhan Tepesi' (Gupta-Govardhan) ile bir olan Sri Koladwip'de dünyaca ünlü Sri Chaitanya Saraswat Math'ı kurdu. (8) 

sthapayitva-gurun gaura-, radha-govindavigrahan
prakasayati chatmanam, seva-samsiddhi-vigrahah

Kendi özbenliği mükemmel hizmetin Deitysi olarak ilahi tezahür halindeyken, Saygıdeğer Deityler Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharva-Govindasundar'a orada sunulan güzel adanmışlık hizmetini gözler önüne serdi. (9)

gaura-srirupa-siddhanta-, divya-dharadharamgurum
sri-bhakti-raksakam devam, sridharam pranamamy aham

Ben ebediyen saygılarımı, Sri Gauranga Mahaprabhu'nun ilahi aşkının hedefi olan Sri Rupa'nın yolundan giden Srila Bhakti Siddhanta Saraswati'nin ilahi enerjisini taşıyan Manevi Öğretmenim Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın kutsal lotus ayaklarına sunarım. (10)

sraddhaya yah pathen nityam, pranati-dasakam muda
visate ragamargesu, tasya bhakta-prasadatah

Bu Pranati-dasakam'ı her gün saf inançla mutluluk içinde okuyan kişi, o Srila Gurudeva'nın yakın hizmetkarlarının lütuflarıyla kendiliğinden doğan aşk yolunda (Raga-marga) Yüce Tanrı'ya hizmet etme niteliğini kazanır. 


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com/ | Main Centres | What's New?