Gerçek Bir Goswami

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur’un, öğrencisi Śrīla Bhakti Sāraṅga Goswāmī Mahārāj'a yazdığı övgü.


Her gün yayınlanan Nadia Prakāś'ın 25 Māgh 1335 (7 Şubat 1929) tarihli baskısında yer alan Bengali makaleden çevrilmiştir.

Himalayaların yüksek zirvelerine yakın olan uzak Kaşmir'den Hint okyanusu kıyılarına kadar uzanan Yüce Bhārat ülkesinde, Bhakti Sāraṅga Prabhu'yu bilmeyen var mıdır? …

Śrī Bhakti Sāraṅga Prabhu Śrī Nityānanda Prabhu'nun soyundan gelenler içinde en parlak mücevherdir. Onun kayıtsızlığı Śrī Nityānanda tarafından vaaz edilen yolun tam tezahür etmiş halidir. O bir aile reisinin kutsal yazıtlarca takdir edilmiş görevlerine sıkı sıkıya bağlı kalsa da, gerçek bir goswāmīdir ve Kṛṣṇa ile ilişkili olmayan her şeye doğal olarak kayıtsızdır. Śrī Chaitanya Maṭh'daki nitelik takdir eden her hizmetkar ve Śrī Gauḍīya Maṭh'ın önde gelen yirmi sekiz Maṭh'ı ona büyük saygı besler.

Her Gauḍīya vaizi ve okyanustan Himalayalara kadar uzanan Āryanlar ülkesinde ve güneyde tridaṇḍi vaizlerin sayısız destekçileri, Śrī Bhakti Sāraṅga Prabhu’nun hitabet yeteneğini ve Sanskrit, İngilizce ve Bengali'deki kabiliyetini bilir.


Gauḍa'nın hemen hemen her şanslı sakini onun kutsal karakterini, onun saf kalbinin vecdini, onun Kṛṣṇa için gösterdiği ciddiyeti, ve Śrī Gaurasundar için olan olağanüstü sevgisini az ya da çok görmüştür. O özenli yaklaşımıyla, Gauḍīya Vaiṣṇava topluluğunun yararı için günün ilk ışıklarıyla başlayıp gece yarısına kadar devam eden çok yönlü aralıksız çabalarıyla, Kṛṣṇa'ya ve Onun kullarına beslediği eşsiz adanmışlık ruhuyla, adı ‘Atula’yı [‘eşsiz’] gerçekleştiriyor.  


O aydaki kusurları silmiş ve onları Kṛṣṇa-prema’nın biricik yolundaki ayın harikulade ışığıyla değiştirmiştir. Böylelikle, hoş, parlak aya bile sitemde bulunarak, Gaurachandra’nın müstesna izdeşçileri arasında konumunu eşsiz ay  [‘Atulachandra’] olarak gerçekleştirmiştir.

O, tapılası [‘Vandya’] Vaiṣṇava'ların öğretmenidir [‘Upādhyāya’]. O ṛṣilerin yasalarının yegane reformcusudur. Onun kalpten gelen çabaları Śrī Chaitanya Maṭh’ın Spiritüel Eğitim Enstitüsü'ne (Paravidyā Pīṭh) hayat veren enerjidir. O goswāmīler arasında dehadır, ve kendisi de gerçek bir goswāmīdir. Saf kullar, uzmanlığına ve adanmışlıktaki mükemmeliyetine bağlı olarak onun ‘Bhakti-Sāraṅga’ [‘adanmışlık cevherinin bedenlenmiş hali’] olarak ünlendiğini duymuşlardır. Bu yüce transandantalistin kutsal nilüfer ayaklarının güzelliğini görünce, saf Vaiṣṇava'lar dünyası büyülenir.


O Śrī Viśva Vaiṣṇava Rāja Sabhā'nın sekreteridir. Śrī Gauḍīya Maṭh'ın çıkardığı Śrīmad Bhāgavatam'ın editörlerinden biridir. Saf Vaiṣṇava'lar dünyasındaki modeldir, Śrī Rūpānuga Vaiṣṇava'larının izdeşçisidir, ve dolayısıyla dünyada büyük saygı görür.

 

Çevirmenin Notu

Bu makalenin yazıldığı 1929'da, Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj'dan 1940'da sannyās almadan önce, Śrīla Bhakti Sāraṅga Goswāmī Mahārāj’ın ünvanı, Gauḍīya'da basıldığı gibi Śrīpād Atulachandra Bandhyopādhyāya Bhakti Sāraṅga Goswāmī idi. Bu makalede Śrīla Prabhupād baştan sona kadar Śrīla Goswāmī Mahārāj'ın ünvanının her bir  kısmını nasıl somutlaştırdığını anlatıyor.