Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Om Vishnupad Srila Bhakti Raksak
Sridhar Dev-Goswami Maharaj


Srila Sridhar Maharaj Srila Govinda Maharaj ile birlikte

Srila Sridhar Maharaj'a övgü olmak üzere
Affectionate Guidance
(Sevgi Dolu Rehberlik) adlı kitaptan alıntılar

  yazan Srila B.S. Govinda Maharaj


Mahaprabhu'nun Çizgisinin Akışı
Bölüm On Altı

Srila Guru Maharaj'ın Ruhani Kardeşleri, Kutsal Lütuflarına olan büyük saygılarını açıkça ifade ettiler. İçlerinden biri bir mektupta bana, buraya gelmeye her zaman devam edeceklerini, çünkü Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj var olduğu sürece, gelmek ve ondan duymak istediklerini söyledi. Onlar Srila Sridhar Maharaj'dan her duyduklarında, Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un gölgesinde olduklarını duyumsadıklarını ifade ettiler.

Hepsi de Srila Guru Maharaj'ımıza böylesine itibar gösterdiler, neden? Onların yaşam hedefi Sri Sri Radha Govinda'nın hizmetidir ve onlar bu türlü bir hizmetin Sri Gurudev'lerinden, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'dan geldiğini anladılar. Ama aynı zamanda, Gurudev'lerinin ilahi enerjisini Srila Sridhar Maharaj'a aktardığını da gördüler—dolayısıyla düşüncelerine göre Gurudev'in merhametli enerjisi, Srila Guru Maharaj'ımızda lütufkarca mevcuttur. Onlar bu nedenle her zaman Srila Guru Maharaj'a geldiler.

Onlar tüm dünyevi kolaylıkları ve hayatın arzularını terk etmişler ve Radha-Krishna'nın ve Prabhu Nityananda'nın ve Mahaprabhu'nun hizmeti için Misyona katılmışlardı. Onlar o hizmeti hangi yolla alacaklar? Sadece Vaishnava'ların merhameti ve Sri Guru'nun merhameti o hizmeti verebilir. Bu onlar için çok netti, bu nedenle hepsi her türlü kişisel pozisyondan—her şeyden—vazgeçerler ve zaman zaman Srila Guru Maharaj'ı görmeye gelirlerdi. Ona vaaz çalışmalarını ve vaaz tarzlarını anlatırlar ve onun mutluğunu gördüklerinde kendilerini çok mutlu hissederlerdi.   

Srila Guru Maharaj'ın Ruhani Kardeşlerinden pek çoğu Math'ımız tarafından organize edilen Visva-Vaishnava-Raja Sabha toplantısına katılırdı. Srila Guru Maharaj başkanlık koltuğunu her zaman Sripad Bhakti Saranga Goswami Maharaj'a verirdi. Sripad Goswami Maharaj Srila Guru Maharaj'dan sannyas aldığı halde, Srila Guru Maharaj Sripad Goswami Maharaj'ın her bakımdan ehil olan pozisyonunun Gaudiya misyonu içerisinde çok yüksek olduğunu biliyordu. Bu nedenle başkanlık koltuğunu her zaman ona teklif etti.     

Bir keresinde, söz konusu başkanlık koltuğunu kabul ettikten sonra, Sripad Goswami Maharaj son derece özel bir konuşma yaptı. Kendisinin ve diğer büyük vaizlerin bütün yönlerde faal olduklarını, ancak vaaz tarzlarının kalitesinin Srila Sridhar Maharaj tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamayı dört gözle beklediklerini açıkladı. O,'simhavalokana' sözcüğünü kullandı. Şuna dikkat çekti, "Bizler bütün dünyada vaaz veriyoruz, ancak  Srila Sridhar Maharaj'ın bizim vaaz faaliyetlerimizden memnun olup olmadığını anlamak için zaman zaman ona bakarız."  

Simhavalokana, bir arslanın nasıl belli bir mesafe gittikten sonra arkaya bakıp çevreyi kontrol etmesine, ardından daha ileri gidip, sonra tekrar arkaya bakmasına atıfta bulunur. Bu şekilde Sripad Goswami Maharaj, vaazlarında onun onayının olup olmadığını anlamak için nasıl bütün vaizlerin tekrar tekrar Srila Guru Maharaj'a baktıklarını anlattı. 
Özenle Eğiten 
Bölüm Yirmi Beş

Soru: Sri Gaudiya Darshan dergisini ilk olarak kim ve neden başlattı?

Srila Govinda Maharaj: Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur zamanında, Srila Guru Maharaj bütün Hindistan'da vaaz verdi. Çok başarılı bir vaizdi ve herkes ona saygı duydu. Krishna'nın arzusuyla, Srila Guru Maharaj Gaudiya Math'dan ayrılınca, kıdemli adanmışlardan pek çoğu da o dönemde ayrıldılar ve vaaz vermeye başladılar. Srila Guru Maharaj onlara katılmadı ama onlara yardım etti. Özellikle Sripad Jajavar Maharaj, Sripad Goswami Maharaj ve Sripad Keshava Maharaj gibi Ruhani Kardeşlerine yardım etti, ama sonunda bu Sri Chaitanya Saraswat Math'da yalnız kalmak kendi isteğiydi. Hiç kuşkusuz, arzusu her zaman vaaz verme doğrultusundaydı. O her zaman Sriman Mahaprabhu'nun yüceliklerini ve Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un yüceliklerini vaaz ediyordu, herkes ondan duymaya ve ilham almaya gelirdi. Onlar kendilerine Krishna bilincini açıklayan kişinin, Srila Prabhupad'ın kendisi olduğunu hissederlerdi.      

Srila Guru Maharaj Sri Chaitanya Saraswat Math'daki vaazına başladığı dönemde bir kulübede yaşadı. O zamanki niyeti, kendisine gelenlere vaaz vermekti, ama bundan böyle vaaz vermek için Math'dan dışarı çıkmayacaktı. O dönemde Srila Guru Maharaj bize sağlığının vaaz için çok da uygun olmadığını gösterdi. Ancak vaaz verme isteği çok güçlüydü. Srila Guru Maharaj, bu sampradayanın kendisi aracılığı ile sürmesinin, Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un ve Sriman Mahaprabhu'nun arzusu olduğuna dair belli bir ilham aldı. Srila Saraswati Thakur'un pek çok öğrencisi vaazlarına devam ettiler, ama genel olarak öğreti çizgisinin Srila Guru Maharaj'ımız vasıtasıyla sürdürülmesi, Srila Saraswati Thakur'un samimi arzusu idi. Srila Guru Maharaj da o çizgiyi devam ettirecek birini arıyordu.     

Srila Guru Maharaj bana lotus ayaklarında kalma şansı verince bir ilham aldı: "Belki de bu çocuk öğreti çizgisini devam ettirebilir."  Bu nedenle bana bir miktar besin sağladı. Ben çok da nitelikli değildim. Aslında niteliksizdim, ama o beni nitelikli yapmaya çalıştı.  

Ben 1947 yılında katıldım ve diğer üç ya da dört mathdan düzenli olarak dergi yayınlandığını hemen fark ettim.Yedi yıl sonra, şefkat ve nedensiz merhamet sayesinde bir dergi yayınlama kapasitesine sahip oldum, aynı zamanda da kendi dergimizin çok gerekli olduğunu hissettim. Vaaz amacımız için aylık bir derginin çok iyi olacağını hissettim, dolayısıyla Srila Guru Maharaj'a bu öneriyle yaklaştım.

Srila Guru Maharaj çok istekliydi ve ben kendisinden her ay bir makale vermesini rica ettim. Sripad Madhusudan Maharaj'a, Sripad Jajavar Maharaj'a ve makale ile katkıda bulunma kapasitesine sahip olan diğerlerine de yaklaştım. Her baskıda en az bir makale Srila Guru Maharaj'ın makalesi olmalı ve bir tanesini de Srila Saraswati Thakur'un yazılarından alabilirim. Ve eğer Sripad Madhusudan Maharaj da bir makale verirse, o zaman  her ay elimde en az üç adet güçlü makale olacak ve böylece gazetenin saygınlığı kaçınılmaz olarak diğer dergilerden üstün olacak.   

Srila Guru Maharaj çok hevesliydi ve dedi ki,"Bu fikir çok iyi. Eğer devam edebilirsen, o zaman bunu yapmaya çalış." Ondan sonra başladım.

Bizlerin Sri Guru-Vaishnava'nın rehberliği altında ilerleyeceğimiz, Srila Guru Maharaj'ın öğretisidir ve benim yapım Vaishnava'ları her zaman başımın üzerinde tutmaktır. Bu bakımdan Sripad Madhusudan Maharaj'ın olağanüstü nitelikli olduğunu düşündüm ve eğer o editör pozisyonunu kabul ederse dergimiz evrensel takdir toplayacaktı. Yani, biz Sri Chaitanya Saraswat Math'da yaşıyoruz ve bu dergi Sri Chaitanya Saraswat Math için, ama editörümüz bir başka mathdan. Böylece bizim vizyonumuzun gerçekten nitelikli olanlara pozisyon vermek olduğunu herkes görebilir. Onlar geniş bir bakış açısına sahip olduğumuzu görecekler. Sadece o da değil, bizler diğer Vaishnava'ların karakterlerini yüceltmeye ve diğer Vaishnava'ların vaazlarından da haberler vermeye karar verdik. Biz bunu yaptık, dahası onların faaliyetlerini resimlerle yayınladık. Misyonu ve Srila Guru Maharaj'a büyük sevgiyle bağlı olan bütün Ruhani kardeşlerinin karakterlerini övgüyle yüceltmeye çalıştık. Bu yolla Sri Gaudiya Darshan'ımız geniş 'uluslararası' bir vizyona sahip oldu.    

Srila Guru Maharaj kabul etti ve bana dedi ki, "Eğer Sripad Madhusudan Maharaj editör pozisyonunu kabul ederse bu çok iyi olur, ama müşterek editör olarak oraya sen de adını koymalısın." Bu nedenle Sripad Madhusudan Maharaj ve ben müşterek editör olduk, Srila Guru Maharaj Kurucu-Acharyya idi ve Sripad Jajavar Maharaj ile Sripad Paramahamsa Maharaj Sri Gaudiya Darshan'ın  danışmanları oldular. Srila Guru Maharaj mümkün olduğunca her ay bir makale verdi. Sripad Madhusudan Maharaj, Sripad Paramahamsa Maharaj ve diğerleri de verdiler.        

Sri Gaudiya Darshan aylık bir dergi olarak başladı. İlk bir kaç yıl dergi çok güçlüydü ve iyi yürüdü ama sonunda Sri Chaitanya Saraswat Math'ı idare etmenin yükü başıma geldi. Tek kelimeyle yalnızdım ve zamanım da çok dardı, bu yüzden daha sonraları dergi bir parça zayıfladı. Ayrıca Srila Guru Maharaj sağlığını daha  az güçlü olarak gösteriyordu ve düzenli yazı vermek onun için çok zordu.

Biz her zaman çok tarafsız bir pozisyon içinde olduk. Sri Gaudiya Darshan'da, baştan sona tüm sampradaya ile bağlantılı diğer kişiler hak edildiği yerde yüceltiliyordu, ayrıca gerektiği zaman temel ilkeler veriliyordu. Herkes Srila Guru Maharaj'ın kendi rehberleri olduğunu  biliyordu ve onun tavsiyesini kabul ettiler. Böylelikle Sri Gaudiya Darshan büyük bir itibar kazandı.  

Bütün makaleler ya Bengali dilinde idi ya da Sanskrit. Guru Maharaj bazen Sanskrit dilinde yazdı, ve özellikle her yeni yılın başında Srila Guru Maharaj bazı Sanskrit slokalar yazardı. Ayrıca yorulmak bilmeden derginin basım harflerini elle dizmede yardım eden iyi bir dizgicinin, Khapanaka Prabhu'nun adını da anmalıyım. O Sripad Keshava Maharaj'ın öğrencisiydi ama Sripad Keshava Maharaj'ın izniyle bizlerle yaşıyordu. Sonra, şimdi olduğu gibi, diğer Math'lardan birçok adanmış  zaman zaman  gelip bizimle kalırdı. Başka Maharaj'ların öğrencileri idiler ama Srila Guru Maharaj'a hizmet etmek için gelirlerdi.

sayfa 222'den devam

Srila Swami Maharaj Batıdaki başarılı vaazından dönünce, Srila Guru Maharaj çok mutlu oldu ve heyecanlandı ve Srila Swami Maharaj'a büyük saygı gösterdi. Srila Guru Maharaj Sri Chaitanya Saraswat Math'da her gün vaaz verdi, ama yılda belki üç ya da dört kerenin dışında Math'dan dışarıya çıkmadı. Özel vesilelerle dışarıya çıkardı, örneğin yılda bir ya da iki kez bir haftalık büyük toplantıların düzenlendiği Sripad Madhava Maharaj'ın Kalküta'daki Math'ına giderdi. Sripad Madhava Maharaj bu tür toplantılarda Srila Guru Maharaj'ın hazır bulunmasını dört gözle beklerdi. Srila Guru Maharaj oraya her yıl giderdi. Ayrıca Srila Guru Maharaj 23 Doctor's Lane, Kalküta, Sri Gaudiya Sangha'da düzenlenen Sripad Goswami Maharaj'ın Görünme Günü toplantısına giderdi.        

Srila Guru Maharaj vaaz vermek için çoğunlukla sadece Sripad Madhava Maharaj'ın Math'ına ve Sripad Goswami Maharaj'ın Math'ına giderdi, ama Sri Chaitanya Saraswat Math'da üst kattaki odasından her zaman vaaz verirdi. Srila Guru Maharaj çok coşkulu bir vaizdi ve pek çok adanmış onun ne kadar heyecanlı olduğunu görme fırsatı elde etti. 1987'ye kadar Srila Guru Maharaj devamlı burada vaaz verdi, ve önceki kadar yoğun olmasa da, Ağustos 1988'deki Ayrılışından birkaç ay öncesine kadar vaazı devam etti.

Aslında Srila Guru Maharaj bütün bir gün boyunca vaaz verirdi, ama bir oturuşta çoğu kez iki ya da üç saat vaaz verirdi. Srila Guru Maharaj'ın vaaz eğilimi çok benzersiz türdendi.

Mart 1986'da Srila Guru Maharaj hayattayken bana Acharyya olarak Math'ın tam sorumluluğunu verdi ve biz de yayın çıkarmaya devam ettik. Dış ülkelerden de, örneğin Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj'dan ve diğerlerinden de, bize Math'ımız için yayınlar ulaştı.


Sri Sri Gaudiya Darshan'ı hiç olmazsa yılda bir kez yayınlamaya devam ettik ve Srila Guru Maharaj'ın ayrılışından sonra, Londra, Güney Afrika, Avustralya ve Amerika da dahil olmak üzere birkaç şubemizden düzenli dergiler başladı. Bütün bu İngilizce dergilerin gelişini görmek beni çok heyecanlandırıyordu.

Bizler Srila Guru Mahara'ın öğrencileriyiz bu nedenle onun mesajını ve yüceliklerini anlatmak için kitap ve dergi yayınlama konusunda çok hevesliyiz. Vaaz verme eğilimimizin devamlı olarak ileriye gittiğini görebilirsiniz, dolayısıyla Batı dünyasından beş altı dergi ortaya çıkınca, doğal olarak bizlere bu neden Sri Chaitanya Saraswat Math'dan da mümkün olmasın duygusu geldi. Tek neden insan gücünün eksikliği idi. Ama eğer yayın çıkarabilirsek, o zaman dünyadaki misyonların tamamı bazı yönergeler elde edecekler. Sri Chaitanya Saraswat Math, topluluğumuzdaki bütün mathların velisi olan Math'dır, ve onlara kılavuz olması için Sri Gaudiya Darshan'ı düzenli olarak yeniden yayınlayabilsek çok iyi olur. Burada bulunan hepimizin kalbinde olan budur. Sri Gaudiya Darshan'ı tekrar yayınlamak için çok istekliyiz çünkü bu Srila Guru Maharaj'ın onuruna olacaktır dolayısıyla otomatik olarak Srila Guru Maharaj anımsanacaktır.

Özellikle benim niyetim şudur, Sri Gaudiya Darshan dünyadaki adanmışların birbirleriyle  bağlantıda kalmalarını sağlayacak bir araç olacaktır. Onlar birbirlerinin  neler yaptıklarını öğrenmeye başlayacaklar ve özellikle de merkezi Math'dan, Srila Guru Maharaj'ın hepimiz için olan rehberliğinin ana kaynağından duyacaklardır. Bu adanmışlar için bağlantı kurmanın bir şeklidir, ve bu yolla herkes her yerde aşkın hedefi doğrultusundaki ruhani hizmet yolculuğunda belli bir enerji ve coşku hissedebilir.    

Eğer bu dergiyi yapabilirsek bu çok iyi olur, ama ben günden güne yaşlanıyorum bu yüzden yeni bir nesil sorumluluğu üstlenmeli. Eğer bu yayını yapmak mümkün olursa bu Srila Guru Maharaj'ın kalbine haz verecektir ve benim de çok mutlu olacağım kesindir.
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres