Yeni


 

 

 


 Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Gopal Bhatta Goswami


Srila Gopal Bhatta Goswami


Srila B.R. Sridhar Maharaj'ın
Sri Guru and His Grace
(Sri Guru ve Lütfu)

adlı kitabından alıntı

GÖRÜNEN VE KAYBOLAN YAZITLAR
 

govinde-vallabhe radhe

prarthaye tvam aham sada

tvadiyam iti janatu

govindo mam tvaya saha

 

Bu dua Gopal Bhatta Goswami'nin Hari-bhakti- vilasa’sından alınan Arcana Paddhati'de bulunur. Oradan onun vasıtasıyla dışarı taşar; belli bir bilgi dalgasının ebedi akışı sayılan sastrada yer alır. Vaikuntha'da ve Goloka'da herşey ebedidir. Nasıl ki güneş doğar ve batar, belirir ve kaybolursa, düşünce de ebedidir, bazen belirir, bazen kaybolur.

Bu govinda-vallabhe radhe ayetinde, ani bir dönüş vardır. Krishna adanmış kuluna der ki, "Ah, Benimle samimi bir ilişki mi istiyorsun? Bu benim servisimde bulunmaz. Başka bir servise gitmen gerekir. Bunun için Radhika'nın servisine git." O zaman adanmışın düşüncesi bir anda o yöne çevrilir. Bütün enerjisi o tarafın tekeline geçer. Bu Radhika'nın tekelidir. "Senin içsel arayışın Benim servisimde bulunmaz," der Krishna. "Başka yere gitmen ve oraya dilekçe vermen gerekir."

Ve adanmış, bu ilhamla bir anda dilekçesini Radharani'ye verir. Govinda-vallabhe radhe: "Ah, Sri Radhe, senin efendin ve dayanağın Govinda'dır. O Senin Kalbinin efendisidir." Govinda "Bütün duyularımıza doyum veren" anlamına gelir. Algılamayı ve bilgiyi duyularımızla hissederiz. Govinda tüm algılama kanallarımıza doyum veren efendidir. "Govinda Senin Lord’undur. Ama bunun tam tersi de doğrudur. Sen Govinda'nın, Yüce Öğretmen'in kalbinin sevgilisisin. Değil mi? Sen Govinda'nın kalbinin kraliçesisin. Dilekçemle birlikte Sana gelmek üzere yönlendirildim. Lütfen adımı servisine kaydet ve beni hizmetkar olarak grubuna kabul et."


This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharyya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
President-Acharyya: Srila B. S. Govinda Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.