Bütün övgüler Sri Sri Guru Gauranga'nın      

Servetimiz ve Hayatımız:

Kutsal Lütufları Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın Göründüğü Kutsal Gün

Jagamohini Devi Dasi tarafından
Param Guru Maharaj'ın Görünüm Festivali için yazıldı, 2006.


sri-svarupa-raya-rupa-jiva-bhava-sambharam
varna-dharmma-nirvvisesa-sarvaloka-nistaram
sri-saraswati-priyan cha bhakti-sundarasrayam
sridharam namami bhakti-raksakam jagad-gurum
~yazan ve çeviren Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

"O Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun ruhani anlayışını taşır ve o anlayışı Swarup Damodar, Ramananda Raya, Srila Rupa Goswami, Jiva Goswami ve diğer önderler çizgisi doğrultusunda müstesna bir şekilde besler; ve onun ilahi vaaz faaliyetleri, şartlanmış ruhları ayrım yapmadan ve varna-dharmma (mezhep, soy, din) ya da günahkârlık derecesi gözetmeden bu maddesel dünyadan kurtarır; ve o Gurudev'i Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un en sevgili hizmetkârıdır ve Srila Bhakti Sundar Govinda'nın yegane sığınağıdır - ben tüm evrenin o ilahi koruyucusuna, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'a secde ederim." 

     Şefkat'in Somut Hâli 

Dünyanın dört bir yanındaki sadık kişiler Kutsal Lütufları Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın nilüfer ayaklarını hatırlarlar ve ilahi nilüfer ayaklarında ona övgüler sunarlar. Yıllar önce, kendi kutsal görünüm günü vesilesiyle Nabadwip'de Vaishnava'lar topluluğu önünde konuşurken, Kutsal Lütufları Srila Guru Maharaj heybetli topluluğa, o gün kendisine sunulan tüm saygıyı sevgili Gurudev'i Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un hakettiğini söyledi. "Bana yağdırdığınız ululama ve övgüyü aslında Sri Gurudev'imin nilüfer ayaklarına yapılmış kabul ediyorum."

Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, Srila Guru Maharaj'ın sıklıkla şu Bengali tabiri okuduğunu söylemiştir:

guru-gana-sire punah sobha paya sata-guna

Size gelen her türlü onuru, hazmetmeye çalışmadan, hemen Guru'nuza gönderirseniz o zaman yarar sağlarsınız, ve sadece siz değil sizi onurlandıran kişi de, onlar da yarar sağlarlar. Ve Srila Guru Maharaj benzer şekilde şöyle demiştir, "Bana şan ya da şeref gelecek olsa, onu hemen Gurudev'imin lotus ayaklarına devrederim. O zaman o şey muhteşem bir şekilde parlar ve ben de ışınları içinde yer alırım."

Kutsal Metinlere göre, Gurudev doğrudan Lord'un Kendisidir, şefkatin tezahür etmiş, somut hâlidir ve kalpleri saf olanlar bunu anlayabilirler. 

saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-charanaravindam

"Sri Guru aslında aynı anda Lord'un aynı ve ayrı tezahürüdür, ayrı derken onun Lord'un en sevgili hizmetkârı olduğu kastedilir. Tevazulu saygılarımı o Manevi Öğretmenin, Sri Gurudev'in nilüfer ayaklarına sunarım."

guru krsna-rupa hana sastrera pramane
guru-rupe krsna krpa karena bhakta-gane
Cc. Adi 1.45

"Sastra bize Sri Guru'nun Krishna'dan farklı olmadığını öğretir. Krishna, Guru formunda şanslı adanmışları kutsar."

 

      Tevazuyla Sarmalanmış

Sri Guru'nun en üstün pozisyonu budur. Ama, Srila Guru Maharaj bu yüksek pozisyonu ve paha biçilmez hazineyi elinde bulundursa da, onun her zaman engin bir tevazu ve doğal bir çekingenlik sergilediğini görüyoruz. Srila Guru Maharaj Sannyasi'lerin İmparatoru, Brahmana'ların Mücevheri olarak tanınır, ama dış giysileri mütevazı bir hizmetkârın giysileridir. O Gurudev'inin en önde gelen parlak öğrencisi idi, ama en sade giysiler içindeydi. Onun saf ve mükemmel örneğini idrak edebilen samimi Vaishnava'lar için bu mütevazı giysi her türlü ölçünün ötesindeki zenginliği barındırıyordu. Adeta, ışık saçan güneşi giymişti. O basit giysi büyük saygı ve sevgi odağı idi.

Srila Guru Maharaj şöyle demiştir, "Onlar kendi yüce pozisyonlarının bilincinde değillerdir. Bir kral, kudretinin çok fazla bilincinde değil iken, kendisini sıradan bir insan gibi düşünür. Bunun gibi birşey. Bir kimse büyük bir doktor olabilir, ama şefkati nedeniyle hastası için bir hemşirenin görevini üstlenebilir. Hastaya duyduğu sevgi ve şefkat nedeniyle bu türlü işi yapmak için alt konuma inebilir, ama yine de üstündür. Vrindavan yaşamının güzel yapısı budur. Büyüklük tavrı, büyüklük havası olmaksızın üstündür. Onlar gerçekten üstün oldukları halde, sade görünürler. Güç, sevgi ve şefkat giysisi içinde, tevazuyla sarmalanmıştır - işte Vrindavan. Ve Nabadwip de budur…. Olguların tarafsız bir değerlendirmesine göre pozisyonları yücedir, ama tevazu nedeniyle bizim seviyemize inmiş görünüyorlar. Vrindavan'da karşılaştığımız yaşam çok tatlı ve çok güzel bir yaşam biçimidir." Srila Guru Maharaj'da karşılaştığımız şey, ondaki kalbi ele geçirme vasfıdır.

Bir doktor gizli hastalıkları bulmak için bir hastayı nasıl incelerse, Sri Gurudev de kalbimizin saklı köşelerinde kalan ve spiritüel gelişmemizi bloke edebilecek hastalıkları incelememizde bize yardım edebilir. Saf ve aziz mertebesindeki Vaishnava'lar Yüce Tanrı'yı temsil ederler ve eğer bize sempati beslerlerse ve tam çaresizlik duygumuz, içinde bulunduğumuz kalp parçalayan değersizlik ve utanç ruh hâli onları çekerse, o takdirde Sonsuz da aynı şekilde cezbolacak demektir. Adanmışın negatif duyguları Sri Guru'yu cezbeder ve onun lütfuyla Krishna da oraya cezbolur. Evrenin Yüce Lordu'na özlem içindeki adanmışın mütevazı hâli çok tatlı gelir.   

    Bu Bizim Üstün ve Asil Sampradaya'mız

Geçen sene bu vesileyle Kutsal Lütufları Srila Govinda Maharaj sevgili Srila Guru Maharaj'ının yüceliklerinden söz etti. "Çok sayıda kişi Srila Guru Maharaj'a saygı ve övgü sunar, ama biz nilüfer ayaklarını sadece bize verdiğini hissediyoruz. Srila Guru Maharaj'ın nilüfer ayaklarına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Öğrencinin Gurudev'ine ne kadar bağımlı olduğuna inanamayız. Eğer Guru'muza teslim olursak her şey onun ilahi merhametiyle doğru işler. Srila Narottam Das Thakur merhametiyle bize o ipucunu vermiştir. 

sri-rupa-manjari-pada, sei mora sampada,
sei mor bhajana-pujana
sei mora prana-dhana, sei mora abharana,
sei mor jivanera jivana

"Srila Narottam Das Thakur çok net bir şekilde bize o talimatı verir, ve sadece vermekle kalmaz, saf bir şekilde de izler. O kendi pozisyonunu gösterdi. Sri Rupa Goswami'nin merhameti yoksa hiçbir şeye sahip değiliz demektir. Rupa Goswamipad'ın merhameti olmadan kimse bu şarkının daha derin anlamını anlayamaz. Eğer Sri Rupa bize karşı merhametli olursa, hizmet dünyasında her şeyi elde ederiz…. İşte bu bizim üstün ve asil sampradayamızdır."

Srila Guru Maharaj, Sri Rupa Goswami'ye yönelttiği ilahi duasında şunu yazdı:

lila-samgopa-kale nirupadhi-karuna-karina svaminaham
yat padabje ‘rpito yat pada-bhajanamayam gayayitva tu gitam
yogyayogyatva-bhavam mama khalu sakalam dusta-buddher agrhnan
sa sri rupah kada mam nija-pada-rajasa bhusitam samvidhatte

~ Srimad Rupa-pada-rajah Prarthana Dasakam, dörtlük 10

"Görünen lilası geri çekilmeden hemen önce, benim nedensiz merhamet sahibi Manevi Öğretmenim, Srila Saraswati Thakur, onun nilüfer ayaklarına olan muhteşem duayı (Sri Rupa-manjari-pada) söylememe izin vererek beni o İlahi Şahsiyet'in kutsal ayaklarına  teslim etti. Aşağı olmama rağmen, Srimad Rupa Prabhu - benim tüm niteliklerimi ve niteliksizliklerimi gözardı edip -  kutsal nilüfer ayaklarının tozuyla bana ne zaman lütuf bahşedecek?"

       Yeni Yeni Işık Kesitleri

Srila Guru Maharaj Sanskrit and Bengali dillerinde, derin spiritüel içeriğe sahip çok sayıda dua ve yorum yazdı, buna Rg-Veda Mantra'nın açıklaması, Gayatri Mantra'nın içsel anlamı ile ilgili kendi açıklaması, Bhagavad-gita'daki Chatur-sloki ile ilgili yorumu, Sri Bhaktivinoda Viraha-Dasakam, Sri Sri Prapanna-jivanamrtam ve daha pek çok eser de dahildir. Onun engin adanmışlık ruh hâli, derin bilgisi ve ifşa edilmiş Sastra'larla ilgili keskin anlayışı bize Sriman Mahaprabhu için son derece değerli olan, Sri Vrindavan Dham'ın altı Goswami'sini hatırlatır. Dünyanın dört bir yanından binlerce ruhani arayışçı, teselli ve rehberlik aramak için Nabadwip'e geldikleri zaman, Srila Guru Maharaj, kendi Guru Maharaj'ı Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un ilahi öğretilerini, İngilizce olarak güzel ve mükemmel bir şekilde temsil edebildi. 

Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj'ın, ara sıra, bir sloka mücevherini, küçük bir çocuğun en sevdiği bilyesini oyuna sürüşü gibi paylaştığını hatırlamaktan mutluluk duyar. Ancak bu mücevherler en üstün öze sahiptiler. Srila Guru Maharaj, tıpkı bir mücevher ustası gibi Sri Gaudiya Vaishnava Siddhanta açıklamalarına yeni yeni ışık kesitleri ve içgörü katma yeteneğine sahipti. O bize saf Vaishnavism mücevherleri verdi. Srila Guru Maharaj hiç durmaksızın Hari-katha'nın hoşluğunu tadardı. O tatlılığın, o sarhoş eden içkinin Krishna'nın hizmetkârları vasıtasıyla aşkın dünyadan aşağıya indiği anlatılır. O hizmetkârlar "vecd içinde dans ederler ve zikir yaparlar ve böyle yaparken o vecdin bir parçası oraya buraya sıçrar ve biz de onu kolayca alırız."

Srila Guru Maharaj şöyle yazdı, "Ben o vecd damlalarını Sri Sri Prapanna-jivanamrtam adlı kitabımda topladım. Alın ve ne olduğunu anlamak için tadına bakın."

sri-srimad-bhagavat-padambuja-madhu-svadotsavaih sat-padair
niksipta madhu-bindavas cha parito bhrasta mukhat gunjitaih
yatnaih kinchid ihahrtam nija-parasreyo 'rthina tan maya
bhuyobhuya ito rajamsi pada-samlagnani tesam bhaje
~Sri Sri Prapanna-jivanamrtam 10.14

İlahi Hizmetkâr'da (The Divine Servitor) Srila Govinda Maharaj şu yorumda bulundu, "Bu benim hayatımda elde ettiğim en üstün slokadır ve anlamını açıklamaya çalışacağım. 

'Bhagavan Sri Krishna'nın nilüfer ayaklarında bal var. Adanmışlar onu büyük övgülerle tadıyorlar; o bir damla baldan ibaret değil, adeta bir okyanus. Onu tadıyorlar ve fazlasıyla sarhoş oluyorlar. Zikir yapıyorlar ve Lord'larını yüceltiyorlar ve bal taşıp akıyor. Ondan birkaç damla bu dünyaya iniyor ve ben o bal damlalarını hemen toplayıp bir kaba koyuyorum: işte o Sri Sri Prapanna-jivanamrtam'dır. Kendi yararım için ve arayışçıların yararı için onu kitap formunda sunuyorum. Alın ve beni kutsayın.' 

"Bu, basit bir şekilde, o slokanın anlamıdır ve bunun hayatımda duyduğum en üstün sloka olduğunu düşünüyorum. Her zaman aktarıyorum...."

    Dayal Nitai, Dayal Nitai

Srila Guru Maharaj hep, "Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai," zikrederdi. "Benim tek umudum 'Dayal Nitai, Dayal Nitai,'" derdi. Srila Govinda Maharaj Srila Guru Maharaj'ın bize gerçek servetimizi - yani Dayal Nitai'ı gösterdiğini hatırlatır. Sriman Nityananda'nın merhameti sayesinde başarılı olmak durumundayız. Srila Guru Maharaj adanmışlara trnad api sunichena taror api sahisnuna, amanina manadena kirtaniyah sada harih yoluyla her an mütevazı olmalarını hatırlatırdı. Doğru bir şekilde anladığımız zaman, şöyle düşünmeliyiz, "Ben çok, çok önemsizim, tek umudum Vaishnava'ların merhameti ve yegâne sığınağım Manevi Öğretmenim'dir." 

Sri Nabadwip Dham'da, aparadha-bhanjan-pat denilen sürekli ikametgahına yerleşmeden önce, Srila Guru Maharaj izin istemek üzere Nityananda Prabhu'nun Ekachakra'daki doğum yerine gitti. Orada, patita-pavana, Lord Nitai, Srila Guru Maharaj'a şu ilhamı verdi: "Düşmüş olarak telakki ettiğin kişilere yardım etmek için elinden geleni yapmalısın." Srila Guru Maharaj sürekli bir rol benimsemeyi ya da çok sayıda öğrenciye sahip olmayı arzu etmiyordu. Geri planda kalmayı tercih etti, ama Dayal Nitai, Sri Gaura Hari ve Sri Guru'nun merhametiyle, Nabadwip'e döndü ve kendisini saf bir şekilde ve beklentisizce tüm samimi arayışçılara verdi. Onun merhameti bizim servetimiz ve hayatımızdır. 

Srila Guru Maharaj'ın sadece Sri Gaudiya Vaishnava kubbesinin bir yıldızı olmadığı, ayın ta kendisi olduğu söylenir! Lekesiz dolunay yani Srila Guru Maharaj müşfik tabiatı, derin adanmışlığı ve azizlere has sadeliği nedeniyle saygı görür ve sevilir. O bize eğer Tanrı'nın iradesini her yerde görebilirsek, her şeyin ilahi olduğunu anlayacağımızı hatırlattı. Her şey sevgi dolu Lord'umuzun lütfudur. "Bencillik duygumuzun eriyeceği bir gün gelecektir ve kalpten gerçek özümüz, sonsuz dünyanın bir üyesi bir anda uyanıp kalkacaktır ve kendimizi çevrenin tatlı dalgaları içinde bulacağız. Orada her şey tatlıdır. Esinti tatlıdır, su tatlıdır, ağaçlar tatlıdır, temasa geçtiğimiz ne varsa tatlıdır, tatlıdır, tatlıdır."

devam divya-tanum suchanda-vadanam-balarka-chelanchitam
sandrananda-puram sad-eka-varanam vairagya-vidyambudhim
sri-siddhanta-nidhim subhakti-lasitam sarasvatanam varam
vande tam subhadam mad-eka-saranam nyasisvaram sridharam

~by Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

"Güzel nektarsı şarkılarını tüm cazibesiyle söyleyen

Srila Sridhar Dev'in ayaklarına kapanırım. 

Yeni doğan güneş rengindeki giysileri içinde, sarasvatanam 

o adanmış kulların seçtiği gerçek bir azizdir. 

Onun bağlarından arınmışlığı ve bilgisi aynı bir okyanus gibidir, 

tam ve mükemmel değerlendirmelerin hazinesidir. 

Sevgi dolu adanmışlık Oyunlarındaki aydınlık, 

saf vecdin mekanı, iyi şans bahşeden; 

Srila Bhakti Siddhanta'nın en başta gelen izleyicisi, 

tüm vazgeçmişlik mertebesinin başta gelen komutanı, 

efendim, öğretmenim, tek sığınağım, onun, Srila Sridhar-Dev'in
ayaklarına ibadet ederim." 

Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakcharyya-varyya Astottara-sat-Sri Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj ki jaya!

Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakcharyya-varyya Astottara-sat-Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ki jaya!

Ananta-koti Vaishnava-vrnda ki jaya!

Sri Hapaniya Dham ki jaya!

      Hare Krishna

Srila Acharyyadev'in ve tüm Vaishnava'ların, yeni başlayanların ve Krishna bilincinde ilerlemiş olanların nilüfer ayakları önünde çaresizlik ve yetersizliğimi hissederek eğilirim. Sizlerin iyi beraberlikleri sayesinde gururumun erimesi için dua ediyorum.  

j.d.


This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.