Srila-Govinda-Maharaj-Sannyas-Thumb

Sri Guru Puja Makalesi

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj Śrī Guru'nun lütfuna sahip olan ve olmayan ruhun şansını anlatıyor.

Śrī Guru Pūjā

Śrī Gauḍīya Darśan, Cilt 2, Baskı 4'de 13 Kasım 1956, Salı günü Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj'ın göründüğü günün onuruna yayınlanan Bengali makaleden çevrilmiştir.

Kārtik'in onbirinci günü Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh'da Om Viṣṇupād Paramahaṁsa Parivrājakāchārya-varya Aṣṭottara-śara-śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj'ın altmış ikinci kutsal görünüm gününde, “Śrī Guru Pūjā” ya da “Vyāsa Pūjā” festivalimiz Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh’ın hizmetkarlarının birlikteliğinde gerçekleşen çabalarla ve çok sayıda saygın kişinin mevcudiyeti ve hizmet sunularıyla kutlandı. Kutsal yazıtların hepsinde, Śrī Gurudev “Lord'dan farksız” olarak ululanmıştır. Lord biz sorunlu ruhların karşısında, bizleri kutsamak için büyük bir hevesle belirdiği zaman, biz Śrī Guru’nun formunu görürüz ve şanslı oluruz.

Bizler aşırı sorunlu ruhlarız. Gerçek benliğimizi unutmuşluğumuz öylesine şiddetlidir ki, [Lord'a]  karşı oluşumuzun yarattığı müthiş acı eylemlerimiz bizi tiksindirse de, o karşı oluşun yanılgısını kesip atma istikametine göz ucuyla bile bakamıyoruz. Bedenimizle, bu et ve kemik torbası ile olan ilişkimize öylesine yoğunlaşmışız ki düşüncelerimize onunla bağlantısı olmayan hiçbir şey gelmiyor. Ve bu nedenle, beden dışında hiçbir şey düşünmüyoruz.

Bu neden oldu? Neden bu türlü dünyasal acı—cehennem acısı çekiyoruz? Güneşin doğuşundan  batışına kadar, gece gündüz gayret gösterdikten sonra bile neden kendimizi tatmin etmeyi başaramıyoruz? Neden mutluluk için olan büyük gayretlerimizin hiçbiri meyve vermiyor? Neden tüm çevremde sadece hoşnutsuzluk patlamaları var? Benim gibi sorunlu ruhlar için olan bu yürekler acısı sahnenin perdesi neden inmiyor? Neden? Bu dünyanın güçlü akıntısı buradaki ruhları neden böylesine zalimce baskılıyor? Bunun nedenini bir kez olsun sükunetle sorgulayabilir miyiz? Ve bunu neden yapamıyoruz?

Biz şanssızız. “Bhūte paśyanti barbarāḥ [“Aptallar maziden bakarlar].” Biz sadece şanssız değil, nankörüz de. Şöyle denir, “Kimin ekmeği yenirse onunki övülür.” Buna rağmen biz bir kişiden ekmek yiyoruz, başkasınınkini övüyoruz. Bu nedenle, gerçekten de, nankörüz.

Śrī Chaitanya-charitāmṛta bütün kutsal yazıtların özünü ifade eder:

jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa’
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.108)

[“Ruh doğası gereği Kṛṣṇa'nın ebedi hizmetkarıdır. Ruh Kṛṣṇa’nın marjinal enerjisidir, Kṛṣṇa'dan hem farklı hem de Ondan farksız bir tezahürdür.”]

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsārādi-duḥkha
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.117)

[“Zaman ve mekan ülkesi dışındaki ruhlar Kṛṣṇa'yı unutunca ve Ona sırt çevirince, Māyā onları dünyasal varoluşun çeşitli dertlerine mahkum eder.”]

Māyā Devī’nin yanılgı faaliyetlerinin listesini ve yıldıran kudretini göz önünde bulundurun. Yine de bu konuda kusur onda mı? Aşağıdaki ayetlerde bu daha da netleştirilecek:

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchhā kare
nikaṭastha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Śrī Prema-vivarta: 6.2)

[“Ruh Kṛṣṇa'ya karşı olunca ve zevk arzu edince, yanıbaşındaki  Māyā onları ele geçirir.”]

kabhu svarge uṭhāya, kabhu narake ḍubāya
daṇḍya-jane rājā yena nadīte chubāya
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.118)

[“Māyā ruhu bazen cennete yükseltir, bazen de, bir mahkumu nehre atan bir kral gibi, ruhu cehenneme daldırır.]

piśāchī pāile yena mati-chhanna haya
māyā-grasta jīvera haya se bhāva udaya
(Śrī Prema-vivarta: 6.3)

[“Bir hayalet kişiyi ele geçirince, kişi şaşkına döner. Māyā tarafından tutsak edilen ruhların başına bu durum gelir.”]
Bu ayetler gösterir ki suç ruhun kendisine aittir. Dolayısıyla ruhun Māyā tarafından ele geçirilmeden önce şaşkına döndüğünü anlıyoruz. Aksi halde, saf ruha dokunmak Māyā'nın  ne işine yarar? Bu bakımdan, adanmış kul Rām Prasād şöyle dedi, “Svakhāta salile ḍube mari śyāmā [“Ah Durgā, ben kendi kazdığım suda boğuluyorum”].”

Yüce Lord bilinçli yüce varlıktır. Ve O sadece bilinçli bir varlık olmakla kalmaz: O  sat-chit-ānanda'dır. Sat ebedi demektir, chit bilinç demektir, ānanda ise neşe dolu demektir—bir rasa okyanusu. Śrīla Rūpa Goswāmī’nin deyişiyle, [O] Akhila-rasāmṛta-mūrti'dir [“tüm zevklerin nektarının beden almış hali”]. Ruh da ebedidir ve anuchid-ānanda'dır, zerresel boyutta bilinçli ve neşe doludur. Ruh hizmet(sevā) coşkusunun servetine adaydır. Lord’a hizmet ruhun kendi ebedi özünün dharma'sıdır. Bununla beraber, marjinal konumda olan ruhlar, bağımsızlıklarını kötüye kullandıkları için görevlerindendharma'larından saparlar. Ruh, özün dharması, yani Lord’un hizmeti—mutluluğun kişileşmiş haline, neşenin bedenlenmiş haline [Kṛṣṇa] hizmet etmenin neşesi—yerine bencil zevk alma konusunda azimli olunca Māyā Devī ruhun boynuna ilmeğini geçirme fırsatı elde eder. Ve ondan sonra, ruh, Lord'u unutmanın sonuçlarına maruz kalarak, maddesel dünyanın dört bir yanında dolaşıp durur (Māyāra naphara ha-iyā chira-dina bule (Pv: 6.4) [“Ruh Māyā’nın kölesi olur ve süresiz olarak dolaşıp durur”]). Ruh bencil zevk arayışını bu şekilde ne kadar artırırsa, Māyā’nın hapisanesinde hiç durmadan o kadar çok sille yer.

ei-rūpe brahmāṇḍa-bhari ananta-jīva-gaṇa
chaurāśī lakṣa yonite karaye bhramaṇa

[“Böylece, sayısız ruh dünyayı doldurur ve 8.400.000 yaşam formu arasında dolaşıp durur.”]

Bu durumda, son nasıl mümkündür? Şimdi sadece onu anlatmakla kalmayacağım, aynı zamanda ruhun bir önceki durumuna nasıl girdiğini de anlatacağım.

sādhu-guru-kṛpāya yadi kṛṣṇonmukha haya
sei jīva nistāre māyā tāhāre chhāḍaya
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.120)

[“Bir ruh sādhuların ve Śrī Guru'nun merhametiyle Kṛṣṇa bilinçli olunca, Māyā onları serbest bırakır ve kurtarır.”]
Bu çıkmazdan kurtuluş sadece Māyā’nın Efendisi'nin merhametiyle mümkündür.

Māyā’nın Efendisi, Yüce Lord, iyilikseverdir—olağanüstü şefkatlidir. Bu nedenle O, ruhları bu tür hayırsız, ihanet dolu, mutsuz yaşamdan kurtarmak için isteklidir; O sakin kalamaz. Dolayısıyla, zaman zaman, bu şartlanmış dünyaya bizden biri gibi gelmeye zorlanır. Burada bir soru gelebilir: Lord her şeye kadirdir, o halde Onun gelmesine ne gerek var? Kuşkusuz eğer O sadece isterse, herkes kurtuluşa erebilir. Cevap şudur ki, O ruha verdiği bağımsızlığa karşı zor kullanmaz; bu Onun genel uygulamasıdır. Ruh harikulade hizmet servetini elde edebilsin diye [ruha ait] bağımsızlık vardır. Lord doğal olarak şefkatle doludur. Bu bakımdan O bizim gibi olur, gelir, ve Ona ulaşmak için olan bütün yolları Kendi davranışı ile öğretir. Sadece bu noktada,Onun yakın refakatinde, Onun Gurudevatātma [Śrī Gurudev—Lord'umuz ve sevgilimiz] formunda Lord'un ayaklarına sunulabiliriz; şanslı ruhlar için bu da hiç kuşkusuz ulaşılabilirdir. Śrīla Kavirāj Goswāmī şöyle yazmıştır,

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.151)

[“Dünyayı boydan boya dolaşıp dururken, şanslı bir ruh Guru ve Kṛṣṇa'nın merhametiyle, adanmışlık sarmaşığının tohumunu (inanç) elde eder.”]
Ve son olarak,

kṛṣṇa-charaṇa kalpa-vṛkṣe kare ārohaṇa
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.154)

[“Adanmışlık sarmaşığı Kṛṣṇa’nın dilek-ağacı ayaklarına tırmanır.”]
Bu Śrī Gurudev’in dışsal kimliğidir.

Aslında, Śrī Guru'nun merhameti olmadan, ruh hiçbir ruhani şansa sahip olamaz. Bu bakımdan, Śrī Gurudev’in pozisyonu “varvarti sarvopari [“her şeyin üzerindedir”].” Böylece, Lord'a ibadet etmeden önce Śrī Guru'ya ibadet etme uygulaması talimatı verilmiştir. Dolayısıyla, Lord öfkelendiği zaman bile Gurudev’in kişiyi koruma kapasitesine sahip oluşu kutsal yazıtların her yerinde bilinir.

Oysa, biz o kadar muhalifiz ki Śrī Guru Pāda-padma'nın ölümlü olduğunu düşünürüz ve sadece saygısız zihniyetimizi artırırız. Hatta Lord'un uyarıcı sözleri konusunda anlayış geliştiririz. Lord şöyle der, “Śrī Gurudev'i Benim kendi farksız formum olarak bil, ona sadakatle ibadet et, bu yolla tüm doyuma sahip olacaksın”, buna rağmen, biz bunun tam tersi bir davranışla, çok daha günahkar oluyoruz. Yine de, Śrī Gurudev yoğun şefkatin beden almış halidir, düşenlerin kurtarıcısıdır, ve dolayısıyla, yüzlerce saygısızlığımıza rağmen, bizi avutmaktan vazgeçmez.

Biz Lord'un kudretinin belli günlerde tezahür ettiği öğretisini baştan sona duyarız. Ancak, Śrī Guru'nun göründüğü gün, başka herhangi bir günden çok daha merhametlidir. Śrī Guru Pāda-padma yılın bir günü görünür ve özel bir şefkatle ona tam olarak ibadet etmenin özel fırsatını vererek bizi kutsar. Sadece bu kutsal güne gerçekten hizmet etmek için kendilerini sunabilenler şanslı değildirler, doğumları sayesinde, “Vasundharā vā vasatiś cha dhanyā [“Onların ikametgahları ve toplulukları da şanslı olur.”].”

Produced by Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.