Pujyapada Satprasangananda Prabhu tarafından yapılan konuşma

(Sri Nayanananda Das Babaji Maharaj)

(27/10/86 tarihinde onun Bengali dilinde yaptığı konuşmayı teyp kaydından [İngilizceye] çeviren, Swami B.A. Sagar)

 

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
chakṣur unmilitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ

vāñchā-kalpatarubhyas' cha kṛpā-sindhubhya eva cha
patitānāṁ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

 Burada toplanmış olan Vaisnava’lara ve Srila Prabhupad’a beni konuşma gücüyle kutsamaları için dua ediyorum. Daha önce bir topluluk önünde bugünkü gibi bir konuşma yapmadım. Bugün, seksen yaşımda, ilk konuşmamı yapıyorum. Benim Manevi Ustam, Srila Prabhupad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, beni bu [beyaz-giysili brahmachari] kıyafet içinde tutu. Dham’a bu pozisyonda hizmet sunmamı emretti. Dham’a bu türlü hizmet beni çok sayıda Vaisnava’nın—aslında, Srila Prabhupad’ın himayesindeki tüm Ruhani Kardeşlerimin nilüfer ayaklarına hizmet etmenin altın fırsatıyla kutsamış bulunuyor. Hepiniz benim bu büyük şansıma tanık olabilirsiniz—şimdi, çünkü ben yaklaşık kırk beş yıldır Chapahati’deki Sri Gaur-Gadadhar Mandir’de kalmaktayım. Srila Prabhupad bana şöyle dedi, “Dışarıya çıkıp vaaz vermek ya da dilenmek zorunda değilsin; Math’da kal ve Math’a hizmet et.” Onun lütfuyla, bu Sri Chaitanya Saraswat Math’a da belli bir hizmetle kutsandım.

Dolayısıyla benden kıdemli olan seçkin Ruhani Kardeşim, Parama Pujyapada Sridhar Maharaj’ın nilüfer ayaklarının himayesinde kalma şansına da sahip oldum. Hatırlıyorum, Srila Sridhar Maharaj ayda iki Rupeeye kiraladığı ‘Moger Bari’ adlı yerde kalırken oraya gelir ve onunla buluşurdum. O günlerde, insan günde sadece yirmi beş ya da kırk paiseye iyi bir şekilde yaşayabilirdi. O dönem, Srila Maharaj hiç kimseden asla herhangi birşey istemediği gibi kimseye herhangi birşey için sırtını dayamadı. Erkek kardeşi, Mani Babu ona hizmeti için ayda on Rupee gönderiyordu, ve o sadece onunla her nasılsa Giridhari’sine ibadet ediyor ve Prasad alıyordu. Maharaj’ın gözleri katarakt nedeniyle az görüyordu. Moger Bari’de tuvalet yoktu, tuvalet yapacak para da yoktu. Maharaj bhajan yaşamını böylesine ağır zorluklar altında geçirdi. Ancak Prabhupad kendisini o kadar çok kutsadı ki [gözle görünen emeklilikten sonra] güçlü bir şekilde vaaz vermeye başladı.

Govinda Maharaj’ımız şimdi o vaazın ardındaki başlıca ilhamdır. İlk başta, Govinda Maharaj’a Gaurendu Brahmachari deniyordu. Kirtanda ve mrdanga çalma konusunda uzmandı; kirtanı her zaman vecd doluydu. Buraya, Sri Chaitanya Saraswat Math’a gelişinden bu yana, Sri Sri Guru Gauranga Govindasundar Deity’lerinin Aşkın Hizmeti giderek daha güzel ve daha ihtişamlı bir şekilde tezahür etti. Bu bize çok büyük coşku verdi. Bu nedenle, Srila Sridhar Maharaj Math’ının tüm Hizmet sorumluluğunu— vaaz işlerinin, ve adanmışların sorumluluğunu Govinda Maharaj’ın yetkisine verdi. Bununla ilgili olarak söylenecek o kadar çok şey var ki, asla bitmez! Pek çok yerde manevi öğretmenin Math’larının her birinde nasıl mevcut olduğunu, ve gözden kaybolduktan sonra öğrencilerine miras olarak birşey aktarıldığını hem gördük hem de duyduk. Oysa burada, Srila Maharaj’ın daha hayattayken herşeyini Govinda Maharaj’a vermiş olduğunu gördük. Sadece şunu anlayın—eğer Sri Gurudev hoşnut ise, dünyada elde edilemeyecek hiçbir şey yoktur. Sri Guru’ya hizmet nadiren kazanılır. Bugün, hepiniz Sri Gurudev’e ibadet etmek için toplandınız, ve eğer o ibadeti doğru dürüst yerine getirebilirseniz yaşamlarınızda tam başarıya şahit olacaksınız. Bundan hiç kuşku yok. Başından beri, Srila Prabhupad’ın kendisi Srila Maharaj’ın nitelik sahibi bir insan olduğunu söyledi. Gita’da şöyle denir,

yad yad acharati sresthas tat tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute lokas tad anuvarttate

 
Srila Maharaj onun himayesine girince Prabhupad neden bu ayeti okudu? Onun ifadesinin yorumu şudur, “Sen asaletini, servetini, eğitimini, cazibeni, egonu—her şeyini terk ederek Yüce Lord’un Hizmeti için geldin; eğer senin çapında bir kişi Mahaprabhu’nun Öğretilerini vaaz ederse insanlar onları kolayca anlayacaklardır. Gita şöyle der, ‘Kitleler üstün kişinin örneğini izlerler; o kişi neyi otorite olarak kabul ederse halk onu izler.”’

 Srila Maharaj’a adanmış olan kullar kibarca beni ve Kutsal Lütuflarını alıp onun doğum yerine, Tapınağın önüne götürdüler ve ibadet orada tesis edildi. Onun Prabhupad’ın misyonuna katılmak için ne kadar muhteşem bir aileyi terk etmiş olduğunu ben orada kendi gözlerimle gördüm. Bu Perşembe orayı ziyaret edecek olanlar Srila Maharaj’ın kutsal Zuhur yerinin darsan’ına sahip olacaklar. Sizler gibi samimi öğrenciler için, dünyadaki en üstün yer burasıdır. Orada yükselen görkemli Tapınağı göreceksiniz.

Daha önceleri, Srila Maharaj öğrenci kabul etmemeye ve artık vaaz vermemeye karar vermişti. Ama onu zorla çekip çıkarmak için Prabhupad herkesi kullanmıştır! Prabhupad onu vaaz vermesi için Batılı ülkelere göndermek istedi, ama o gitmedi. O dönemde Prabhupad’ın arzusu gerçekleşmese de, şimdi, ileri yaşında, Srila Maharaj bugün, değil onların ülkelerine gitmek, odasını bile terk etmeden Batı dünyasının samimi ruhlarına vaaz veriyor. Böylece, Prabhupad’ın arzusunun gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Ve o bu vaaz hizmetini en büyük sevinçle yapıyor. Mahaprabhu’nun Mesajını bütün dünyada vaaz eden Sripad Swami Maharaj, Srila Maharaj’ı Siksa-guru’su olarak mükemmel bir şekilde onurlandırdı. O bunu öğrencilerine talimat vererek gösterdi, Ben dünyayı terk ettikten sonra ruhani siddhanta ile ilgili sorularınız olursa, gidin ve Srila Sridhar Maharaj’a sorun, çünkü ben onu kendi Siksa-gurum olarak görüyorum, onun yanında olmanın size getireceği yarar da cabası.” Sripad Bon Maharaj, Maharaj’dan büyüktü, ama o da görüşmek ve ondan Hari-katha duymak için Srila Maharaj’ı ziyaret ederdi. Onun Hari-katha bant kayıtları şimdi bütün dünyada elden ele dolaşıyor. Onun konuşmaları ve yücelikleri ile ilgili pek çok kitap yayınlanmış bulunuyor ve yer kürenin dört bir yanında vaaz ediliyor. Srila Prabhupad’ın kalbinin arzusu bugün Srila Maharaj’ın ve Sripad Swami Maharaj’ın himayesindeki anahtar şahsiyetler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bütün bunlar gerçekleşiyor, ama Maharaj sadece burada oturup duruyor. O kimseden asla tek kuruş bile istemez. Belki hiçbir şey arzu etmiyor, ama—

“pratisthar svabhava ei bhuvane vidita
ye na vanchhe tara hoy vidhata nirmmita”

 “Ünün doğasını dünya iyi bilir: ona aldırmayanlar için takdiri ilahi tarafından düzenlenir.”

 Bugün, Yüce Lord’un iradesiyle, Srila Maharaj bütün dünyada Tanrı Bilimini vaaz eden büyük bir Misyonun Kurucusu, Acharyya’sı, ve Başkanıdır. Srila Prabhupad da hiçbir zaman hiç kimseden herhangi birşey istemedi. Sadece bizi yönlendirdi, “Burada, şurada birşey yapın, bu iyi olur”, vb. Ama şimdi Prabhupad’ın Enerjisinin ve İhtişamının dünyanın dört bir yanına nasıl yayıldığını bir görün.

 Srila Maharaj Math’ı başlattığında burada vahşi orman dışında başka birşey yoktu. Geceleri nöbet tutmak için uyanık kalıyordu. Şimdi, günümüzde, onun tatlı iradesiyle pek çok yapi ve görkemli bir Tapınak ortaya çıktı. Ancak bu hizmet sorumluluğunu gelecekte kimin omuzlayacağını da dikkatli bir şekilde düşündü. Onun öngörüsüne bakın. İyi oğulun babası sorumluluklarının yükünü o oğula aktararak rahatlıyor. Dolayısıyla, böyle düşünerek, Srila Maharaj Govinda Maharaj’ı aldı—Govinda Maharaj onun seçimiydi. Govinda Maharaj ne zaman Srila Maharaj’ın sağğının bozulduğunu duysa, dışarıdaki görevlerini o an bırakıp Nabadwip’e koşardı. Böyle zamanlarda Srila Maharaj’ın Govinda Maharaj’ı görür görmez aniden, mucizevi bir şekilde sağğına kavuştuğuna şahit olmuşuzdur. Onun Govinda Maharaj’a olan büyük inancına bakın; Govinda Maharaj’a olan derin sevgisine bakın.

 Şimdi hayatımın sonuna yaklaşıyorum. Bir gün Maharaj’a sordum, “Eğer dünyayı benden önce terk edersen, nereye giderim?” Maharaj bana şöyle dedi, “Neden benden önce gitmek istiyorsun? Bir daha böyle birşey söyleme.” O andan sonra bana ne çok şefkat beslediği belli oldu.

Govinda Maharaj’ın bana olan şefkatini de asla, hayatım boyunca unutamam. Bu nedenle, Govinda Maharaj ile olan bazı deneyimlerimden de söz etmeliyim.

 Bir keresinde kişisel olarak onun adına zorlu bir iş üstlendim. Bir gün, Govinda Maharaj’ın yıldız haritasını görünce, Srila Maharaj’a sordum, Lütfen şimdi göz önünde bulundurun, o nasıl bir eğitim alacak?”

 Bana baktı ve şöyle dedi, “O bu yaşamda okul eğitimi almayacak.”

 O zaman dedim ki, “Bu ne demek oluyor? Eğitim almayacak mı?” Şöyle düşündüm, “Benim ailemde bazıları doktor, mühendis, okul müdürü oldular. O neden eğitimden mahrum kalsın?” Bu yüzden, eğitim alacağına hemen oracıkta yemin ettim. Bir öğretmen tuttum ve bunu gerçekleştirmek için şahsen pek çok yolu denedim, ama boşuna. Ben ne kadar büyük çaba gösterirsem göstereyim çalışmadı. İşte ancak o zaman Govinda Maharaj’ın bir vak-siddha şahsiyet—doğuştan mükemmel konuşma gücüne sahip bir şahsiyet olduğunu anladım; onun her sözü zaten kusursuzdu. Her neyse, ben gençlik yıllarından beri şefkatle ona ilk adıyla hitap ederdim, ama o şimdi bir Maharaj oldu, dolayısıyla şimdi ona ‘Maharaj’ diyoruz.
 
Bir olaydan daha söz etmek istiyorum. Benim annem Dhama-vasa, yani burada Kutsal Dham’da bir ikametgah aldı. Burada Koladwip’de, Srila Maharaj’a oldukça yakın bir yerde kaldı. Yaşı ileriydi, ve sonunda biraz hastalandı. Govinda Maharaj’a dedim ki, “Maharaj, lütfen annemle ilgilen ve ona bir miktar ilaç ver.” Gitti ve onu gördü. Dedi ki, “Evet, onun tedavisi için bende doğru ilaç var, ama hepsi tükenmiş.” Sonra elime boş bir şişe koydu ve şöyle dedi, “Tamam, şişeyi çalkala ve ona suyu ver. İyi olacak.” Şişeyi çalkaladım ve ona o suyu verdim. Hayretler içindeydim. Tamamen iyileşmişti. Hastalığından iz kalmadı. İnanamadım. Dolayısıyla, görüyoruz ki Govinda Maharaj hangi göreve elini atsa—mutlaka başarır. Başarısız olamaz. Onun gibi olan biri daha vardı—Sripad Tirtha Maharaj. Srila Prabhupad onun elini görünce şu ifadeyi kullandı, “Ne yapmaya çalışırsan başarılı olacaksın. Toprak senin dokunuşunla altına dönüşecek.” Bizim Govinda Maharaj’ımız da aynı onun gibidir. Zerre kadar abartmıyorum. Sadece size onun nitelikleri ile ilgili gerçeği açıklıyorum. Ve beni çağırdığı zaman, bütün görevlerimi bırakıp koşarak gelmemin nedeni budur. Ben Vaisnava’nın emrini yerine getirmeyi en yüksek Seva ya da Hizmet olarak görürüm.

 Konuşmamla zamanınızı daha fazla almayacağım. Bitirirken sadece birşey söylemek istiyorum. Onca insanı Srila Sridhar Maharaj’a gelmeye cezbeden özel servetten söz etmeliyim: onun tarafsızlığı ve öngörüsü, yüksek, asil tabiatı ve lekesiz karakteri, ve onun eşsiz, ahenkli teolojik aktarımı, ya da siddhanta’sı. Govinda Maharaj o serveti taşıyacak ve temsil edecek uygun kişidir. Ne olursa olsun, Srila Sridhar Maharaj’ın otoritesini kim kabul ederse bu gerçeği de seve seve kabul etmelidir. Onun siddhanta’sına herkes tarafından mutlak ve tartışmasız bir şekilde ibadet edilir ve saygı gösterilir. O lekesizdir. Misyonumuzda onunla kıyaslanabilecek herhangi bir otorite ne geçmişte ne de bugün asla olmadı. Sridhar Maharaj’ın yaşamı ile ilgili pek çok öykü biliyoruz, ama bu kısa konuşmada onların hakkını veremem. Prama Pujyapada Maharaj, Gaudiya semamızda parlak bir yıldızdır, ve sadece en saygıdeğer ve yüksek Sannyasin’lerin değil tüm Saraswata-Gaudiya Sampradaya’mızdaki her bir öğrencinin ve öğrencinin öğrencisinin Siksa-Guru’sudur. Onun Aşkın Niteliklerinden bazılarını övme şansına sahip olduğum için kendimi en büyük şansla kutsanmış addediyorum. Lütfen beni kutsayın, Ey Vaisnavalar, ki yaşadığım sürece böylesine saf bir Vaisnava’nın Hizmetine sahip olabileyim. Ve Govinda Maharaj’a bir duam var—çünkü kendisi Math’ımızın gelecekteki Acharyya’sıdır. Dün, onun Aşkın Kudretine bir an için şahit oldum. Srila Maharaj şahsen Govinda Maharaj’ın elini tuttu ve onu Acharyya koltuğuna oturttu. Yeni adanmışları Govinda Maharaj tarafından inisiye edilmeleri konusunda yönlendirdi. Ve hepiniz onu oy birliği ile kabul ettiniz. Eğer herhangi bir kimse ona karşı zerre kadar kuşkuya veya sadakatsizliğe sahipse, onlar Guru’ya ihanet edenlerdir. Çünkü, Gurudev ne isterse—Tapılası Lord’umuz ne isterse—onun arzusunu yerine getirmek Hizmettir. Bunun aksini yapmak kendi mahvımıza yol açmak olur. Ve bugün konuşmamı şu dua ile bitiriyorum: ‘Govinda Maharaj da, lütufkar bakışını her zaman merhametiyle üzerime göndersin.’

vanchha-kalpa-tarubhyas cha krpa-sindhubhya eva cha
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

_____________________________________________________________________________________________

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip