Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Sridhar Pandit

Yazan Kutsal Lütufları Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Heart and Halo: The Real Judgment of Love, sayfalar 44-45

(Kalp ve Hale'den: Aşkın Gerçek Değerlendirmesi,
sayfalar 38-39)


Aşk harikulade bir şekilde her şeyin üzerindedir, her şeyi aşar. Mahaprabhu bizlerden aşk yolunu seçmemizi istedi. Bu, kişinin kalbini, kendisini vermesi anlamına gelir. Bu aşk öylesine güçlüdür ki, başka hiçbir şey Krishna'nın ilgisini çekmez. O, bu aşkla, bu prema ile beslenme konusunda son derece açgözlüdür. O aşk Tanrı’sıdır. O aşk kendi içsel varoluşuna sahiptir; hepimizin içinde mevcut olan varoluştur. O, Aşkın beden almış halidir, ve hepimizin içinde de Ondan bir zerre vardır; ve nasıl 'aynı tür kuşlar bir araya gelirler' ise aşk da aşkı sever.

Bir keresinde Mahaprabhu, Kazi'yi yendikten ve dize getirdikten sonra sankirtan yönetirken kendisini çok yorgun hissetmişti. Sridhar Pandit'e, pazarda muz satarak iyi kötü yaşamını sürdüren fakir brahmanaya geldi.

Sridhar Pandit'in bir kuyusu, kuyunun yanında da su çekmeye yarayan demir bir kap vardı. Mahaprabhu suyu bu kapla içmeye başladı. Tüm adanmışlar buna karşı çıktılar. "Ne yapıyorsunuz? Bu kap hep dışarıda duruyor ve çok da kirli. Sizin için temiz bir kap getiriyoruz!" dediler.

Mahaprabhu onları dinlemedi ve içmeye devam etti. Ardından şöyle dedi, "Bu kap benim kulum Sridhar'a aittir; bu nedenle de her şeyden daha saftır."

 
Bhagavad-g
ita'da Lord şöyle der:

 

    api chet suduracharo, bhajate mam ananya-bhak
    sadhur eva sa mantavyah, samyag vyavasito hi sah

    (Bhagavad-gita 9.30)      

 

"Eğer bir kişi çıkara ve inzivaya dayalı her türlü çabayı terk ettikten sonra, yalnızca Bana ibadet eden saf bir adanmış ise, kötü bir suç işlese bile, aziz olarak kabul görecektir. O kişi yüzde yüz saftır, çünkü çabaları tamamen Benim içindir ve kararlılığı o niyete odaklanmıştır."

Çünkü kendisini gerçekten Krishna'ya adamış olan kişiyi O Kendi'sine ait olarak görür. Böyle teslim olmuş bir ruhun asla kirli ve günahkar olduğu düşünülmemelidir.


Bölümün ya da kitabın tamamını okumak için lütfen indirin:
Heart and Halo (pdf book)
Kalp ve Hale (pdf kitap)
 


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres