Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya olsun

Purusottam, fazla ay
yazan Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, 1955
 
 

Bazen Vedic takvimde on iki yerine on üç ay bulunur. Aşağıdaki yazı Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj tarafından bu bağlamda yazıldı. İlk olarak 16 Eylül 1955'de Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math'ın Sri Gaudiya Darshan dergisine Baş Makale olarak Bengali dilinde yayınlandı. 


Sripad B.P. Tirtha Maharaj tarafından 2004 yılında İngilizceye çevrildi.


Bu yıl fazla bir ay var, Purusottam Ayı. Bu ay Krishna-Seva için çok daha elverişli bir fırsat sunuyor ve şanslı jivalar için bu özellikle de elverişli bir fırsattır. Purusottam Ayı bütün iyi nitelikleri içinde barındırır, tıpkı Bhagavan Purusottam'ın Kendisi gibi, ve bütün ayların tacı kabul edilir. Hatta Vaisak Ayı gibi en kutsal aylar bile, bu Purusottam Ayı ile kıyaslanamaz. Bhagavan, Tanrı'nın Kendisi, merhametiyle bu ayı kabul etmiş ve tüm enerjisini bu aya vermiştir. Bizler bu tür şeyleri Sri Brihannaradiya Purana'yı okuyarak öğreniyoruz.

Maddeci smarta-sampradaya karmik muhakeme ölçütleri nedeniyle bu ay boyunca ritüelleri yerine getirmekten sakınırlar ve maddesel olarak iyi kabul edilen her şeyden de sakınırlar. Onların hesaplamalarına göre bu fazla ay kısırdır ya da kasvetlidir.

Srimad Bhagavad-gita'da Tanrı der ki, eğer karmayı doğru şekilde yaparsak o zaman
jnana'ya girmek için bir miktar kapasite elde ederiz.

sarvam karmakhilam partha
jnane parisamapyate

Oysa o bilginin meyvesi, bilen ve bilinen hepsi de nirvisesa'dır, yani mukti'ye benzer.

Kutsal etkinlikler yaparak cennete ulaşabiliriz, ama o iyi reaksiyonu bitirdikten sonra, martya-loka'ya ölüm boyutu diye bilinen bu dünyaya döneriz. Böylece maddesel şeyler için özlem duyanlar eylemlerinin tepkilerine maruz kalmak zorunda kalırlarlar.

Ancak, Krishna'nın adanmış kulları, "kirttaniyah sada Harih"in ibadetçileridirler. Onların ibadet yöntemleri Sri Chaitanya-charitamrta'da verilmiştir:

nijabhista krsna-prestha pacheta' lagiya
nirantara seva kare antarmana hana

Onlar günde yirmi dört saat Tanrı'nın hizmeti ile meşguldürler, çünkü kendi duyusal zevkleri için bir dakikaları bile yoktur. Onlar seva yapmanın karşısında olanlara katlanamazlar, özellikle de bu dünyada belli bir sonuç isteyenlere. Bu tip jivaları gördükleri zaman onlardan hiç hoşlanmazlar. Bizler kutsal yazıtlarda bunun pek çok örneğini görebiliriz.

Benzer şekilde svaguna'ya, doğanın hallerine tabi olan boyuta ibadet edenler, nirguna'ya
doğanın hallerinin üzerindeki alana ibadet edenlere karşı çıktıklarını her zaman belli ederler. Burada da kutsal yazıtların örneklerinden yoksunluk söz konusu değildir.

Smartaların, maddesel yapının yasalarına tabi olanların maddesel görevleri zaten süregelen on iki aya göre planlanmıştır dolayısıla onlar bu fazla ayı  reddederler. Oysa zamanlarını sürekli olarak Tanrı'nın ibadetine ve hizmetine harcayanlar bu aya çok fazla özen gösterirler. Onlar meyvesel eylemin maddesel esaret nedeni olduğunu bilirler. Oysa meyvesel eylemden maddesel sonuçlar arzu edenler bu ayı kısır, ve maddesel anlamda sağlıksız olarak görürler. Bu tür kişiler bu ayı dikkate almazlar, bu bakımdan bu fazla ay kendisini reddedilmiş hisseder dolayısıyla Efendisine teslim olma ihtiyacı hisseder.  


Tanrı teslim olanlara her zaman büyük koruma sağlar, dolayısıyla bütün zenginliğini ve özelliklerini bu aya verir ve bu yolla ay Onun özelliklerine bürünür ve Onun gibi olur. Bu nedenle Tanrı Kendi Adını, Purusottam'ı vererek bu fazla ayı bütün ayların kralı yaptı. Kendisi bu ayı yüceltti ve onu Kendisi kadar sevdiği en kıymetli kullarının eline verdi. Materyalistlerin eylemlerinde çok sessiz oldukları bu ayda,
Purusottam Ayında adanmış kullar büyük mutlulukla Tanrı Goloka Bihari Purusottam'a hizmet ederler.


 
Srila B.R. Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın Bengali makalesi,
Sripad B.P. Tirtha Maharaj tarafından 2004 yılında çevrildi.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | Vaishnava Calendar