Arındıran Güneş

Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj'ın bugün gerçekleşen ayrılış günü onuruna, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın onun için yazdığı pranam mantrayı sunuyoruz. Bu mantra ilk kez 11 Mart 1956'da Sri Gaudiya Darshan'da yayınlandı (Cilt 1, Baskı 8).

divyaṁ dīrgha-bhujāravinda-nayanaṁ sārasvataṁ sundaraṁ
tejo-dīpta-vapur budhaika-suhṛdaṁ karbūra-garvāpaham
pāṣāṇḍāsura-chaṇḍa-daṇḍa-dalanaṁ dambhādri-dambholikaṁ
vande vandya-kulābja-bhāskara-vibhuṁ sāraṅga-gosvāminam

Ben naçiz saygılarımı Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur'un güzel izdeşçisi, Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj'a sunuyorum. O ışık saçan bir forma, uzun kollara, ve nilüfer gözlere sahiptir. O zalimlerin gururunu ayaklar altına alır ve tanrı tanımazlarla şeytanların acımasız zulmünü ezer. O ikiyüzlülük dağına inen bir yıldırım gibidir. O aydınların tek dostudur ve aristokrasi nilüferi üzerinde parlayan bir güneştir.”
 


Srila Bhakti Vinod Thakur hakkında yazdığı Bengali bir makalede Srila Govinda Maharaj bir Vaishnav'ı sosyal sınıflarının lotusu üzerindeki güneşe benzetmenin anlamını açıkladı. Aşağıdaki alıntı bu makaleden çeviridir.


Srila Sanatan Goswami, Sri Das Goswami’nin ailesiyle olan ilişkisini, “Kāyastha-kulābja-bhāskaraḥ” (“sekreterya sınıfı nilüferi üzerindeki güneş”) cümlesiyle anlattı.


Güneşin nilüferle çok az bir ilişkisi vardır. Nilüfer sudan doğan narin bir çiçektir, güneş ise dünyayı gözler önüne seren parlak bir ışık topudur. Bu iki varlığın özellikleri hiçbir şekilde benzer değildir. Yine de, güneş ışınlarını yayarak ve nilüferin büyümesine neden olarak, onunla küçük bir ilişkiyi kabul eder. Vaishnav'ların sosyal sınıflarla olan ilişkisi budur. Bununla birlikte, bu örnek, sadece kısmen dikkate alınabilir. Aslına bakılırsa, Lord’un dostları olan Vaishnav'ların girdiği sosyal sınıf, onlar tezahür edince saflaşır.