Gurudev_Acharya_young_thumb_blu

Śrīpād Saurīndranāth Bhakti Vāridhi

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj Śrī Guru ve Śrī Gaurāṅga'nın seçkin bir hizmetkarını anımsıyor.

Param Bhāgavat
Śrīpād Saurīndranāth Bhakti Vāridhi Mahoday'ın Ayrılışı

yazan Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

 Śrī Gauīya Darśan'da yayınlanmış olan
Bengali makaleden çevrildi
Cilt 13, Baskı 1, Pazar, 24 Ağustos 1969.

Bogra'dan çok uzak olmayan Madla adında bir köy var. Bu köyde ünlü ve güçlü bir arazi sahibi olan Yogendranāth Sarkār Mahoday'ın görkemli evi bulunur. Yogendra Bābu çok zeki ve yaptırım gücüne sahip bir yöneticidir. O Bogra'da bir toprak sahibi ile Pakistan'ın [Bangladesh] önceki başbakanı Śrī Mohamed Ali arasında gerçekleşen ve iki kez Danışma Konseyine (Büyük Britanya Yüce Mahkemesi) giden davalarda mücadele verdi. Bir keresinde de, Bengal'in Bahadur valisini o dönemde evine davet etti ve ona onurlu bir şekilde ev sahipliği yaptı. 


Śrī Saurīndranāth Sarkār Yogendra Bābu'nun en büyük oğluydu. Yüksek eğitimini tamamladıktan sonra, Śrī Saurīndranāth Bābu İngilizce M.A. sınavını başarıyla verdi ve ardından hukuk sınavını da başarıyla geçti. Kolkata Yüce Mahkemesinde avukat olan ve iyi tanınan Śrī Atul Gupta Mahāśay'ın asistanı olarak yüce mahkemede hukuk stajına başladı. Daha sonra, saygıdeğer babasının arzusu ve mal varlığını koruma ihtiyacı ile, Saurīndranāth Bābu Bogra bölgesindeki mahkemede avukatlık yapmaya başladı, ve böyle yaparak büyük üne ve servete kavuşabildi. Daha sonra, olgun yaşta, hatta Pakistan [Bangladesh] kurulduktan sonra bile, savcı olarak övgüye değer bir iş yapıyorken, samimi bir manevi yaşam arzuladığı için Śrī Dhām Nabadwīp'de kalırdı.


Yaklaşık otuz beş ya da otuz altı yıl önce, Śrī Saurīndranāth Sarkār Mahoday yegane kızının ölümü ile çok büyük acı yaşadı ve altüst oldu. Olağanüstü hareketli yaşamını bir anda sona erdirdi ve hac ziyareti için yola çıktı. Bu dönemde her nasılsa Delhi Gauīya Mah'ı ziyaret etmeye başladı, ve oraya geldikten sonra, ölmüş olan kızı ile Śrīmatī Rādhārāī'nin Deity'si arasında bir benzerlik olduğunu görüp oraya cezboldu. Her ne kadar Mah'ın sakinleri ile ruhani konuları konuşmaya belli bir heves gösterse de, modern bir eğitime ve eğitimli bir akla sahip usta bir avukat olarak, sözde insanlığa hizmetin en üstün iyilik olduğu yanılgısını terk etmeyi başaramadı, ve Mah sakinlerini savlarıyla şaşkına çevirdi.


Jagad-guru Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Prabhupād o sırada Mathurā'da Dampier Park yakınında Śivālay diye bilinen ünlü bir yerde kalıyordu. Yukarıda geçen olaylardan Delhi Mah'ın yöneticisinin mektubu aracılığı ile haberdar olunca, Śrīla Prabhupād benim hocamı, bütün kutsal metinlerin çıkarımlarında uzman olan Guru Pāda-padma Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj'ı, Śrīyukta Saurīn Bābu'yu adanmışlığın doğru anlayışına cezbetmesi için Delhi Mah'a gönderdi. Orada, birkaç gün, hocam Guru Pāda-padma, ünlü avukatla etraflı bir şekilde saf adanmışlık anlayışının üstünlüğü üzerine konuştu. Sonuç olarak, Saurīn Bābu sözde insanlığa hizmetin dayanaktan yoksun olduğunu idrak etti ve Lord'a hizmetin ve, hepsinden de öte, Śrīman Mahāprabhu'nun rehberliğinde Kṛṣṇa'ya hizmetin üstünlüğü hakkında net bir anlayış kazandı. Hemen Śrī Mathurā Dhām'a gitti, Śrīla Prabhupād'la karşılaştı, ve Śrīla Prabhupād’ın kutsal ağzından dökülen ilahi mesajı duyduğunda tam anlamıyla tatmin oldu. Ardından o ve karısı kendilerini Śrīla Prabhupād’ın ayaklarına teslim ettiler ve Śrī Hari-nām inisiasyonu alarak kutsandılar.


Bogra'da bulunan evine döndükten sonra, bütün ruhlar için iyi şans arzusu besleyerek, Śrī Gauīya Mah‘ın vaazının özelliğini—Śrīla Prabhupād tarafından tanıtıldığı şekliyle Śrī Chaitanya'nın mesajını yayma konusunda yoğun bir istek duydu, ve bunu yapmak için cesaretle çaba gösterdi. Zaman içerisinde, yetkin vaizleri evine davet etti ve Śrī Gauīya Mah'ın öğretilerini toplumun eğitimli kesimine yaymak için geniş çaplı bir çaba göstererek ve harcama yaparak büyük örnek oldu. 


Śrīla Prabhupāda onun vaaz verme ve hizmet etme çabalarından hoşlanarak, refakatçileri eşliğinde Darjeeling'den dönerken (Alman bilim adamı Sadānanda Brahmachārī ve diğer seçkin refakatçilerle birlikte) Bogra'daki evine ayak bastı. Saurīndranāth Bhakti Vāridhi Mahoday'ın Bogra Bar derneği ile işbirliği yaparak Śrīla Prabhupād için organize ettiği büyük resepsiyona ve geçit törenine pek çok ünlü politik lider imrenmişti.  


Śrīla Prabhupād’ın görünen Oyunlarından itibaren, Saurīndranāth Bhakti Vāridhi benim ustam Śrī Guru Pāda-padma tarafından dile getirilen derin içgörüye sahip Hari-kathā'nın özel niteliğine cezbolmuştu, ve benim Śrī Guru Pāda-padma'ma derin inancı vardı. Śrīla Prabhupād görünmez olduktan sonra, Śrīla Guru Mahārāj Kolergañj'da Śrī Dhām Nabadwīp'de kasabanın güney kısmındaki Gupta Govardhan'da Śrī Chaitanya Sāraswat Mah'ı kurunca ve kendisini tek başına vaaz ve diğer adanmışlık faaliyetleri vasıtasıyla hizmet yaşamına vakfedince, Saurīndranāth Prabhu da Śrīla Guru Mahārāj'a yakın olma hevesi ile onun takipçisi olarak adanmışlık uygulamalarına koyuldu; Saurīndranāth Prabhu Mah’ın hizmetkarları eşliğinde, Śrī Chaitanya Sāraswat Mah için olan çeşitli hizmetlere pek çok şekilde destek oldu.

Śrī Guru Pāda-padma'mızın kutsal görünümünün ibadet gününde, her yıl şaşmadan (sağlık durumu ne olursa olsun) gelirdi ve Āchārya'mıza Śrīla Prabhupād'ın farksız formu olarak ibadet etmekten şahsen büyük hoşnutluk duyardı. Dahası, benim gibi düşmüş ruhlara elleriyle ve kalemiyle Śrī Guru'ya nasıl ibadet edileceğini öğretir, ve bize hizmetimizde ilham vererek, ebedi iyi şansla kutsardı. Özellikle de, Śrīla Prabhupād'ın görünmez oluşundan önceki gece şahsen çağırttığı ve Śrī-Rūpa-mañjarī-pada'yı söylemesini rica ettiği kişinin niteliğini ve özel karakteristiğini takdir etmemi sağlama konusunda tekrar tekrar çaba gösterirdi ki Śrīla Prabhupād ilahi hizmetin en üstün mertebesini aydınlatan Narottam hākur’un bhajanını  ondan duydu. Bu yüce ruhun, Saurīndranāth Bhakti Vāridhi'nin beraberliğini elde ederek kutsanmış olmamız bizim büyük şansımızdır. 


O hiç şaşmadan her yıl, ve yoğun adanmışlık içinde, Śrī Chaitanya Sāraswat Mah'a bağlılıkla  hareket ederek, Śrīla Saraswatī hākur'un görünmez oluşunu anmak üzere onun Śrī Sāraswat Kuīr'deki evinde görkemli bir festival düzenlerdi. Bu törene, seçkin, saygın, eğitimli, ve nitelikli kişileri davet eder ve bir araya getirirdi, herkese Śrīla Prabhupād’ın saygıdeğer dostlarının dile getirdiği Hari-kathā'yı ve Śrīla Prabhupād’ın yüceliklerini naklederdi ve davetli davetsiz herkese—çiğnenen, emilen, yalanan, ve içilen— dört çeşit Bhagavad-prasād dağıtarak herkesin iyi şans elde etmesini sağlardı. 


Śrīla Prabhupād'ın ve Onun yakın dostunun—Śrī Chaitanya Sāraswat Mah'ın Āchārya'sının—rehberliği altında, yaşamı boyunca ve son anına kadar gözlenen onun Śrī Gaura Kṛṣṇa'ya hizmet etme çabası için bir damla sarsılmaz kararlılık elde etmesi sayesinde, benim gibi düşmüş bir ruhun ebedi iyi şans elde etmek için nitelikli hale gelmesi ve mükemmel bir şekilde kutsanması mümkün olabildi.


Varuthinī Ekādaśī'de, son ilkbahar ekinoksu gününde, bu yüce ruh benim gibi ruhları yakın bir dosttan mahrum bıraktı ve Śrī Śrī Guru Gaurāga Gāndharvā Govindasundar'a kendi boyutunda, saf ilahi hizmet boyutunda seve seve hizmet etmek için ayrıldı. 


Onun arzusu üzerine, ayrılışının on birinci günü, onun manevi hoşnutluğu için Śrī Chaitanya Sāraswat Mah'da münasip bir şekilde ve vakarla son görevleri gerçekleştirildi. Pek çok tanınmış tridaṇḍi sannyāsī ve saf adanmış bu törene katıldı ve bu yüce Vaiṣṇava ruhu [Saurīndranāth Bhakti Vāridhi] överek mükemmel bir şekilde ibadet, dualar, zikir, konuşmalar gerçekleştirdiler, ateş adağında bulundular, ve mahāprasād dağıttılar. Sonunda, katılan herkese harikulade mahāprasād sunuldu.


Aile fertlerinden pek çok kişi, yakınları, ve dostları bu vesileyle Mah'a geldiler ve mahāprasād'dan memnun kaldılar. Onun yüceliklerini zikrederek, ayrılmak üzere kalkınca, onun görünmez olma festivali sona erdi.


Śrīla Prabhupād'ın bütün dostları, birer birer bu ölümlü dünyadan ayrılıyorlar ve yeryüzünü mücevherlerinden yoksun bırakıyorlar. Bu yüce ruhun yokluğunda, Gauīya sampradāya ve Śrī Chaitanya Sāraswat Mah'ın hizmetkarları tesellisi olmayan telafisi imkansız bir kayıp hissediyorlar. Ama ne yapılabilir ki? Svatantra Kṛṣṇera ichchhā ha-ila saga-bhaga: böyle bir beraberlik Lord Kṛṣṇa'nın özgür iradesi ile kaybedildi.


Produced by Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.