Yeni

Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Haridas Thakur'un Ayrılış Günü

Srila Govinda Maharaj'ın Bengali entonasyonuna aşina olmayan dinleyiciler için ana hatlarıyla, kısmi transkript. Konuşmanın tamamını dinlemek için  buraya tıklayın.

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın konuşması
Eylül 27, 2004, Soquel, California

Bugün Srila Haridas Thakura'nın ayrılışı nedeniyle çok hayırlı bir hizmet adağı günü. Mahaprabhu’nun erkek kardeşi Visvarupa da sannyas aldı ve evinden ayrıldı. Bu dünyadaki ilahi zuhurunu Güney Hindistan'da, Kurma kestra'da terk etti. Mahaprabhu Rangapuri ile karşılaştı ve Rangapuri ona o haberi verdi. 

Bildiğiniz gibi, Haridas Thakur süper bir vaiz, bir hami ve bu maddesel dünyada Harinam sankirtan'ı veren kişiydi. Mahaprabhu'dan önce zuhur etti. Mahaprabhu çocukken o yaşlı başlı bir adamdı. Mahaprabhu doğduğu zaman  Haridas Thakur dans etti ve o gün birşeyler olduğunu anladı. Bu Chaitanya Charitamrita'da yazılıdır. Advaita Acharya büyük vecdle ve neşeyle dans ediyordu, Haridas Thakur da dans ediyordu. Haridas Thakur Advaita Acarya'ya şöyle dedi, “Birşeyler olmuş olmalı. Lord görünmüş olabilir.”

Mahaprabhu Harinam sankirtan'a gençken başladı. Ama Haridas Thakur, çocukluğundan itibaren sankirtan vaaz etti ve pek çok engelle ve cezayla karşılaştı. Ancak yine de Harinam sankirtandan vazgeçmedi. İnsanlar ondan hiç hoşnut değillerdi. Kazi'ye Haridas Thakur'un Müslüman bir adam olduğunu ve Hare Krishna Mahamantra söylediğini ve Hindu dinini benimsediğini söyleyerek şikayette bulundular. Onu cezalandırın. Daha çok Müslümanlar şikayet etti, belki bazı Hindular da onlarla beraberdi. Şöyle şikayet ettiler, “Onu kendi toplumumuza geri getirin.” Ama Haridas Thakur Kazi'ye gitti. Kazi onun görünümünden çok mutlu olmuştu, fakat şöyle dedi, “Neden İslam gibi büyük bir dini izlemiyorsun? Neden Hare Krishna Mahamantra söylüyorsun? Bu iyi değil. Onu bırak Allah de ve dinimiz seni tekrar kabul etsin.”

Ama ne oldu? Haridas Thakur kabul etmedi. Sadece o da değil, Kazi tarafından çok şey istendi (Kazi, Müslüman lider ve yargıç demek), devletten %100 destek alıyordu. Sonunda Haridas Thakur şöyle dedi, “Beni lokma lokma doğrasan da  Harinam'ı bırakmam.” Bunun üzerine Kazi sonunda ceza verdi ve dedi ki, “Onu yirmi iki pazar yerine götürün ve orada dövün, kırbaçlayın.” Ardından, bir iki pazar yerinde gerçekleşen kırbaçlamadan sonra saygısızlığı yapan kişi bedenini terk etti. Oysa Haridas Thakur, yirmi iki meydan dayağından sonra da sankirtanını bırakmadı, bedenini terk etmedi.

Bunun üzerine Müslüman polis şöyle dedi, “Eğer ölmezsen, Kazi tarafından öldürüleceğiz.” O zaman Haridas Thakur dedi ki, “Eğer öyleyse, ben ölüyorum.” Ölmekte olduğunu gösterdi. Öldüğünü gördüler, kontrol ettiler ve Kazi'ye götürdüler. “Öldü. Ne yapacağız?” Biri şöyle dedi, “Ona bir mezar verin.” Ama bir başka Kazi, yardımcı bir Kazi de oradaydı. Şöyle dedi, “Hayır, hayır eğer ona mezar verirseniz ölümden sonra çok daha üst bir yere gider. Bedenini Ganj'a atın çünkü Hindu’ların mantramını söyledi. Bu onun cezası olsun.” Bedenini Ganj'a attılar. Haridas Ganj'la sürüklendi ve Shantipur'a gitti, tam bir yıl aynı yerde. Orada, bir köyde bir mağara yaptı ve orada Harinam söyledi.

İnsanlar ona çok iyi davrandılar, yiyecek, vesaire vesaire verdiler. Shantipur'da, Advaita Acarya’nın evine gitti. Ancak yaşadığı mağarada Mayadevi onu denemeye geldi ve Harinam'ı ondan aldı. Mayadevi üç gece onu sınadı ve illüzyon yapmak istedi, ama Haridas Thakur illüzyonla kirletilemedi. Sonra Mayadevi ona sığındı ve şöyle dedi, “Lord Siva bana Rama Nama verdi. Lütfen, siz bana Krishna Nama verin.”

Ayrıca, bir toprak sahibi, Ramachandra Khan, ona bir hayat kadını gönderdi, ama hayat kadını da Vaisnava oldu. Sonra Haridas Thakur mağarayı terk etti. Ramachandra Khan tarafından gönderilen hayat kadını da üç gün boyunca çabaladı ve Haridas Thakur şöyle dedi, “Ben her gün üç lakh Harinam söylemeye söz verdim. Bitirdiğim zaman, sana ilgi göstereceğim.” O zaman hayat kadını onun mahapurush olduğunu anladı ve onu ikna edemedi. Üç gün sonra Haridas Thakur'un lotus ayaklarına kapandı, Haridas şöyle dedi, “Senin neden geldiğini biliyorum. Her şeyi bırak, hatta servetini, evini, her şeyini bırak ve bu mağarada benimle kal. Burada kal. Ben sana Harinam veriyorum. Harinam ve prasadam yap.”

Bu yolla, Haridas Thakur hayat kadınını inisiye etti ve Krishna Bilincindeki büyük uygulamacılar onun darshanına geldiler. Bir Vaisnavi'nin darshanını aldıkları için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Durum böyleydi. Sonra Haridas Thakur Advaita Acarya’nın evine gitti. Onun vaaz bölgesi orasıydı. Ardından Mahaprabhu doğdu.

Haridas Thakur pek çok kişiye Harinam verdi. Mahaprabhu'dan önce başladı ve vaazı yoluyla Mahamantra'yı yaydı. Herkes ona büyük saygı duydu. Ragunath Das’ın babası ve amcası çok varlıklı adamlardı. Onlar da Haridas Thakur'u toplantılarına davet ettiler. Orada yaşamından bir mucize gösterdi—öyle çok hikaye var ki.

Mahaprabhu göründüğü zaman Haridas, Bhagavan Krishna'nın zuhur ettiğini anladı. Ondan sonra, Mahaprabhu sankirtana başlayınca, Advaita Acarya da Mahaprabhu’nun sankirtanına katıldı, Haridas Thakur Mahaprabhu’nun sankirtanına katıldı, Nityananda Prabhu geldi ve Mahaprabhu'ya katıldı. Sonra Mahaprabhu vaaz programına başladı. Nityananda Prabhu ve Haridas Thakur vaaz ekibiydi. Mahaprabhu, “Önce vaaz,” dedi. Böylece, Mahaprabhu, Krishna'nın ruh hali içinde, Tanrı'nın ruh hali içinde, belli bir kudret gösterdi. 

O dönemde Haridas ve Nityananda vaaz komutanları idiler. O zaman her yerde vaaz veriyorlardı. Bir gün yolda o bölgenin polis müfettişleri olan, Jagai and Madai'yi gördüler. Adları Jagadananda ve Madavananda idi, ama insanlar onlara Jagai-Madai diyorlardı. Her zaman sarhoştular ve yaşamları boyunca yapmadıkları ahlaksızlık kalmamıştı. Sonra Nityananda Prabhu şöyle dedi, “Haridas, onlara yaklaşalım ve Harinam verelim.” Haridas Thakur dedi ki, “Sen delisin! Çok uğursuzlar ve sarhoşlar. Senin öğüdüne mi kulak asacaklar? Seni dövecekler. Oraya gitme. Ben gitmeyeceğim.”

Ama Nityananda, “Bu bizim baş hedefimiz. Mahaprabhu patita-pavanadır ve onlar fazlasıyla patitalar. O halde onları kurtarmalıyım.” Nityananda Prabhu zorla gitti. Bu durumda Haridas ne yapabilirdi? Nityananda Prabhu'nun peşinden gitti. O sıralar Haridas yaşlı bir adamdı. Nityananda gençti. Sonra Nityananda Jagai-Madai'ye şunları söyledi, “Oh Jagai-Madai, yaşamlarınızı ne hale getirdiniz? Eğer Hare Krishna Mahamantra'yı söylerseniz yaşamınızdaki herşey bağışlanacak.”

Jagai-Madai Hare Krishna Mahamantra'yı söylediler mi? Hayır. Şöyle dediler, “Eğer bize bir kere daha gelirsen seni öldürürüz.” Büyük bir bambu [sopa] aldılar ve Nityananda Prabhu ile Haridas Thakur'u dövmek istediler. Haridas Thakur kaçtı, Nityananda Prabhu da öyle. Mahaprabhu şöyle dedi, “Evet doğru yapmışsınız. Onlara vermeye çalışın; bir daha deneyin.” Bunun üzerine Nityananda Prabhu daha fazla heveslendi ve ertesi gün gitti. O sırada içmekte olduklarını gördü, şarap içiyorlardı. Nityananda'yı görünce şöyle dediler, “Oh bugün yine mi geldin!?” Orada toprak bir çanak vardı onu aldılar. İçindeki şarabı bitirdiler ve alıp Nityananda'ya fırlattılar. çanak Nityananda’nın başına çarptı ve Nityananda yere düştü.  

Ama Nityananda dedi ki, “Tamam, yaptığınız her şeyi bağışlıyorum. haydi şimdi Hare Krishna söyleyin.” Bunun üzerine Jagai onu tekrar dövmeye kalkıştı, Madai ise elini tutup dedi ki, “Ne yapıyorsun? O bir sannyasi, bir dilenci. Hiçbir şeyleri yok. Neden onları dövüyorsun?” O zaman Jagai elini çekti ve bu haber Mahaprabhu'ya gitti. Mahaprabhu çok kızdı ve Jagai-Madai'yi cezalandırmaya geldi. Çok şeyler oldu; fazla konuşamıyorum. Bu sabah Sripad Bhakti Pavana Janardan Maharaja'dan Haridas Thakur'un yüceliklerini dinlediniz. Kitaplardan okudu.

Her neyse, Jagai Mahaprabhu’nun elinde chakrasını görünce çok korktu ve Mahaprabhu’nun lotus ayaklarına kapandı. Madai de öyle yaptı, ama Mahaprabhu onları bağışlamadı. Sonra Nityananda Prabhu dedi ki, “ Prabhu, Madai beni dövüyordu ama Jagai elini tuttu, tekrar dövmesin diye. O benim hayatımı kurtardı.” Bunun üzerine Mahaprabhu Jagai'yi affetti ve Jagai bir adanmış oldu, Hare Krishna zikretti. Bunu gören Madai Mahaprabhu'ya dedi ki, “Biz aynı anda çok fazla hata işledik, çok fazla günah işledik. Jagai'ye merhametini verdin ama bana vermeyecek misin?” Nityananda Prabhu da Mahaprabhu'ya ricada bulundu ve Mahaprabhu dedi ki, “Nityananda Prabhu'nun lotus ayaklarına secde et. Ona saygısızlıkta bulundun.” O da böyle yaptı ve Mahaprabhu Jagai-Madai'yi kucakladı.

Öldürmek yok— bütün günahlarınızı kaldırıyorum. Bu günden itibaren adanmış kullarsınız. Hare Krishna Mahamantra zikredin ve bütün ahlaksızlıkları bırakın. Jagai-Madai seve seve kabul ettiler, Hare Krishna Mahamantra zikrettiler. Devletteki görevlerini terk ettiler, adanmış kullara benzediler ve her gün Ganj kıyısındaki yolu, Mahaprabhu'nun ve diğerlerinin yıkanma yerini temizlediler. Ganj'a yakın o yer Jagai-Madai-Ghat olarak tanındı. Böylece, Haridas Thakur Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhara, Srivasa Pandit ile beraber yaşadı. O hep Mahaprabhu ile yaşadı ve Mahaprabhu ona büyük merhamet, şefkat ve sevgi verdi, her şey verdi. 

Sonra vaaz programı başladı ve Mahaprabhu her akşam dans ederek Hare Krishna Mahamantra söyledi. Haridas her zaman oradaydı. Haridas Thakur’un yaşamında pek çok şey oldu, öylesine uzun bir yaşamı vardı. Son olarak, diyebiliriz ki, Orissa Hindu yönetiminde bir ülkeydi. Prataparudra Raja, Hindu idi ve Müslümanlara yer yoktu, özellikle de Puri'de. Ama Mahaprabhu sannyasa aldı. Sachi Mata ve diğer adanmışların emirleriyle Puri'ye gitmek istedi. Bunun üzerine, Haridas Thakur, “Ben ne olacağım?” dedi.

Mahaprabhu ona şunları söyledi, “Jagannath'a dua edeceğim. Puri'ye gideceksin ve seni yanımda tutacağım..” Sonra Mahaprabhu Puri Dham'a geldi ve Sarvabhauma Bhattacharya'nın himayesine girdi. Herkes Mahaprabhu’nun ihtişamına çok fazla cezboldu. Hepsi de Mahaprabhu'nun dinini kabul etti. Bu acintya bheda-bheda tattvadır. Bir keresinde, Haridas Thakur Advaita Acarya ve diğerlerinden oluşan bir grupla gitmişti. Herkes önünde eğildi. Haridas Thakur da uzaktan eğildi. Sonra Mahaprabhu Kashi Misra'ya, “Bir bahçen var. Orada kendime bir oda istiyorum,” dedi. O zaman Kashi Misra, “Her şey senin. Hepsini alabilirsin,” dedi.

Mahaprabhu bahçedeki sazdan yapılma odayı Haridas Thakur'a verdi. Her gün Haridas Thakur'la buluşmaya gitti. Gadadhara da onunla buluştu. Her gün Mahaprabhu Haridas Thakur'a prasadam gönderdi. Haridas Thakur günde üç lakh Harinam söyleyerek orada kaldı. Chaitanya Charitamrita'da Haridas Thakur'un yücelikleri hakkında çok şey var. Çok fazla konuşamıyorum ama bu benim arınmam için. Srila Haridas Thakura'ya övgüler söylemeye çalışıyorum. Eğer o merhamet ederse, saf Harinam ağzımıza gelir, saf Harinam dilimizde dans eder. 

Srila Govinda Maharaj'ın Bengali entonasyonuna aşina olmayan dinleyiciler için ana hatlarıyla, kısmi transkript. Konuşmanın tamamını dinlemek için  buraya tıklayın.

Transcripsiyon Amiya Kanti Devi Dasi


Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram, Soquel
http://california.scsmath.org | What's New, California?

  Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres | What's New? | World Tours

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres | What's New?