YeniBütün Övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya Olsun


Kalp ve Hale adlı kitaptan

Sri Gadadhar Pandit ile ilgili alıntı


yazan Kut
sal Lütufları Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami MaharajGaura-lila'da, Gadadhar Pandit dümeni tutar, her şey ona aittir; yine de her şeyden yoksun olduğunu, her şeyi Gauranga'nın aldığını kabul etmesi gerekir. O kendisini her şeyi ile Gauranga'ya adamıştır. Srila Kaviraja Goswami şöyle der: teho laksmi-rupa, tara sama keha nai; o Gauranga'nın baş enerjisini temsil eder ve kimse onunla kıyaslanamaz. Srila Kaviraja Goswami'nin Sri Gadadhar'la ilgili yargısı böyledir. O gaura-prema-maya'dır, Sri Gaura'nın beden almış aşkıdır.

      Gadadhar Das, Radharani'nin hale'sini temsil eder, oysa Gadadhar Pandit Onun ruh hâlini, yapısını, Onun Kalbini temsil eder.* Sanki Mahaprabhu Gadadhar Pandit'in ruhunu alıp götürmüştür ve bedeni orada öylece durmaktadır! Gadadhar Pandit'in durumu budur; neredeyse bomboştur ve Mahaprabhu'yu izlemektedir. Kendi içinde dolu değildir. Birşey, en önemli şey, sahip olduğu kalp Mahaprabhu tarafindan alınmıştır. Bu nedenle onu izlemekten başka seçeneği yoktur. Tamamen Mahaprabhu'ya adanmıştır. Gadadhar Pandit'in durumu, oynadığı rol adeta Radharani'nin hâline benzer, Onun kalbi de Krsna tarafından çalınmıştır, boş bedeni öylece durmaktadır. Radha-bhava-dyuti-sııbalitam naumi Krsna-svarupam: O tamamen Sri Gauranga kavramı ile doluydu. Gauranga ondan her şeyi almıştı, bu yüzden başka seçeneği kalmamıştı; tamamen Sri Gauranga kavramına kapılmıştı. Onun eline geçmişti. Görürüz ki yaşamı boyunca faaliyeti hep bu türlüydü. Diğer adanmışlardan bazılarına Vrndavan'a gitmeleri emredilmişti, bazılarına oraya gitme izni verilmişti. Gadadhar Pandit, Mahaprabhu ile birlikte Vrndavan'ı ziyaret etmek istediği hâlde, onun bu isteği reddedilmişti: "Hayır, gitmeyeceksin." Jagadananda Pandit oraya gitmek için ricada bulununca, Mahaprabhu ona tereddüt içinde izin bahşetmişti, "Evet, sen git ancak hep Rupa ve Sanatana'nın rehberliğinde hareket et." Ayrıca, "Bunu yap, şunu yapma." diye bazı özel direktifler de vermişti. Ama Gadadhar Pandit'e oraya gitme izni verilmemişti.

O, Srimati Radharani'yi temsil ediyordu, ancak içinde bulunduğu tuhaf durum şöyleydi: Vrndavan'ın Kraliçesi, ama şimdi Nabadwip'e transfer olmuş. Onun durumu tam tersine dönmüştü; Vrndavan'a giremiyordu! İzin almak için yalvardı ama Mahaprabhu vermiyordu. Şöyle dedi, "Hayır kal ve burada yaşa." Ve o da böyle yapmak zorundaydı. Sri Gadadhar Pandit, Bütünün yönetilen eşini temsil eder. Bütün; yöneten ve yönetilen kısımlardan oluşur. O yönetilen kısmı temsil eder. O Mutlak Gerçeğin bir yarısıdır.

Vaazlarını Sri Gadadhar Pandit ve Sriman Mahaprabhu'dan aldığı ilhamla veren Srila Bhaktivinoda Thakura'nın öğretilerinde, o titreşim katında, var olan bütün özü bulabiliriz. Bu iki şahsiyet, Sri Gadadhar Pandit ve Srila Bhaktivinoda Thakura, yüce gurularımızdır, rehberlerimizdir ve onlara ibadetimizi sunarak kendimiz için en iyi olanın tohumunu ekmiş oluruz. O yüce Guru-Maharaj Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada'nın lütfu ile bunu anlamış bulunuyoruz.

 

Ve Bhaktivinoda Thakura, genelde kendi konumuna sahip olsa da, öğrencisi Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, onda Srimati Radharani'yi görmüştür; 'göreli' bir bakış. O, bir keresinde Radharani'nin asta-nayika'yı, yani kadın kahramanın sekiz özelliğini tam anlamıyla temsil ettiğini söylemişti; bunların hepsinin Onda mükemmel bir şekilde temsil edildiğini görürüz. Başka yerlerde bu nitelikler kısmen temsil edilirken Onda bunların hepsi mevcuttur.

 

Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura şöyle dedi; "Gurudeva'mı Guna-manjari olarak görüyorum; bu manjari formu içinde Radharani'yi kısmen temsil ediyor. Ama daha derinlemesine bakmayı denersem, onu tam olarak Radharani ile özdeşleşmiş görürüm; Krishna'nın hizmetine sunulmuş sekiz nitelik (asta-nayika) orada mevcuttur. Eğer başımı biraz daha kaldırıp bakarsam, onun Radharani ile bir olduğunu görürüm. Acaryam mam vijaniyat: Acarya'yı Ben olarak bil. Eğer bu sastrik kurala daha fazla dikkatimi verirsem ve anlam çıkarmaya çalışırsam, Radharani'nin orada, gurudeva'mın konumunda Kendi yerini almaya geldiğini görürüm. "Böylelikle o, Bhaktivinoda Thakura'da, Sri Gauranga kültünü görmüştür.

 

Onun bu farkındalığı bir şiirinde ifade edilir; şiirde, Svarupa Damodara Goswami'yi, Gaura-Kisor Dasa Babaji'de gördüğünü ve Sri Gadadhar Pandita'yı, Srila Bhaktivinoda Thakura'da gördüğünü söyler. Bir yerde de şöyle yazmıştır: gadadhara-din dhari' paiyacche gaura-hari, yani Srila Bhaktivinoda Thakura'yı Sri Gadadhar Pandit'inki ile bir kabul eder. Bir başka yerde, Sri Chaitanya-caritamrta yorumunun sonunda yer alan şiirinde şöyle yazar; "Burada, Nabadwip-dhama'da ebedî oyunlar sürüp gidiyor; yalnız derin görüye sahip olanlar bunu idrak edebilirler.

 

gadadhara mitra-vara, sri svarupa damodara,

          sada kala gaura-krsna yaje

jagatera dekhi' klesa, dhariya bhiksuka-vesa,

          aharahaè krsna-nama bhaje

sri gaura icchaya dui, mahima ki kava mui,

          aprakrta parisada-katha

prakata haiya seve, krsna-gaurabhinna-deve,

aprakasya katha yatha tatha

 

Şöyle der; "Sri Gauranga'nın hoş arzusunu algılamak çok zordur, ancak eğer kendimizi o düzeye çıkartırsak, Svarupa Damodar Goswami ve Sri Gadadhar Pandit'in, burada Nabadwip'te sürekli olarak hizmet etmekte olduklarını görürüz. Bu bazen saklıdır, bazen yüzeye çıkar. O mekânda her şey Sri Gauranga'nın arzusu doğrultusunda, hiçbir sınırlamaya uğramadan gerçekleşir. Ama şimdi bu ikisinin, Srila Gaura-Kisora Dasa Babaji ve Srila Bhaktivinoda Thakura olarak yüzeye çıktıklarını görüyorum. Bunu manevi hizmet gözüyle kendim gördüm, ancak bunun reklamı olmaz, her yerde açıklanmaz; insanlar buna gülerler. Yine de, bu benim yürekten vardığım sonuçtur." Sri Chaitanya-caritamrta'nın sonundaki şiirinde işte böyle yazmıştır.

Dolayısıyla, Gadadhar Pandit, Srila Bhaktivinoda Thakura ile özdeşleştirildi. Bu, Gurudevamız Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura'nın görüşüydü. Onların içindeki aynı kimliği görebildi. O, siksa-guru paramparayı en önemli unsur olarak gördü. Dış kılıfa çok fazla önem veren, dış görünüşe çok fazla önem veren sahajiya-vada'yı eleyerek içeriye bakmaya çalış ve her şeyi daha derinden anla. Dış çevrenin daha derin titreşimlerini anlamaya çalış ve kendi içine bak. Derine dal, sana o haberi iletecek olan en ince titreşimin boyutuna ulaş, o gerçeği göreceksin.

_______________

* Srila A.C. Bhaktivedanta Swami'nin  Chaitanya-caritamrta yorumunda (Ädi-lila, 10.15), Chaitanya ağacının dördüncü dalı olan Srila Gadadhar  Pandit'in, Srimati Radharani ve Lalita-sakhi'nin karışımı olduğu ifade edilir. Panca-Tattva'da Srila Gadadhar Pandit, Lord'un içsel enerjisini yani zevk enerjisini temsil eder.

Adi-lila 10.53 de Chaitanya ağacının yirmi üçüncü dalı olan Srila Gadadhar Das'ın, Srimati Radharani'nin ışığı 'Candrakanti' ile Lord Balarama'nın en sevdiği kız arkadaşlarından en önde gelen 'Purnananda'nın karışımı olarak kabul edildiği ifade edilir. Bu bakımdan Srila Gadadhar Das, hem Chaitanya Mahaprabhu'nun hem de Nityananda Prabhu'nun can dostlarından biridir.


Bu yazı Kutsal Lütufları Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın "Heart and Halo" (Kalp ve Hale) adlı kitabından hazırlandı. Editör Sripad B.S. Tridandi Maharaj.

Audio Index | Books | Vaishnava Calendar
What's New? | Math Index | Useful Downloads


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip. http://scsmath.com