Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun

Srila Jiva Goswami


Srila Jiva Goswami

Sri Sri Prapanna-jivanamrtam
yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj

(Türkçesi)

Çağın yegane saf dini: Sri Caitanya Mahaprabhu'nun nilüfer ayaklarına teslim olun—

     Yüce Lord Sri Krishna Caitanya, ilahi refakatçileri eşliğinde bütün ihtişamı ile göründü. Bu Kali çağında, sankirttana, yani kutsal adların hep birlikte söylenmesine dayanan adanmışlık hizmetinin karakteristik yöntemi vasıtasıyla, biz şimdi Ona sığınıyoruz. İçsel olarak O Krsna'dan başkası değildir, dışsal olarak ise, O Altın Renkli Lord Sri Krsna Caitanya'dır. 

 -Sri Jiva Goswami
Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 3

(Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt 3)
yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 22

 

Adanmış: Bu başlığın anlamı nedir?

Srila Guru Maharaj: Başlık Sri-Sri Prapanna-jivanamrtam şu anlama gelir, prapannanam, jivane, amrta-svarupam, "Teslim olmuş ruhların yaşamlarındaki nektar." Başından beri benim anlayışım buydu - prapanna-jivanamrta - onlar ki bunu almaya, bunu hissetmeye gelirler, bu onlara nektar gibi gelecektir. Teslim olanlara, bu nektar olacaktır, ama diğerleri, sıradan insanlar, bunu takdir edemeyebilirler. 

Bu, teslim olanların, gerçek adhikara sahibi olanların, bunu almak için inançta yeterli standarda sahip olanların yaşamlarındaki nektar olacaktır. Srila Jiva Goswami şöyle yazdı, "Veda'ya, Srimad-Bhagavatam'a ve bu gibi şeylere inancı olanlar bu kitabı okumalılar; aksi halde ben bir lanet koyuyorum, bu türlü bir inanca sahip olmayanlar benim kitabımı okumaya kalkışmasınlar." Jiva Goswami bu şekilde yazmıştır: "İnançsız olan sizler benim kitabıma dokunmaya kalkışmayacaksınız. İnançsız olan sizler, bu kitap sizin için değildir! Sadece bu tür şeylere inancı olanlar içindir. Diğerleri elendiler. Sizler, sıradan insanlar elendiniz. Benim kitabıma dokunmamalısınız çünkü onu yanlış anlayacaksınız."Loving Search for the Lost Servant

Kayıp Hizmetkarı Sevgiyle Arayış
yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 62

 

Bu nedenle Krsna’nın ilahi devinimleri Onun tatlı iradesiyle saklı tutulur: “Bütün Haklar Saklıdır.” Biz Onun tatlı iradesinin üzerinde olan bir yasa aramak isteriz, oysa bu tutarlı birşey değildir. Kendisiyle çelişir. Biz bir yandan Krsna Kendi tatlı iradesine göre hareket eder diyoruz, ama bir yandan da Onun hareketini yöneten bir yasa bulmaya çalışıyoruz. Bu bir çelişkidir. Lila tatlı iradeyle devinir. Biz bunun lila olduğunu söylediğimiz zaman, ona herhangi bir şekil veremeyiz. Onun belli bir yerde belli bir şekilde gösterildiğini söyleyebiliriz. Ama bugün de aynı yol mu izlenecek, bundan emin olamayız.

Farklı lilaların farklı çağlardaki tasvirlerinde farklılıklarla karşılaşmamızın nedeni budur. Jiva Goswami’nin yaptığı açıklamaya göre, Puranalar’da Lord’un oyunlarının farklı tasvirlerinin yer almasının nedeni, o lilanın bir dönemde bir türlü, bir başka dönemde ise başka türlü oynanmasıdır. Dolayısıyla aynı oyunun açıklamalarında farklılıklar olduğunu görürüz.  

Alimler karşı çıkarak şöyle diyebilirler: “Neden Padma Purana’nın bir yerinde liladan şu şekilde söz ediliyor, oysa Bhagavata Purana, tasviri başka şekilde ifşa ediyor? Neden Harivamsa, Mahabharata’dan farklılık gösteriyor?” Biz diyoruz ki, farklı kalpalarda, yani çağlarda, oyunlar farklı şekillerde oynandı. Lord’un belli bir lilası bu dünyada sonsuz şekilde temsil edilebilir, çünkü O sonsuzdur, bağımsızdır ve mutlaktır. Dolayısıyla mutlağa yaklaşırken, bütün belirsizlikleri ve kuşkuları bir kenara bırakıp, bütün kısıtlamalardan uzak ve son derece cömert olacağız. Ona bu ruh hâliyle yaklaşacağız ve geçmişteki önyargılarımızı ve adetlerimizi, geçmiş deneyimimizin kayıtlarını bir kenara bırakmak için çok daha fazla çaba göstereceğiz. 
Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 2
(Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt 2)

yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 16
 
Adanmış: Duydum ki, bazı Acarya'lar smarananın, içsel hatırlamanın Lord'a adanmışlık hizmeti olarak büyük önem taşıdığına, hatta kirtanadan ya da zikirden daha üstün olduğuna inanırlar; öyle midir, yoksa smarana kirtananın hizmetinde midir?  

Srila Guru Maharaj: O kanıda olan bazı kişiler vardır çünkü smarana tam olarak bilinçle bağlantılıdır, ya da varoluşun süptil kısmıyla ilgilidir; o halde en etkin sadhana şekli, ya da sonuca götüren yol o olmalıdır. Oysa Guru Maharaj'ımız ve Srila Jiva Goswami ve de Kaviraja Goswami Prabhu, kirtanayı vurguladılar - özellikle de yeni başlayanlar için. Guru Maharaj Vaisnava ke? ('Kim Vaisnava'dır?') adlı şarkısında şöyle der:


kirtana prabhave, smarana haibe,
se kale bhajana nirjjana sambhava


"İçsel hatırlama kirtananın enerjisiyle ortaya çıkabilir, ve ancak o zaman tek başına Hizmet mümkün olur." Nirjjana-bhajana veya smarana, çevrenin bilincinde olmaksızın tek başına yapılan müstesna Adanmışlık, yeni başlayanlar için hiç de mümkün değildir. Ve Srila Jiva Goswami şöyle der                         (Bhakti-sandarbha, sankhya 273):

yadyapy anya bhaktih kalau karttavya,
tada kirtanakhya-bhakti-samyogenaiva.


"Bu Kali-yugada, dokuz temel Adanmışlık Uygulaması içinden kirtana dışındakiler elbette ki uygulanmalıdır, ancak onlar kirtanaya hizmet edecek şekilde yönetilmelidirler." Ve Mahaprabhu'nun vaazının ilkesi de budur. Kirtananın, özellikle de Kali-yugada, kendine has müstesna özelliği vardır.Loving Search for the Lost Servant
(Kayıp Hizmetkarı Sevgiyle Arayış)
yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 106

Eğer biz herhangi bir kişinin kutsal adı zikretmesiyle oluşan etkiyi anlamak istiyorsak, o kişinin esas amacını incelemeliyiz. Bazen o kişinin zikri belli bir etkiye sahip olabilir, ama her zaman değil. Yine de, Jiva Goswami adın anlamının tam olarak farkında olunmasa bile, kutsal adın belli bir etkiye sahip olabileceğine kanıt olarak aşağıdaki örnekten söz eder. Bir zamanlar, vahşi bir yaban domuzu bir Müslümana saldırmış, Müslüman da “Harama! Harama!” diye bağırmış. Harama, “o iğrenç domuz” anlamına gelir. Öte yandan Ha Rama bana bir domuzun saldırmasına izin veren “Tanrı” demektir. Bir şekilde Lord Rama’dan yardım istenmiş ve kutsal ad Müslüman üzerinde ilahi bir etki yaratarak onu özgürlüğe ulaştırmış.
Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 3
(Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt 3)

yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 28
Jiva Goswami'nin kitaplarını incelediğim dönemde onun şöyle yazdığını gördüm, parası olan ama Lord için harcamayanlar, vitta-sathya suçu işlerler. Benzer şekilde bhakti, Krsna ve adanmış kullar hakkında bir miktar bilgisi olan ama başkalarına yardım etmekten hoşlanmayanlar jnana-sathya suçu işlerler. Aynı zamanda geçmişten aklımda kalan Puranalar'dan bir öykü var, orada da belli bir brahmana büyük bir alimdi ama eğitim vermiyor ya da kimseye yardım etmiyordu. Sonuç olarak, bir sonraki yaşamında üzerinde bol ve güzel mangolar olan bir mango ağacı bedeni aldı, ama bir tek kuş bile onlara dokunmadı. Sonra bir gün Anantadeva, Tanrı'yı görmeye giderken ağacı fark etti. Sorduğu zaman Lord şöyle cevapladı, "O büyük bir panditti ama kimseyi eğitmedi ya da payına düşen bilgiden vermedi. İlmi konusunda öylesine cimriydi ki, bir sonraki doğumunda bu ağacın pozisyonuna getirildi."Loving Search for the Lost Servant

Kayıp Hizmetkarı Sevgiyle Arayış
yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 66

 

Jiva Goswami Bhakti-Sandarbha adlı eserinde Bhagavan’ın temel anlamını vermiştir. O şöyle der, bhagavan bhajaniya-sarva-sad-guna visistha. Jiva Goswami, Bhagavan ile, sonsuzun şu yönünü tasvir eder: bhajaniya, taparcasına sevilen. Onunla ilişkiye girince, Onun tatmini için, kendimizi teslim etmek isteriz—o türlü bir sonsuz. Sonsuzun değişik türleri vardır. Sonsuzun en üstün anlayışı bhajaniya guna visisthadır: O öylesine güzel ve caziptir ki Kendisine teslim olmaları için her şeyi cezbeder. Sonsuza ait başka hiçbir anlayış, ne sonsuz mekan, ne sonsuz zaman, ne de başka herhangi birşey sonsuzun bu en üstün anlayışına: her şeyi cezbeden sonsuza yaklaşabilir. Sonsuza ait diğer bütün yönler—sonsuz zaman, sonsuz mekan, sonsuz güç—dışla ilgilidir. Oysa aşkı ve teslimiyeti cezbeden sonsuz aşk sonsuzun en üstün türüdür. Ve o Krsna’dır.Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 1
(Adanmışlık Bekçisinin Vaazları, Cilt 1)

yazan Srila B.R. Sridhar Maharaj
sayfa 26
Srila Jiva Goswami Prabhu 'Bhagavan' sözcüğü ile ilgili güzel bir tanımlama vermiştir: bhajaniya sarva-sad-guna-visista - "Yüce Lord, Bhagavan öyle bir tabiata sahiptir ki Onunla temasa geçen herkes Ona hizmet etmek ve Onu tatmin etmek için kendisini feda etmek isteyecektir." Gelişmiş şekliyle inancın sonucu budur. Bhagavan öyle asildir ki, Onu tatmin etmek için ölsek, yaşamımızın amacı gerçekleşecek diye düşüneceğiz. Onun asil niteliği öyledir ki Onun uğruna çok fazla kendini feda etme eğilimi yaratır; o nitelik herşeyi Ona çeker. "Yaşamak için öl." İnanç böyle birşeydir.
Useful tips: Pictures | Web pages | Audio | Video | Slide shows


This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.