Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya

Srila Guru Maharaj'a Övgü

yazan Tridandi Bhiksu Bhakti Pavan Janardan

Bu yazı ilk olarak '1994 Avustralya'da yayınlanan 'Sri Govinda Dham Dergisi, Sri Vyasa-puja Sayısında yer aldı.

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj'ın olağanüstü niteliklerini hatırlayabildiğimiz ve övebildiğimiz için hepimiz ebediyen şanslıyız.

Srila Guru Maharaj, izdeşçilerinin sevgiyle adlandırdığı gibi, bizim gerçek "Adanmışlık Bekçimiz"dir, O, gerçekliğin ne olduğu hakkında bize en güzel ve en yüksek idraki vermek ve onun nilüfer ayaklarına sığınmış olan sayısız ruhun adanmışlığını korumak için bu dünyada göründü.

Sri Chaitanya-charitamrita'da, Krishnadas Kaviraj Goswami, binlerce ve binlerce ağıza sahip olan Sesa Naga'nın bile Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun yüceliklerini ebediyen anlatmakla bitiremediğini ifade eder. Dolayısıyla, kendi yeteneksizliğime bahane olsun diye değil, kesin olanı dile getirmek için ben de söylemek zorundayım ki, hiçbir sunum konuşması, Srila Guru Maharaj'ın sınırsız adanmışlık niteliklerini gerçekten yeterince yüceltemez.

Sri Krishnadas Babaji'nin, Srila Guru Maharaj'ın sevgili Ruhani Kardeşinin, Sri Hapaniya Dham'ı, onun ilahi doğum yerini sıklıkla ziyaret ettiğini duyduk. Srila Babaji Maharaj'a orayı neden ziyaret ettiği, bir Ruhani Kardeşin doğum yerine neden bu kadar çok saygı gösterdiği sorulduğu zaman, bütün yaşamı boyunca Srila Rupa Goswami Prabhupad'ın şiirini ve şarkılarını duyduğunu ve söylediğini, ve şu sonuca vardığını ifade etti, "Ben sizin yazdıklarınızla onun vermiş oldukları arasında bir fark görmüyorum." Onun vardığı sonuca göre onların ifadeleri aynı niteliğe sahipti.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur'un, yakın zamanda gerçekleşeceği belli olan bu dünyadan ayrılışından önce, Srila Guru Maharaj'dan Sri Rupa-manjari-pada adlı şarkıyı, en üstün idealimizin en saygın ve en güzel ifadesini söylemesini istemesinden beri, Srila Guru Maharaj'ın en yüce ve en sadık Ruhani Kardeşlerinin hepsi onu özel bir konuma yerleştirdiler. O sırada hazır bulunan büyük ruhani şahsiyetler, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad, Srila Guru Maharaj'dan şarkıyı söylemesini istediği zaman, ilahi bir aktarımın gerçekleştiğini ve bu yolla Srila Prabhupad'ın Srila Guru Maharaj'ı Srila Rupa Goswami çizgisindeki temsilci olarak misyonumuzun koruyucusu seçtiğini hissettiler. Ve tıpkı Srila Babaji Maharaj gibi, Srila Guru Maharaj'ın Ruhani kardeşleri, hatta Srila Saraswati Thakur'un misyonunda ondan kıdemli olanlar bile onun tavsiyesini ve onayını almaya gayret ettiler.

Srila Guru Maharaj herkesin, hem sadık izdeşçilerin hem muhaliflerin kalplerini fethetti. Bunun nedeni sadece çizgimizin en yetkin temsilcisi olmasından ve Guru'su tarafından seçilmiş olmasından değil, doğal niteliklerinden ve kalbinin saflığındandı. Bir keresinde bir rakip, bir başka felsefi kampın kişisi, Srila Guru Maharaj'dan duymaya geldi. O kişi toplum içinde saygı görmekteydi ve büyük, derya gibi bir alimdi. Guru Maharaj onu görünce, neden kendisini ziyaret etmeye geldiğini sordu. O adam şöyle ifade etti, "Bunun nedeni, içinizde üç eşsiz nitelik görmemizdendir: olağanüstü zeka, tarafsız bir yapı ve güçlü bir sağduyu." 

Bir azizin bile zaman zaman karalanması ya da anlaşılmaması bu dünyanın yapısından kaynaklanır. Srila Guru Maharaj'ın seçilmiş halefi ve en yakın öğrencisi Srila Govinda Maharaj'ın şöyle dediğini duyduk, bir tez sunulduğu zaman, hemen antitez de ortaya çıkar. Srila Guru Maharaj her türden meydan okumaya göğüs gerebilirdi ve Gaudiya Vaishnava çizgisinin onurunu koruyabilirdi.

Bir keresinde Karaçi'de Srila Guru Maharaj'a meydan okudular, "Eğer zerresel olan Sonsuzu anlayabilirse, o zaman O sonsuz değildir."

Bu, elbette, şu anlayışa gönderme yapıyor, eğer koşullanmış ruh sonsuz Lord'u bilebilse, o zaman O gerçek anlamda sonsuz olmazdı. Ama Srila Guru Maharaj açıkça şöyle cevapladı, "Eğer Sonsuz Kendisini zerresel olana tanıtamazsa, o zaman O sonsuz değildir."

Bir tartışmada onu hiç kimse yenemezdi ve o varken, başka hiçbir yol üstünlüğe sahip olamazdı.

Oysa Srila Guru Maharaj kendi ifadesiyle, kendisini "geri çekilen adam" olarak tanımladı. O acımasız bir karşılaşmada hiçbir zaman insiyatif almazdı ve hatta kişisel olarak saldırıya uğradığında şöyle derdi, "Benim hakkımda söyledikleri bu kadar mı. O kadar da kötü değil. Ben ondan daha beterim." O Sri Gauranga'nın öğüdünü, her zaman alçakgönüllü, hoşgörülü ve başkalarına karşı saygılı olmayı güzel bir şekilde gösterdi. Bunu doğal bir şekilde yaptı, çünkü kalbi son derece cömertti ve o belli Vaishnava nitelikleriyle ve duygularıyla dopdoluydu.

Srila Guru Maharaj ileri yaşlarında bizi kabul ettiği ve kalbinde bize bir yer verdiği için olağanüstü şanslıyız. Biz çizgimizdeki büyük Acharyya'ların yüceliğine sahip, vargıları eşsiz, ve Sampradaya'mıza başlıbaşına kendi katkısını yapmış olan en üstün Vaishnava ile bağlantı kurmuş bulunuyoruz.

Onun Sri Sri Prapanna-jivanamritam, Prema-dhama-deva-stotram gibi eserleri, Sharanagati, Bhagavad-gita ve Bhakti-rasamrita-sindhu üzerine yorumları ve çok sayıdaki bhajanları, şarkıları ve aratileri, Rupanuga Gaudiya Sampradaya'ya yapılmış paha biçilmez katkılardır. Ve onun Srimad-Bhagavatam doğrultusunda bir anlayış sunan ve Radha-dasyam'a doğru ilerleyen Gayatri mantra yorumu daha önce hiçbir Acharyya tarafından verilmemiştir ve Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun gerçek izdeşçileri tarafından ebediyen takdirle karşılanacaktır.

Bizler şanslıyız ki o ileri yaşta, kendisini böylesine büyük bir olgunlukla ve şefkatle ifade ederken, Srila Guru Maharaj'ın sözleri İngilizce olarak birçok güzel kitapta ifade buldu ve bu kitaplar şimdi başka dillere çevrilmiş bulunuyor. Srila Govinda Maharaj, orjinal İngilizceden Bengaliye çevrilen Mahaprabhu'nun Sikshastakam'ı üzerine Srila Guru Maharaj'ın açıklamalarını okuduğu zaman, onları çok büyük takdirle karşıladı ve Guru Maharaj'ın Bengali adanmışlar tarafından duyulmamış olan birçok önemli yorumda bulunduğunu ifade etti.

Srila Guru Maharaj'ın bizlere ebedi gelişmemizde hayati rol oynayan birçok önemli ilkeler ve gelişmiş ruhani anlayışlar vermiş olduğu bir gerçektir. O çıkarımlar olmadan kişinin kendi gelişimini doğru bir şekilde görmesi veya kendi büyümesi için hayati olana odaklanması imkansız olmasa da olağanüstü zordur. O nedenle, onun nilüfer ayaklarına  sığınma fırsatını elde ettiğimiz için gerçekten de şanslıyız. Bu bizim en büyük şansımız ve tüm yaşamımızın en önemli olayıdır.

Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada bütün insanlığı Srila Guru Maharaj'ın ayaklarına sığınmaya yönlendirmiş olduğu için bütün dünya şanslıdır ve yeterli sukritiye sahip olanlar onun ilahi direktifini kendi gerçek kurtuluşları olarak kabul etmişlerdir. Kendimizi Srila Govinda Maharaj'ın himayesine emanet ederek, Srila Guru Maharaj'in ilahi mevcudiyetini ve ebedi iyiliğimiz için gösterdiği kaygıyı duyumsayabiliriz. Srila Guru Maharaj'ın ebediyen bizlere olduğunu anlayabiliriz ve bunu onun gerçek halefi, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın yanında her zaman hissedebileceğiz.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | What's New?