Bütün övgüler Sri Guru ve Sri Gauranga'ya


Srila Bhakti Sundar
Govinda Dev-Goswami Maharaj
tarafından yapılan
Ganj ziyareti

Nabadwip, 4 Nisan 2007


Ganj'ın ihtişamını öven harikulade bir konuşma yaptıktan sonra Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, o anda kutsal nehirde yıkanmaya karar verdi. 

O sabah erken saatlerde Srila Gurudev'in yaptığı konuşmadan alıntı:


Mahaprabhu zamanında
Ganj çok görkemli idi. Mahaprabhu'nun Ganj'ın yüceliklerini anlatışını digvijay-pandit gördü. Mahaprabhu ona ricada bulundu, "Ganj'ı övün." Biz bu çağda Ganj'ın Himalayalar'dan geldiğini sanıyoruz, ama aslında Narayan'ın nilüfer ayaklarından geliyor ve o Bhagirath doğumu, 60.000 atayı kurtarmak içindi.

drstaih svabhava janitair vapusas cha dosair
na prakrtatvam iha bhakta janasya pasyet
gangambhasam na khalu budbuda phena pankair
brahma dravatvam apagachchhati nira dharmaih

Srila Rupa Goswami Prabhu, Vaisnava'nın konumunu aşağılayamazsınız veya göz ardı edemezsiniz dedi. Hastalıklar onu çeşitli şekillerde huzursuz edebilir. Verilen örnek ise Ganj'dır: ovadan bir sürü kirli şey geliyor; Ganj bir köyden bir köye geçerek okyanusa gidiyor ve her köyde Ganj'a kirli şeyler karışıyor. Her köyden bir miktar kirlilik Ganj'a karışıyor ve Ganj her şeyi okyanusa taşıyor. Ama Ganj suyu asla  kirlenmeyecek. Budbuda phena pankair. Bir sürü şey, bir sürü istenmeyen  şey Ganj suyuna karışıyor, ama Ganj suyu asla kirlenmeyecektir. Bu Rupa Goswami Prabhu tarafından söylendi. Çünkü Ganj drava brahmadır: o Vaikuntha'dan aşağıya inen sıvı formda brahmadır. Brahmanın sıvı formu aşağıya iniyor: işte o Ganj'dır, Ganj'ın ilahi formudur....

...Mahaprabhu Chaitanyadev, sannyas aldıktan sonra Vrindavan'a giderken, Krishna-prema ile kendinden geçmiş halde iken, neyin ne olduğunu anlayamadı. Bazı erkek çocuklar, sığırtmaç olanlar ise Mahaprabhu ile Nityananda Prabhu'yu görüyorlar ve sannyasilere bakıp  "Hari Hari Hari, Haribol, Haribol!" diyorlar. Ve Mahaprabhu bunun Ganj'ın etkisi olduğunu anladı. Nityananda Prabhu, çocukların 'Hare Krishna' Harinam, 'Haribol,' vb. zikretmelerinin nedeninin Ganj'ın etkisi olduğunu anladı….

…Ve Mahaprabhu her zaman Ganj'ı övüyordu. Herhangi birşey olsa, Mahaprabhu emrederdi, "Git ve Ganj'da yıkan; temizlenirsin." Düşünce oydu.

Ancak inanca ihtiyacımız var; söylemek istediğim esas şey budur. Bakıyoruz, geçiyoruz, yiyoruz, içiyoruz vb., ama eğer  ardında inanç yoksa, iyi bir sonuç elde etmeyiz. Bir miktar maddesel sonuç elde ederiz, ama spiritüel, mükemmel sonuç elde etmeyiz. İnançlı olmalıyız.

Gençliğimde, bir yerde Londra'daki Thames'i, Thames nehrini duydum. Onu Ganj gibi düşünüyorlar; o konumu veriyorlar ve o saygıyı gösteriyorlar. Her yerde Ganj'ın hislerini  temsil eden birşey var. Pek çok ülkende yüce bir akarsu var. Onlar Thames suyu ile vaftiz ediyorlar; onlar Hristiyan yapıyorlar ve Thames nehrinin suyunu veriyorlar. Ama biz Ganj'ın olağanüstü yüceliklerini duyduk, çünkü Ganj, Narayan'ın -- her şeyi yaratanın nilüfer ayaklarında yaşıyor, ve oradan aşağıya iniyor. 

Ancak buna inanmalıyız. Bu bizler için iyidir. Kuşkusuz zaman zaman inancı kaybediyoruz, ama bu spiritüel düşünce sayesinde kaybetmeyeceğiz. Spiritüel açıdan Kutsal Yazıtlarda yazılı olanların hepsi doğrudur ve bizim için her bakımdan yararlıdır.


Srila Gurudev, ardında bir grup adanmışla, Nabadwip Sri Chaitanya Saraswat Math'ımızdan kısa bir araba yolculuğu ile Manipur Ghat'a gitti.


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | What's New?