Yeni


Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Halef Sevaite-Başkan-Acharya:
Sri Chaitanya Saraswat Math

Kısa bir tanıtım


pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada

paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh

bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram

vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

Gurudev'im, Acharya'ların en üstünü, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj'a ebedi secdelerimi sunarım. O saf adanmışlık akımının her an tetikte olan sarsılmaz koruyucusudur ve onun üstün formu, Mahabhava, Srimati Radharani'ye müstesna bağlılık gösteren ve ibadetimizin odağı olan Sri Rupanuga Guru-varga'mızdan akarak gelir.  

prerakam prachya-paschatya-sisyanam bhakti-vartmani

bhakti-nirmalam-acharya-svaminam pranamamy aham

Doğulu ve Batılı öğrencilere saf adanmışlık yolunda enerjik bir şekilde ilham veren Swami Bhakti Nirmal Acharya'ya saygılarımı sunarım. 
 
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
 

O
m Visnupad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın 4 Aralık 2009 Sri Vyasa Puja Gününde, büyük uluslararası topluluğa hitaben yaptığı konuşmada
Sri Chaitanya Saraswat Math'ın Halef Başkan Sevaite Acharya'sı olarak kendi yerine tayin ettiği şahsiyettir. 

Srila Acharya Maharaj Sri Chaitanya Saraswat Math'ın kapılarından içeriye 1992 yılında girdi ve yetkin bir avukat ve öğretmen olmasına rağmen bir anda dış yükümlülükleriyle olan tüm bağlantısını kesti ve sarsılmaz bir inanç ve bağlılıkla ve hiç tereddütsüz bir enerjiyle, başını Srila Govinda Maharaj'ın nilüfer ayaklarına koydu.  

Srila Acharya Maharaj, Math'a katılışının en başından itibaren, büyük bir samimiyetle, coşkuyla ve enerjiyle hizmet etti ve yalnızca iki yıl geçtikten sonra Srila Govinda Maharaj ona daha büyük kişisel sorumluluklar ve Math içerisinde yönetici rolü vermeye başladı.  

Kutsal Lütufları Srila Govinda Maharaj'ın tekrarlanan ricasıyla, Srila Acharya Maharaj 1999 yılında sannyas yaşam düzenini benimsedi. O erken tarihlerden itibaren, Srila Govinda Maharaj Srila Acharya Maharaj'ı, Sri Chaitanya Saraswat Math'ın gelecekteki Halef Sevaite Başkan Acharya'sı görevine en uygun aday olarak gördüğünü ifade etmeye başladı.

Yıllar içerisinde Srila Acharya Maharaj Tapınağın yönetilmesinde her açıdan Srila Govinda Maharaj'a büyük bir yoğunlukla ve sadakatle hizmet etti. Srila Govinda Maharaj kendisini Srila B.R. Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın 1995 yılında açılan dört katlı 'Seva-Kunja' Yüzüncü Yıl Anıt Binası'nın yapımına yardımcı olmakla görevlendirdi.

Srila Govinda Maharaj kapasitesini ve ruh hâlini görmekten memnun kaldığı için, Srila Acharya Maharaj'a o günden başlayarak Math'da gerçekleşmiş olan tüm inşaat ve geliştirme görevlerini verdi. Bu projeler şunları kapsamaktadır; Sri Govinda Kunda'nın ve Kunda'nın ortasındaki Mandir'in yapımı ve böylelikle hem Srila Sridhar Maharaj'ın hem de Srila Govinda Maharaj'ın kalplerinde besledikleri arzularının gerçekleştirilmesi; Kunda'nın yanındaki üç katlı Seva Ashram ve ona ek olarak hacılar ve konuklar için altmışın üzerinde odası ile beş katlı 'Sevak Bhavan' konuk evi. 

Srila Acharya Maharaj Sripat Bamunpara'daki güzel Tapınak ve Ashram'ı inşa etti ve Sri Nityananda Prabhu'nun Görünüm Yeri Ekachakra'da geniş bir alana yayılmış olan Math'ımızı yaparak Srila Gurudev Srila Govinda Maharaj'ı büyük ölçüde hoşnut etti. Srila Govinda Maharaj'ın ifadesine göre bu sayede, Srila Gurudev bu dünyadan ayrılmadan önce son günlerinde Sri Nityananda Prabhu'ya hizmet edebildi. 

Bunun yanısıra Srila Acharya Maharaj Sri Chaitanya Sarawat Math'la bağlantılı olan daha küçük ölçekli birkaç projeye ve merkeze danışmanlık yaparken, bir yandan da devamlı olarak günlük, geniş çaplı vaaz görevini yerine getiriyor. Kendisi Batı Bengal'de  köy köy dolaşıp belli aralıklarla vaaz programının öncülüğünü yapıyor, sıklıkla halka açık konuşmalar yapıyor ve bu coşku dolu faaliyetler aracılığı ile binlerce hacı şimdi Sri Chaitanya Saraswat Math'ın belli başlı yıllık festivallerine katılıyor.  

Srila Acharya Maharaj ayrıca her yıl Govardhan ve Vrindavan'a düzenlenen Kartik Hac Ziyaretini ve ülke içinden ve dışından adanmışların katıldığı, her yıl düzenlenen Sri Puri Rathayatra Hac Ziyaretini sürdürmüş ve geliştirmiştir. 

Srila Acharya Maharaj vaazlarını uluslararası boyuta da taşımıştır. Srila Govinda Maharaj Srila Acharya Maharaj'ı birkaç Dünya Turuna beraberinde götürdü ve daha sonraki yıllarda, Srila Govinda Maharaj fiziksel bakımdan gidebilecek durumda olmadığı zaman, kendisinin artık yapamayacağı şeyi en sevgili öğrencisinin yapabileceğini göz önünde bulundurarak, Srila Acharya Maharaj'ı birkaç kez kendi yerine gönderdi. 

Srila Acharya Maharaj Sri Chaitanya Saraswat Math'ın dünyadaki takipçilerine büyük ölçüde besin sağlamaya devam ediyor. Batılı adanmışlara rehberlik etmede yardımcı olmaları için Srila Govinda Maharaj tarafından kutsanan Misyonun önde gelen kıdemli sannyasilerinin yanısıra, Srila Acharya Maharaj'ın eşsiz adanmışlık ruh hâli ve Hindistan'da ve dış ülkelerdeki dinamik vaazı, dünyanın her yerindeki tüm samimi arayışçılar için paha biçilmez bir ilham ve sığınaktır. 

 

This website is © Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Founder-Acharya: Srila B. R. Sridhar Maharaj
Sevaite-Acharya: Srila B. S. Govinda Maharaj
Successor-Acharya: Srila B.N. Acharya Maharaj
www.scsmath.com - online since 1995. Updated regularly.