Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'nın

Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohanjiu

Yerleşim Günü Festivali


Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Dum Dum Park, Kolkata

4 Haziran 2008


Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohanjiu

jayatāṁ suratau paṇgor mama manda-mater gatī

mat-sarvasva-padāmbhojau rādha-madana-mohanau

Ey Śrī Śrī Rādhā-Madana-mohan, ben çaresiz bir sakatım ve kıt aklım iğrenç duyu objelerine yoğunlaşmış halde. Yaşamımın yegane zenginliği olan Senin lotus ayaklarına karşı kalbimde derin adanmışlık bağının doğmasına izin ver. Böylesine şefkatli ve sevgi dolu olan Efendileri ebediyen muzaffer olsunlar!


Program en merhametli koruyucumuz Kutsal Lütufları Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj'ın himayelerinde düzenlendi. Nat mandir'de Sripad B.P. Tirtha Maharaj'ın önderliğindeki kirttan ve  Krishna-katha sabah erken saatlerde başladı ve öğleden sonra ilerleyen saatlere kadar devam etti.  

Sabah erken Sripad B.S. Goswami Maharaj Batılı adanmışlar için bu kutsal güne uygun bir ders verdi. Aşağıda, Kendilerinin bu aydınlatıcı konuşmasından bir bölüm var: 

Krishna'nın Vraja-gopilerle arasında geçen Oyunları duymanın, kalp hastalığını hrd-rogam'ı iyileştireceği   belirtilir. Ancak maddesel deneyimi Mutlak Gerçeğe yansıtma eğilimi bulunduğu için, maddesel olana cezbolma sona erinceye kadar, bu türlü Oyunları duymak zararlı olabilir.... 

Bizler 'Madan-mohan' dendiğini duyuyoruz. Bu dünyada bulunan herkes madan [aşk tanrısı küpid] tarafından nasıl büyülenirse, madan da Krishna'nın güzelliği, formu ve Oyunlarıyla büyülenir. Bu da bize Krishna'nın formunun ve Oyunlarının madan'ın yetki sınırları içinde olmaması gerektiğini anlatır.  

Bizlere bunun aprakrta — maddesel gibi, ama değil — olduğu ve doğru olarak idrak edilmesinin zor olduğu söylenmiştir. Eğer, tanrısallığın diğer tezahürlerinde olduğu gibi, maddesel olandan çok daha farklı olsalardı, ayırt etmek daha kolay olurdu. Çok heybetli bir tanrısallık gösterisi olduğu zaman — Virat-rupa, Vaikuntha'nın Vishnu'su ya da Krishna'nın diğer enkarnasyonları — bu son derece aşikardır, oysa Krishna-lila maddesel olana öylesine benzerdir ki maddesel olarak yorumlanması çok muhtemeldir. Dolayısıyla yaklaşımda son derece ihtiyatlı olunur. 

Ve Madan-mohan olan o Krishna, Brahma-samhita'da şöyle anlatılır:

   kandarpa koti kamaniya visesa sobham

Sri Krishna, Reality the Beautiful

Bu noktaya aşırı ölçüde dikkat çekilir,  karşılaştırma yapıldığı zaman, nasıl ki bizler madan'ın (ki burada 'kandarpa' olarak atıfta bulunulur) etkisi altında olmanın belli bir deneyimine sahipsek  — belli ölçüde o da buna benzer, ancak milyonlarca kere fazlasıyla. Eğer küpidin etkisi altında olmanın yarattığı sonucu alır ve onu on milyonla çarparsak, o zaman Krishna'nın güzelliğinin, cazibesinin ve tatlılığının çekici gücü hakkında bir ipucuna, ya da anlık bir kavrayışa sahip olabilirdiniz. On milyon kere daha büyük. 

Yas tutan insanlar vardır. O etkinin altında kaldıklarında kendilerini umutsuz ve çaresiz hissederler. Krishna'ya gerçek takdir besleyen o adanmışların ne derin bir bağımlılığa sahip olduklarını bu kıyaslama ile anlayabiliriz. Kandarpa koti kamaniya *visesa* sobham. Krishna'nın güzelliği budur.

Yam Syamasundaram achintya guna svarupam. Ne idrak edebiliyorsanız milyonlarla çarpın, sonuç size bir anlık kavrayış verecektir, ama yine de idrak edilmesi imkansızdır. Bu sizi doğru yöne çevirir. 

Srila Rupa Goswami şöyle der, Krishna  Madan-mohan olarak bilinir, Radharani ise Madan-mohan Mohini; dünyadaki herkes madan'ın etkisi altındadır ve onun tarafından büyülenmiştir; Krishna işte o madan'ı büyüleyebilir, Radharani ise Krishna'yı ele geçirebilir. Ve diyebiliriz ki Krishna'ya beslenen sevgi Radharani'nin kalbinin uzantısıdır — eğer herhangi biri o sevgiye farklı derecelerde sahip olabiliyorsa, o sevginin tezahürünün kaynağı orjinalin içinde olmak zorundadır. O halde, Radharani'nin Adı açıkça belirtilmediği halde, Guru Gauranga Radha Madan-mohan dediğimiz zaman, eğer Madan-mohan Radharani'nin yanıbaşındaysa, o zaman Radharani'nin Madan-mohan Mohini olduğunu farzedebiliriz. Radharani, kendini vermede ve özveride sergilediği en uç göstergelerle, böyle bir kapasiteye sahiptir. Aradhita: ibadet yöntemi Kendi özbenliğini vermek olan kişi.

Nat mandir baştan başa renkli çiçeklerle süslü. 
Sripad B.N. Mangal Maharaj ve usta aşçı Kamalesh Prabhu yemek pişirme ekibine başkanlık ediyorlar. 
 Aratiye hazırlık....
jasomati nandana
Devoteeler ve konuklar, Sri Sri Radha Madan-mohan'ın Prasad'ına saygı sunmanın mutluluğuyla, Tapınak alanının her santimini huzur içinde dolduruyorlar. Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres | What's New?