Srila-Govinda-Maharaj-Govardhan-Duotone-Thumb

Vaishnava Shiva

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj Lord Śiva’nın Vaiṣṇavaların en üstünü olma konumunu açıklıyor.

Lord Śiva özgürlük verebilir. Kendisi o kudrete sahiptir, ve Lord Kṛṣṇa'nın mükemmel aracısıdır. Śrīmad Bhāgavatam'ın son bölümünde (12.13.16) göreceksiniz:

nimna-gānāṁ yathā gaṅgā devānām achyuto yathā
vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ purāṇānām idam tathā

[“Nasıl ki Gaṅgā nehirlerin en üstünü, Lord Achyuta deitylerin en üstünü, Lord Śiva da Vaiṣṇavaların en üstünü ise, Śrīmad Bhāgavatam da tüm Purāṇaların en üstünüdür.”]

Buradan Lord Kṛṣṇa'nın diğer yarı tanrılara enerji vermiş olduğunu, Lord Śiva'nın ise yüce Vaiṣṇava olduğunu anlayabilirsiniz. Lord Śiva ne zikreder? Rāma'nın Adını zikreder. Ve Lord Śiva kim üzerinde meditasyon yapar? Efendisi, Rāma, Viṣṇu üzerinde. O halde, Lord Śiva'nın ruh hali nedir? Neden meditasyon ve zikir yapar? Bunu anladığınız zaman, Kṛṣṇa bilincini anlayabilirsiniz.

Bir keresinde, Parvatī Devī Lord Śiva'ya sordu, “Lord'un hangi formu tapınılacak en üstün  formdur?” Parvatī Lord Śiva'nın şöyle demesini umdu, “Benim. En Üstün Şahsiyet Benim.” Oysa Lord Śiva böyle demedi. Lord Śiva dedi ki: 

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param

“Tanrı Katının tapınılacak en üstün Şahsiyeti Viṣṇu'dur, Kṛṣṇa'dır.” Bunun üzerine, Parvatī Devī şöyle düşündü, “Ben Lord Viṣṇu'ya tapınmıyorum. Lord Śiva'ya tapınıyorum.”  Lord Śiva gülümsedi ve dedi ki,

tasmāt parataraṁ devi tadīyānāṁ samarchanam

“Tanrı Katının en Yüce Şahsiyeti Nārāyaṇ'dır, ve Nārāyaṇ'a tapınan kişi tapınılacak en yüce Lord'a ibadet etmiş olur, ama Nārāyaṇ'ın adanmış kullarına tapınan kişi onlardan çok daha ileridedir.” Parvatī Devī bunu duymaktan çok mutlu oldu. O, Lord Śiva'nın Viṣṇu üzerinde meditasyon yaptığını ve Viṣṇu'ya hizmet ettiğini bilir. O,Lord Śiva'nın Vaiṣṇavānāṁ yathā Śambhuḥ, bütün Vaiṣṇavalar içinde en üstünü olduğunu bilir, dolayısıyla şöyle düşündü, “O Viṣṇu'ya hizmet ediyor, ben de ona hizmet ediyorum, o halde çok huzurlu bir konumdayım.”

Vedik kültür Güney Hindistan'da çok geniş çaplı ve düzgün bir şekilde organize edildi, ama şimdi yanlış yolda gidiyor. Güneydeki Hintlilerin doğasında pek çok hatalı şeyler gördünüz, özellikle de brāhmaṇ sınıfında. Onlar Vedik kültürün yüzeysel formunu alıyorlar, içsel formunu değil, ve Lord Śiva'nın ibadetini o doğrultuda düzenlemiş bulunuyorlar. Rāmānuja Āchārya zamanında bununla ilgili olarak çok fazla çatışma yaşandı. Śaiva sampradāya ve Rāmānuja sampradāya yükselişe geçince, Śaṅkar sampradāya inişe geçti, ve Śaiva ile Rāmānuja sampradāyalar çatıştılar. Śaiva sampradāya Lord Śiva dışında kimseye tapınmak istemedi, tapınma stilleri de olması gerektiği gibi değildi. Biz bunu Güney Hindistan'da hala görebiliriz. Onlara aşırı bağımlı, fanatik diyebilirsiniz. Rāmānuja'dan belki yüz yıl sonraRāmānuja sampradāya da yoldan çıktı. Śaiva sampradāya hakkında şöyle vaaz vererek aşağılamaya başladılar:

vyāghreṇa khādamāne ’pi na gachchhet śiva-mandiram

Onların teorileri şuydu: eğer bir kaplan sizi öldürmeye geliyorsa, ve yakınlarda koşup kapısını kapatarak kendinizi yem olmaktan kurtaracağınız bir Lord Śiva Tapınağı varsa yine de Śiva Tapınağına girmeyin. Kaplanın sizi öldürmesine izin verip bedeninizi terk etmek Śiva tapınağına girmekten iyidir!” Aşırı bir şekilde böyle vaaz verdiler; aslında bu Vedik vaaz tarzı değildir.

Her yerde belli bir sistematik uyarlanma vardır. Doğru uyarlanma Goloka Vṛndāvan'dan gelir. Aşkın bilgi aşağı iner ve her şeyi uyum haline getirir. Paravyoma Dhām'ın her yerinde Lord Viṣṇu'nun mekanları ve formları vardır, ve orada Lord Śiva da bir konuma sahiptir. Lord Śiva aynı zamanda śuddha-sattva'dır, ama Lord Śiva Māyā'nın efendisi olarak maddesel dünyaya gelince, guṇāvatār [maddesel cehalet halini kontrol eden] olur. Lord Śiva'nın o konumu çok da uygun değildir. Şimdi herkes o Śiva'ya, guṇāvatār Śiva'ya tapınıyor. Biz Vaiṣṇavayız, ve Śiva’nın Paravyom Dhām'daki Sadāśiva formuna tapınıyoruz.

Biliyorsunuz Vṛndāvan Dhām'da Rāseśvar Śiva, Gopīśvar Śiva, ve Lord Śiva'nın daha pek çok formu var. Biz bu formlara ibadet ederiz. Gopīśvar Śiva'ya bu şekildepraṇām sunarız:

vṛndāvanāvani-pate jaya soma soma-
maule sanandana-sanātana-nāradeḍya
gopīśvara vraja-vilāsa-yugāṅghri-padme
prītiṁ niyachchha nitarāṁ nirupādhikam me
(Sri Sankalpa-kalpadruma: 103)

[“Ey Vṛndāvan Dhām'ın koruyucusu! Ey Umā'nın eşi, tacı ay olan! Ey Śiva, sana Sananda, Sanātan, Nārad, ve tüm bilgelerce ibadet edilir! Bütün övgüler sana olsun! Ey gopīlerin koruyucusu! Lütfen bana Vraja'da oyun oynayan İlahi Çiftin nilüfer ayaklarına kararlı ve koşulsuz adanmışlık ver.”]

Lord Śiva Lord Kṛṣṇa'nın Rāsa-līlā'sına girme izni verir. O Rāsa Sthali'nin kapıcısıdır. Ancak, Śiva'nın o formu erkek form değildir. Rāsa Sthali'nin kız formundaki, gopī formundaki kapıcısıdır, ve bizler oraya praṇām sunarken, bu mantrayı kullanırız. Ondan Kṛṣṇa'ya adanmışlık ve Kṛṣṇa'nın Rāsa-līlā'sına girme izni isteriz. O vize verir, sonra Rāsa Sthali'ye gireriz. Dolayısıyla, Lord Śiva iki konuma sahiptir: biri guṇāvatār olarak, diğeri ise Śuddha Śiva olarak. Biz sadece Guṇāvatārlara,  Manvantārāvatārlara, ya da Līlā-āvatārlara değil, her zaman herkese saygı gösteririz. Her şeye saygı duyarız, ama bizim çizgimiz Lord Kṛṣṇa'ya müstesna adanmışlık çizgisidir. Bizim konumumuz odur.

23 Ocak 1993'de konuşuldu.


Produced by Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.